"Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter." (Exodus 15:22)

We zijn drie dagen verder in de geschiedenis, drie dagen nadat alle vrouwen hadden gedanst met Mirjam, drie dagen na, bijna uitzinnige, vreugde. En in die drie dagen leek het wel of God de grote Afwezige was. Niet in de wolk die voor hen uitging, maar wel in dat wat het meest noodzakelijk was: water. Ze waren al drie dagen in de woestijn en ze waren nog geen water tegengekomen. Misschien ook jou ervaring wel. Jezus zegt dat Hij het Levende Water is en dat we nooit dorst zullen hebben als we met Hem leven. Nou, soms heb je geestelijk net zoveel dorst als dit volk in de woestijn.

En er zijn momenten waarin je zoveel van Gods kracht en genade hebt ervaren, maar als we dan weer overgaan tot de orde van de dag. Als we gewoon weer verder moeten op onze woestijnreis op weg naar het Beloofde Land, dan blijkt de overvloed van God helemaal niet zo erg vanzelfsprekend. En zo was het volk al drie dagen geen water tegen gekomen. En waar het mopperen nog binnensmonds was begonnen, begon het volk pas echt boos te worden toen ze uiteindelijk water vonden, maar dat bitter bleek te zijn.

Ergens is dit zo herkenbaar. Dan wandel je met God en heb je heel veel gezien en ervaren van God, maar dan gaat alles weer zijn gewone gang en je probeert overal water voor je ziel vandaan te halen. En dan blijkt het ook nog eens niet te drinken te zijn. Bitter en helemaal geen vreugde. En de bitterheid werkt door tot in je ziel. Boos en teleurgesteld snik je het uit: Is dit God? Weet God dan niet dat ik naar echt Water verlang?

Mozes krijgt de opdracht van God, nadat het volk boos was geworden, om een stuk hout in het water te gooien. En op dat moment wordt het water te drinken. Wij kunnen bronnen zoeken om daar God in te vinden, maar je echte Water vind je alleen op de plaats waar het hout in contact is gekomen met het water. Daar vind je de echte vreugde. Wat wij nodig hebben om het water drinkbaar te maken is hetzelfde als Israël in de woestijn: hout. En dan niet zomaar een hout, maar het hout van het Kruis. Alleen dat hout maakt het leven te drinken. Meer niet. Zonder Jezus is alles bitter. 

En het volk met Mozes? God is bezig om het volk op de proef te stellen met deze ervaringen. Het gaat ten diepste om God alleen. Wat geloven ze van God, welke hulp verwachten ze en op welke manier willen ze echt gehoorzamen aan God? Want ook na het Kruis van Jezus, blijkt telkens weer dat we naar God terug moeten om geestelijk Water te krijgen. En wandelen met God, dat is ook gaan in Zijn wegen, leven naar Zijn verlangen en de wil doen van God! En dan belooft God zelf dat er geen enkele ziekte die Egypte had meegemaakt, hun zal treffen.

Gebed: HEER, zonder Jezus, zonder Zijn kruis is mijn leven leeg en bitter. En als mijn leven bitter is, word ik verbitterd. Ik wil alleen met Jezus in mijn leven verder en ik wil altijd Uw wil doen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu