Opwekking 31 - O, how I love Jesus

 

O, how I love Jesus,
because He first loved me.

Hoeveel houd jij van Jezus? Hoe diep gaat jouw liefde voor Jezus? In de relatie tussen jou en God is altijd liefde. In ieder geval van Zijn kant. Wat voor liefde heb jij Hem terug te bieden?

 

Jij kunt van Jezus houden omdat Hij jou eerst liefhad. Hij liet Zijn liefde als eerste zien aan jou toen Hij jou bedacht heeft. Hij liet Zijn liefde als eerste aan jou zien aan het kruis. Hij liet Zijn liefde als eerste aan jou zien in het paradijs toen Hij Adam en Eva schiep. Hij liet Zijn liefde als eerste aan jou zien toen Jezus kwam naar de aarde om jou te redden. Jij kon pas een relatie met God aan gaan omdat Hij eerst Zijn liefde aan jou heeft laten zien. Omdat Hij als eerste Zijn liefde liet zien aan jou, weet jij wat echte liefde is. En doordat je dat gezien hebt, kun je ook van Jezus houden, kun je ook Jezus jou liefde laten zien.

 

Hij hield aan van jou nog voordat jij Hem kende. En daardoor kun jij jouw liefde aan Hem laten zien. Die liefde liet Hij zien aan het kruis. Hij hield zoveel van jou dat Hij Zijn leven gaf om jou te redden. Doordat Jezus dit gedaan heeft voor jou is er een weg open gegaan zodat jij jouw liefde ook aan Hem kunt tonen en zodat jij een relatie met Hem aan kan gaan en die kan onderhouden. Je kunt de relatie aangaan en onderhouden doordat er liefde is in jullie relatie. En die liefde begon bij God, in het paradijs toen Hij Adam en Eva schiep. Die liefde begon bij God toen Hij jou heeft bedacht, de liefde begon bij God toen Hij Zijn leven gaf.
 
Dank vandaag God maar voor Zijn liefde die Hij als eerste aan jou toonde.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom