Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot

 

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
 
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.
 
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

 
We hebben het in dit lied over Gods genade. Het is het volkslied van het Koninkrijk van God. Gods genade is zo groot omdat Hij Zijn Enige Zoon heeft gestuurd om jou vrij te maken van je zonden. Hij stuurde Zijn zoon zodat jij leven kon vinden. Dat is Gods grote genade. En door Zijn grote genade heb je het leven kunnen vinden. Figuurlijk was je dood. Voordat je het leven vond in Christus, was je dood. Want voordat je God vond en leven vond, had je nog geen eeuwig leven ontvangen waardoor je dood was.
Eerst was je blind, je zag niet wat God voor jou gedaan heeft. Je zag niet wat God ervoor over had om jou leven te geven. Maar door Gods oneindig grote genade heeft Hij je laten zien wat leven is. Wat het inhoud om voor God te leven, en eeuwig leven te hebben.
 
Door Gods genade heb je geleerd wat fout is. Wat verkeerd is, wat van de duisternis is, wat zonde is, en welke zonden je doet. Door naar Gods genade te kijken heb je geleerd waarvoor je moet vrezen. Waarvan je vandaan moet blijven om zo dichtbij God te blijven. Het heeft je ook geleerd dat je weet dat God je niet verlaat omdat Hij al zoveel voor jou over heeft gehad. Als je een keer het idee hebt dat God je verlaten heeft, denk dan eens aan Zijn oneindig grote genade. En besef dan dat Hij je niet zal verlaten omdat Hij jou leven heeft gegeven, Hij heeft jou laten zien wie Hij is.
 
Je hebt dit kunnen leren omdat Jezus jouw zondenlast heeft gedragen. Hij heeft al jouw zonden, al jouw pijn gedragen en geproefd. Door de tranen en bloed dat vloeide aan het kruis heb jij dit kunnen leren. Doordat dit allemaal gebeurt is, houdt Hij jou vast. Hij zal jou niet loslaten totdat je veilig thuis bent.
Als je bij God komt, dan zul je stralen als de Zon, want dan zul je Hem zien, je  zult Hem dan voor altijd prijzen voor deze genade.
En als het een keer tegen zit, denk dan maar aan Zijn grote genade die Hij gaf voor jou zodat jij kunt leven en eeuwig elven hebt gekregen. Denk dan maar aan het moment dat je van je blindheid af kwam.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom