Opwekking 31 - O, how I love Jesus

 

O, how I love Jesus,
because He first loved me.

Hoeveel houd jij van Jezus? Hoe diep gaat jouw liefde voor Jezus? In de relatie tussen jou en God is altijd liefde. In ieder geval van Zijn kant. Wat voor liefde heb jij Hem terug te bieden?

 

Jij kunt van Jezus houden omdat Hij jou eerst liefhad. Hij liet Zijn liefde als eerste zien aan jou toen Hij jou bedacht heeft. Hij liet Zijn liefde als eerste aan jou zien aan het kruis. Hij liet Zijn liefde als eerste aan jou zien in het paradijs toen Hij Adam en Eva schiep. Hij liet Zijn liefde als eerste aan jou zien toen Jezus kwam naar de aarde om jou te redden. Jij kon pas een relatie met God aan gaan omdat Hij eerst Zijn liefde aan jou heeft laten zien. Omdat Hij als eerste Zijn liefde liet zien aan jou, weet jij wat echte liefde is. En doordat je dat gezien hebt, kun je ook van Jezus houden, kun je ook Jezus jou liefde laten zien.

 

Hij hield aan van jou nog voordat jij Hem kende. En daardoor kun jij jouw liefde aan Hem laten zien. Die liefde liet Hij zien aan het kruis. Hij hield zoveel van jou dat Hij Zijn leven gaf om jou te redden. Doordat Jezus dit gedaan heeft voor jou is er een weg open gegaan zodat jij jouw liefde ook aan Hem kunt tonen en zodat jij een relatie met Hem aan kan gaan en die kan onderhouden. Je kunt de relatie aangaan en onderhouden doordat er liefde is in jullie relatie. En die liefde begon bij God, in het paradijs toen Hij Adam en Eva schiep. Die liefde begon bij God toen Hij jou heeft bedacht, de liefde begon bij God toen Hij Zijn leven gaf.
 
Dank vandaag God maar voor Zijn liefde die Hij als eerste aan jou toonde.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom