Opwekking 429 - God wijst mij een weg

 

Refrein:
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.
 
Al moet ik door de wildernis -
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Refrein:
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

 
Als jij geen uitkomst meer ziet, als jij Gods weg niet meer ziet, als de weg die jij zag vol met struiken staat, dan zal God jou de weg wijzen. Hij zal een weg wijzen zoals Hij die heeft bedacht, een weg die geen mens kan bedenken. Hij maakt Zijn wil bekent langs de wegen die Hij je door laat lopen. De weg waarop je nu loopt kan iets zeggen over de wil van God. Ook als je een keer een verkeerde keuze hebt gemaakt op de weg die je liep. Daar waar jij de fout in ging, daar maakt Hij het goed zodat Hij Zijn wil bekend zal maken.

 

Gods weg waarop Hij Zijn wil bekend maakt, is iets moois. Het is een prachtige route die je doorloopt. Maar het kan ook zwaar zijn. Er zullen momenten komen dat je zelf geen uitkomst ziet. En dan juist mag je vertrouwen dan Hij je elke dag nieuwe liefde geeft, dat Hij je nieuwe kracht geeft. De kracht zodat je volhoud op de weg, de liefde die je daarin nodig hebt.

 

Wat wel belangrijk is, is dat je jouw hand in Zijn hand legt. Als jij Gods hand vasthebt, dan kan God je leiden, Hij kan jou dan meenemen op de weg die Hij voor ogen heeft. Zolang jij Zijn hand vast blijft houden, al is het maar een pink of een heel klein stukje van Zijn hand, dan is er bij God de mogelijkheid om jou de weg te wijzen.
 
En omdat jij Gods hand vast blijft houden, en omdat God jouw hand blijft vasthouden, kun je door de wildernis gaan. Dan kun je door struiken en ravijnen heen lopen. God leid jou immers. Dan zal die wildernis geen beperking zijn. En als je in de woestijn komt, en het droog, heet en zwaar wordt, dan is er een rivier die Hij jou geeft. In welke situatie ook, Zijn rivier is altijd binnen hand bereik.

 

En wat er ook gebeurd, Zijn liefde blijft bestaan. Het is een eeuwig durende liefde die nooit ophoudt. Een liefde waar vandaag iets moois van wordt gemaakt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom