Opwekking 29 - Praise the Lord from whom

 

Praise the Lord from whom
all blessings flow.
Praise the Lord all creatures here below.
Praise Him up above ye heavenly host.
Praise the Father, Son and Holy Ghost.


Prijs God voor al de zegeningen van Hem. Voor al de zegeningen die God geeft aan jou: Prijs God. Begin er nu op dit moment aan. Als iemand je iets moois geeft, dan ben je er meestal dankbaar om. En het is normaal om dat te laten merken. Doe je dat ook met God? Prijs je God als je zegeningen van God ontvangt? 

 

Ook als je denkt geen zegeningen te krijgen van God, dan heb je ze toch. Ga eens na wat je allemaal hebt ontvangen waar je dankbaar voor bent. Dat zijn allemaal zegeningen. Als je uitgaat van helemaal niets, wat heb jij dat meer is dan niets? Het is al een zegening dat God je leven geeft, dat Hij Zijn liefde aan jou heeft laten zien. 

 

Maar ook voor alle schepselen, alle creaties die God gemaakt heeft: prijs Hem! Kijk eens om je heen, en zie wat God allemaal bedacht heeft. Begin vandaag eens met jezelf. Ook jij bent een creatie, een schepsel van God dat Hij bedacht heeft. Prijs Hem vandaag maar voor het feit dat jij bent gemaakt en geliefd bent door Hem. 

 

Maar prijs Hem vandaag ook voor de Hemelse legermacht. God heeft een Hemelse legermacht. Een legermacht die ons beschermt tegen gevaar, die ons beschermt voor de duisternis. En als wij aangevallen worden door de duisternis, of als wij bedreigt worden, dan heeft God een legermacht voor jou klaarstaan om jou te beschermen. Die legermacht mag je gebruiken. Je hebt die gekregen omdat je een kind van God bent. 

 

En alles is mogelijk door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Prijs God maar daarvoor. Prijs Hem voor de Vader, de Zoon en Heilige Geest. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom