Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam

 

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
 


U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote Naam

 
Omdat Jezus de weg gegaan is dat redding en leven breng, prijs jij Zijn grote naam, geef jij heel je hart aan Hem.
Jezus is de weg gegaan van redding voor ons. De weg naar het graf toe, de weg van marteling, geseling en vernedering. Deze weg ging Hij zodat Hij jou redding en leven kon brengen.
 
De weg die Jezus gegaan is, was zwaar. Hij was bij Zijn Vader in de Hemel en van daar uit daalde Hij hier op de aarde neer, vanuit de troon in de Hemel. Hij werd mens, net zoals wij. Zijn leven hier op aarde begon in een stal. Er was alleen nog plek in een stal. Kun jij Hem een betere plek geven? Een plek in je hart? Doordat Hij de weg gelopen is naar het kruis, kun jij Hem een betere plek geven dan een stal. Door in een stal geboren te worden, begon Zijn leven als het ware als een vernedering. Hoe ziet jouw hart eruit? Hij is vernederd om jouw hart schoon te maken. Is jouw hart een paleis? Een paleis waar alles al volmaakt is volgens jou en Jezus bijna geen invloed krijgt op jouw leven om het schoon te krijgen. Of lijkt jouw hart meer op een stal?  Een stal waar Hij terecht kan omdat jij Hem aanneemt, en een stal waarin Hij de mogelijkheid krijgt om jou te reinigen. Waar komt Jezus terecht als je Hem een plekje in je hart geeft?
 
Hij heeft jouw pijn gedragen. Van de stal tot aan het kruis heeft Hij jouw pijn gedragen. Vanaf het moment dat Hij geboren werd, heeft Hij jouw pijn gedragen. Zijn leven bestond uit redding voor jou, voor ons. En die redding is volbracht aan het kruis, en de dood heeft Hij toen overwonnen. Jezus stond op uit het graf. Is dat geen bewijs dat Jezus de dood heeft overwonnen?

Prijs vandaag Zijn Naam maar voor wat Hij heeft gedaan voor jou.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom