"Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter." (Exodus 15:22)

We zijn drie dagen verder in de geschiedenis, drie dagen nadat alle vrouwen hadden gedanst met Mirjam, drie dagen na, bijna uitzinnige, vreugde. En in die drie dagen leek het wel of God de grote Afwezige was. Niet in de wolk die voor hen uitging, maar wel in dat wat het meest noodzakelijk was: water. Ze waren al drie dagen in de woestijn en ze waren nog geen water tegengekomen. Misschien ook jou ervaring wel. Jezus zegt dat Hij het Levende Water is en dat we nooit dorst zullen hebben als we met Hem leven. Nou, soms heb je geestelijk net zoveel dorst als dit volk in de woestijn.

En er zijn momenten waarin je zoveel van Gods kracht en genade hebt ervaren, maar als we dan weer overgaan tot de orde van de dag. Als we gewoon weer verder moeten op onze woestijnreis op weg naar het Beloofde Land, dan blijkt de overvloed van God helemaal niet zo erg vanzelfsprekend. En zo was het volk al drie dagen geen water tegen gekomen. En waar het mopperen nog binnensmonds was begonnen, begon het volk pas echt boos te worden toen ze uiteindelijk water vonden, maar dat bitter bleek te zijn.

Ergens is dit zo herkenbaar. Dan wandel je met God en heb je heel veel gezien en ervaren van God, maar dan gaat alles weer zijn gewone gang en je probeert overal water voor je ziel vandaan te halen. En dan blijkt het ook nog eens niet te drinken te zijn. Bitter en helemaal geen vreugde. En de bitterheid werkt door tot in je ziel. Boos en teleurgesteld snik je het uit: Is dit God? Weet God dan niet dat ik naar echt Water verlang?

Mozes krijgt de opdracht van God, nadat het volk boos was geworden, om een stuk hout in het water te gooien. En op dat moment wordt het water te drinken. Wij kunnen bronnen zoeken om daar God in te vinden, maar je echte Water vind je alleen op de plaats waar het hout in contact is gekomen met het water. Daar vind je de echte vreugde. Wat wij nodig hebben om het water drinkbaar te maken is hetzelfde als Israël in de woestijn: hout. En dan niet zomaar een hout, maar het hout van het Kruis. Alleen dat hout maakt het leven te drinken. Meer niet. Zonder Jezus is alles bitter. 

En het volk met Mozes? God is bezig om het volk op de proef te stellen met deze ervaringen. Het gaat ten diepste om God alleen. Wat geloven ze van God, welke hulp verwachten ze en op welke manier willen ze echt gehoorzamen aan God? Want ook na het Kruis van Jezus, blijkt telkens weer dat we naar God terug moeten om geestelijk Water te krijgen. En wandelen met God, dat is ook gaan in Zijn wegen, leven naar Zijn verlangen en de wil doen van God! En dan belooft God zelf dat er geen enkele ziekte die Egypte had meegemaakt, hun zal treffen.

Gebed: HEER, zonder Jezus, zonder Zijn kruis is mijn leven leeg en bitter. En als mijn leven bitter is, word ik verbitterd. Ik wil alleen met Jezus in mijn leven verder en ik wil altijd Uw wil doen.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu