Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart

 

Ik heb een loflied in mijn hart. 
Ik wil Hem prijzen,
hulde bewijzen.
Ik heb een loflied in mijn hart.

 
Met een loflied in je hart mag je God prijzen, mag je God hulde bewijzen. Hulde bewijzen is een bewijs van eer of waardering.  Met een lied van lof prijs je God. Je lied dat in je hart leeft, mag je als het ware aan God geven om Hem te prijzen en hulde te bewijzen. Waarvoor wil jij vandaag God prijzen? Waarvoor wil jij vandaag God eer bewijzen?

 

​En dat loflied begint in je hart. En is een lied in je hart gegroeid dat voor God de eer geeft. Het mag in je hart beginnen, maar spreek het daarna uit naar God op welke manier dan ook. God is het waard om geëerd en geprezen te worden. Hij heeft zo veel voor jou over gehad en Hij heeft nog steeds veel voor jou over.

 

Wat geef jij nog meer aan God om je loflied een loflied te laten zijn? Zijn het alleen woorden of is het meer? Een loflied kan uit meer bestaan dan alleen woorden of zinnen. Een loflied kan ook een schilderij zijn dat je maakt, het kan een dans zijn die je doet voor God. Denk vandaag eens na welke manier bij jou past om Hem een loflied te geven. Welke gaven en talenten heeft Hij jou gegeven om een loflied voor Hem te maken?

 

Bewijs God vandaag maar hulde op een manier dat helemaal van jou is zodat het echt jou loflied voor God is. En jij loflied is speciaal voor God. Want in jou loflied zal Hij ook een stuk van zichzelf zien, God ziet Jezus in jou en dat zal ook uitstralen in jouw loflied.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom