"Ga naar het volk toe, en heilig hen vandaag en morgen... Op de derde dag zal de HEERE namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï" (Exodus 19:10 en 11)

Als je leest wat er allemaal gebeurt op het moment dat de ontmoeting tussen de HEER en Israël gaat plaatsvinden dan zou je huiveren om nog ooit te bedenken dat wij in Gods nabijheid zouden kunnen komen. Of misschien zelfs wel de gedachte krijgen: Als God zo heilig is en er zoveel moet gebeuren om dit moment te overleven en dan nog mag het volk de berg niet aanraken, hoe zou God dan ooit de God van nabijheid kunnen zijn in ons leven. Het is niet te bevatten hoe sterk God Zijn absolute heiligheid hier benadrukt vlak voordat Hij Zijn volk Zijn wet gaat geven.

In Gods nabijheid komen is duidelijk niet zomaar iets. En zeker in het Oude Testament komen we het nogal eens tegen dat als er echt een ontmoeting komt met God dat afstand houden heel belangrijk is. En daarbij is het je bewust worden dat je in Gods nabijheid komt iets dat van het allergrootste belang is. Gaan wij dan niet veel te makkelijk met God om? Die gedachte is niet zo vreemd, want zelfs toen het volk zei dat ze alles zouden doen wat de HEER geboden had, mochten ze nog zelfs de berg waarop God zou neerdalen niet aanraken. De dood zou het absolute gevolg zijn.

Onvolmaakte mensen, hoe ongelofelijk goed ze ook hun best doen, kunnen niet in Gods nabijheid komen. Dat wordt hier absoluut en heel ernstig duidelijk. Zelfs met de beste bedoelingen is het voor God niet goed genoeg. Wij mogen wel eens heel goed gaan beseffen dat dit God is in Zijn absolute heiligheid. Sta er vandaag maar gerust eens bij stil.

Vreemd is het wel dat er in het Nieuwe Testament geen afstand meer is op deze manier. Het wordt daardoor wel duidelijk dat hier in het Oude Testament, ondanks Gods wet en ondanks alle offers die Hij straks zal gaan instellen om de zonden te verzoenen, Gods toorn nog steeds niet zo is uitgeblust dat een zondaar in Zijn nabijheid kan komen. Er is nog geen echte verzoening gebracht voor de zonde en de wet en alle offers zullen dat ook niet doen. Want daardoor zijn we nog steeds niet volmaakt en is God onbereikbaar.

Het enige waardoor wij in Gods nabijheid kunnen komen en daar kunnen zijn is alleen mogelijk op het moment dat wij helemaal volmaakt zijn. En dat is alleen mogelijk door het geloof in Jezus Christus. In het Oude Testament was vergeving wel mogelijk door het uitzien naar Christus, maar Gods toorn moest nog geblust worden. Maar, als jij in Christus bent door het geloof, op dat moment ziet God jou als een heilige. Op dat moment met je heel dichtbij God zijn en heel dichtbij Hem leven. Dan mogen wij zelfs zijn, als Jezus, in de schoot van de Vader.

Is Jezus jou Zaligmaker die jou volmaakt voor God voorstelt. Geloof in Hem, maakt dat Hij Zijn heiligheid aan jou geeft en Hij jouw zonden wegdraagt. En tegelijk, besef Gods heiligheid op het moment dat je zonder Jezus leeft.

Gebed: Heilige God, ik dank U dat ik door Jezus de toegang heb gekregen tot U. Ik kom vandaag in Uw nabijheid door het geloof in Jezus. En ik bid voor iedereen die zonder Jezus leeft, zodat ook zij gaan geloven en heilig voor U mogen staan.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu