Opwekking 29 - Praise the Lord from whom

 

Praise the Lord from whom
all blessings flow.
Praise the Lord all creatures here below.
Praise Him up above ye heavenly host.
Praise the Father, Son and Holy Ghost.


Prijs God voor al de zegeningen van Hem. Voor al de zegeningen die God geeft aan jou: Prijs God. Begin er nu op dit moment aan. Als iemand je iets moois geeft, dan ben je er meestal dankbaar om. En het is normaal om dat te laten merken. Doe je dat ook met God? Prijs je God als je zegeningen van God ontvangt? 

 

Ook als je denkt geen zegeningen te krijgen van God, dan heb je ze toch. Ga eens na wat je allemaal hebt ontvangen waar je dankbaar voor bent. Dat zijn allemaal zegeningen. Als je uitgaat van helemaal niets, wat heb jij dat meer is dan niets? Het is al een zegening dat God je leven geeft, dat Hij Zijn liefde aan jou heeft laten zien. 

 

Maar ook voor alle schepselen, alle creaties die God gemaakt heeft: prijs Hem! Kijk eens om je heen, en zie wat God allemaal bedacht heeft. Begin vandaag eens met jezelf. Ook jij bent een creatie, een schepsel van God dat Hij bedacht heeft. Prijs Hem vandaag maar voor het feit dat jij bent gemaakt en geliefd bent door Hem. 

 

Maar prijs Hem vandaag ook voor de Hemelse legermacht. God heeft een Hemelse legermacht. Een legermacht die ons beschermt tegen gevaar, die ons beschermt voor de duisternis. En als wij aangevallen worden door de duisternis, of als wij bedreigt worden, dan heeft God een legermacht voor jou klaarstaan om jou te beschermen. Die legermacht mag je gebruiken. Je hebt die gekregen omdat je een kind van God bent. 

 

En alles is mogelijk door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Prijs God maar daarvoor. Prijs Hem voor de Vader, de Zoon en Heilige Geest. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom