"Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben." (Exodus 32:4b)

Dit is natuurlijk het meest verschrikkelijke wat je kunt bedenken. Mozes is nog op de berg en is daar uitgebreid met God in gesprek. God is nog druk bezig om met Zijn vinger in een steen de tien woorden te schrijven die de verbondsluiting compleet moesten maken en het volk, beneden aan de berg vind het te lang duren en vraagt om een beeld van God. Natuurlijk was Mozes lang op de berg en het is ook wel eerlijk om eens aan elkaar te vragen wat er gebeurt als je verwacht dat iemand binnen een bepaalde tijd terug is en hij is er niet. De angst slaat om je hart en je bent bang voor het ergste. Is Mozes dan dood?

Nee, Mozes is niet dood. De heiligheid van God was wel nadrukkelijk aanwezig, maar God Zelf had Mozes in Zijn nabijheid geroepen. En was het volk niet keer op keer er achter gekomen dat God werkelijk bij hen was? Iedere keer weer ging God voor hen uit. Nee, niet in een beeld, ze konden God ook niet beschrijven, Hij was in de wolk. Maar, Hij was er altijd. En ook nu was nog steeds te zien dat God er was op de berg. En dan kiest het volk er voor om naar Aäron toe te gaan en te zeggen: Aäron, je broer komt echt niet meer terug, maak een beeld van de goden die ons uit Egypte hebben geleid.

Het volk kiest er niet voor om een andere god te gaan dienen, ze vragen alleen om God tastbaar en zichtbaar te maken. Het gaat hier om het tweede gebod dat overtreden wordt. Ze maken een afbeelding van God. Meer doen ze niet, moet God daar dan zo kwaad om worden dat Hij het hele volk wil ombrengen?

Even een stap in onze richting: Hoe is het eigenlijk met onze beelden van God? Welke gedachten van God komen er in jou denken op als God te lang zwijgt? Is het (denk)beeld van God dan werkelijk zoals het is? Die vraag is echt belangrijk. Ik kom veel mensen tegen met verwrongen beelden van God. Vaak vanuit teleurstelling omdat God niet deed wat je verwachtte. Israël maakt letterlijk een afbeelding van God op de manier hoe ze dachten dat Hij eruit moest zien. En wij doen niet veel anders. Niet met goud, maar heel vaak wel in ons denken.

Waarom heeft God niet gewild dat we een beeld van Hem zouden hebben? Waarom wordt Hij zo kwaad? Er is maar één antwoord: elk beeld van God dat wij bedenken en waarvan wij zeggen 'dit is God' is een devolutie van God. Het brengt God naar beneden. Elk beeld van God is altijd incompleet. God is de gans Andere. Hij is altijd groter dan ons denken. De Bijbel heeft heel veel woorden voor God nodig om alle facetten van God te kunnen beschrijven. Daarom mogen wij Hem nooit vangen in een beeld. Hij overstijgt al ons denken. En dat lijken soms tegenstellingen, maar het maakt God enigszins bevatbaar voor ons kleine verstand. Dan is Hij Vader èn Rechter, Leeuw èn Lam, Liefde èn Toorn.

Gebed: Almachtige God, Ik dank U dat U niet te bevatten bent en boven al het aardse uitgaat. Bewaar mij ervoor dat ik U wil kunnen bevatten en laat mij genieten van Uw grootheid in Wie U bent.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu