"Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben." (Exodus 32:4b)

Dit is natuurlijk het meest verschrikkelijke wat je kunt bedenken. Mozes is nog op de berg en is daar uitgebreid met God in gesprek. God is nog druk bezig om met Zijn vinger in een steen de tien woorden te schrijven die de verbondsluiting compleet moesten maken en het volk, beneden aan de berg vind het te lang duren en vraagt om een beeld van God. Natuurlijk was Mozes lang op de berg en het is ook wel eerlijk om eens aan elkaar te vragen wat er gebeurt als je verwacht dat iemand binnen een bepaalde tijd terug is en hij is er niet. De angst slaat om je hart en je bent bang voor het ergste. Is Mozes dan dood?

Nee, Mozes is niet dood. De heiligheid van God was wel nadrukkelijk aanwezig, maar God Zelf had Mozes in Zijn nabijheid geroepen. En was het volk niet keer op keer er achter gekomen dat God werkelijk bij hen was? Iedere keer weer ging God voor hen uit. Nee, niet in een beeld, ze konden God ook niet beschrijven, Hij was in de wolk. Maar, Hij was er altijd. En ook nu was nog steeds te zien dat God er was op de berg. En dan kiest het volk er voor om naar Aäron toe te gaan en te zeggen: Aäron, je broer komt echt niet meer terug, maak een beeld van de goden die ons uit Egypte hebben geleid.

Het volk kiest er niet voor om een andere god te gaan dienen, ze vragen alleen om God tastbaar en zichtbaar te maken. Het gaat hier om het tweede gebod dat overtreden wordt. Ze maken een afbeelding van God. Meer doen ze niet, moet God daar dan zo kwaad om worden dat Hij het hele volk wil ombrengen?

Even een stap in onze richting: Hoe is het eigenlijk met onze beelden van God? Welke gedachten van God komen er in jou denken op als God te lang zwijgt? Is het (denk)beeld van God dan werkelijk zoals het is? Die vraag is echt belangrijk. Ik kom veel mensen tegen met verwrongen beelden van God. Vaak vanuit teleurstelling omdat God niet deed wat je verwachtte. Israël maakt letterlijk een afbeelding van God op de manier hoe ze dachten dat Hij eruit moest zien. En wij doen niet veel anders. Niet met goud, maar heel vaak wel in ons denken.

Waarom heeft God niet gewild dat we een beeld van Hem zouden hebben? Waarom wordt Hij zo kwaad? Er is maar één antwoord: elk beeld van God dat wij bedenken en waarvan wij zeggen 'dit is God' is een devolutie van God. Het brengt God naar beneden. Elk beeld van God is altijd incompleet. God is de gans Andere. Hij is altijd groter dan ons denken. De Bijbel heeft heel veel woorden voor God nodig om alle facetten van God te kunnen beschrijven. Daarom mogen wij Hem nooit vangen in een beeld. Hij overstijgt al ons denken. En dat lijken soms tegenstellingen, maar het maakt God enigszins bevatbaar voor ons kleine verstand. Dan is Hij Vader èn Rechter, Leeuw èn Lam, Liefde èn Toorn.

Gebed: Almachtige God, Ik dank U dat U niet te bevatten bent en boven al het aardse uitgaat. Bewaar mij ervoor dat ik U wil kunnen bevatten en laat mij genieten van Uw grootheid in Wie U bent.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu