Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam

 

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
 


U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote Naam

 
Omdat Jezus de weg gegaan is dat redding en leven breng, prijs jij Zijn grote naam, geef jij heel je hart aan Hem.
Jezus is de weg gegaan van redding voor ons. De weg naar het graf toe, de weg van marteling, geseling en vernedering. Deze weg ging Hij zodat Hij jou redding en leven kon brengen.
 
De weg die Jezus gegaan is, was zwaar. Hij was bij Zijn Vader in de Hemel en van daar uit daalde Hij hier op de aarde neer, vanuit de troon in de Hemel. Hij werd mens, net zoals wij. Zijn leven hier op aarde begon in een stal. Er was alleen nog plek in een stal. Kun jij Hem een betere plek geven? Een plek in je hart? Doordat Hij de weg gelopen is naar het kruis, kun jij Hem een betere plek geven dan een stal. Door in een stal geboren te worden, begon Zijn leven als het ware als een vernedering. Hoe ziet jouw hart eruit? Hij is vernederd om jouw hart schoon te maken. Is jouw hart een paleis? Een paleis waar alles al volmaakt is volgens jou en Jezus bijna geen invloed krijgt op jouw leven om het schoon te krijgen. Of lijkt jouw hart meer op een stal?  Een stal waar Hij terecht kan omdat jij Hem aanneemt, en een stal waarin Hij de mogelijkheid krijgt om jou te reinigen. Waar komt Jezus terecht als je Hem een plekje in je hart geeft?
 
Hij heeft jouw pijn gedragen. Van de stal tot aan het kruis heeft Hij jouw pijn gedragen. Vanaf het moment dat Hij geboren werd, heeft Hij jouw pijn gedragen. Zijn leven bestond uit redding voor jou, voor ons. En die redding is volbracht aan het kruis, en de dood heeft Hij toen overwonnen. Jezus stond op uit het graf. Is dat geen bewijs dat Jezus de dood heeft overwonnen?

Prijs vandaag Zijn Naam maar voor wat Hij heeft gedaan voor jou.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom