"Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen." (Exodus 17:13 en 14)

En als je dan alles gehad hebt, word je ook nog eens van achteren aangevallen. De vijand die op een hele gemene manier Israël in de woestijn probeert om te brengen. Een reden lijkt er niet voor te zijn, maar het gebeurt wel. In dit gedeelte blijkt niet dat de aanval van achter was, maar als deze geschiedenis in Deuteronomium nog een keer wordt genoemd blijkt dat dit zo was. Maar deze aanval is de ene kant van deze geschiedenis, maar er valt ook iets op dat heel veel troost geeft in elke strijd.

De overwinning die Israël hier behaalt is heel wonderlijk. De staf die Mozes in zijn hand omhoog hield laat het volk de overhand hebben. Het is de staf van God, zegt Mozes. En in die staf blijkt, zoals al vaker, Gods kracht en majesteit aanwezig te zijn. En allemaal kennen we die geschiedenis dat de armen van Mozes zwaar worden en dat hij ondersteuning nodig heeft zodat Gods staf werkelijk omhoog zal blijven. En de overwinning wordt ook inderdaad een feit.

Maar in dit gedeelte blijkt ook dat God veel verder kijkt dan alleen naar deze strijd. Sterker nog, niemand kan nu nog vermoeden dat er van het hele volk maar twee mannen zullen zijn die uit Egypte vertrokken zijn, die ook werkelijk zullen aankomen in Kanaän. Het hele volk, op twee na, zullen omkomen. Niemand die dat weet. De woestijn zal voor allen hun graf worden. Al zal het volk, als volk, Kanaän binnengaan.

En als dan deze strijd met Amalek is gewonnen, dan moet Mozes dit opschrijven met daarbij dat God Amalek helemaal zal uitroeien. En waarom moest dit? Zodat Jozua het zal weten. En Jozua zal straks, samen met Kaleb degene zijn die wel Kanaän in zal trekken. God kijkt hier al veel verder. God heeft het overzicht, ook in deze strijd. En waarschijnlijk is de achterbakse aanval van deze vijand de oorzaak dat God hier deze belofte al geeft.

In de woestijn van je leven zullen we nog heel veel ongeloof moeten verliezen om straks als een Jozua het Beloofde Land in te kunnen. Maar er ligt hier een belofte voor het volk, voor een toekomst waar ze nog geen weet van hebben. En hoe jouw woestijnreis ook zal lopen, als jij, in geloof, je weg gaat met God, dan zal er onderweg nog heel wat van jouzelf moeten sterven. Maar Jezus zal in jou opstaan en zal de gedachtenis aan elke vijand van Hem uitroeien uit je gedachten. De overwinning is al zeker. De HEER is de Banier! Het is de strijd van God, ook in jouw leven. Maar de uitkomst in het geloof is zeker. En prent het je in, dat alle vijanden van God in jouw leven, ten onder zullen gaan.

Gebed: HEER, wij zien vaak maar zo'n klein stukje van ons leven, maar U overziet alle tijden en de strijd waar we vaak midden in zitten is Uw strijd. U belooft te strijden, maar U belooft ook de absolute eindoverwinning. Wij willen in alle omstandigheden geloven dat U overwint! En op Golgotha overwon U al, zodat U alleen de eindoverwinning nog maar hoeft op te halen.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu