Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont

 

Als Gods Geest
waarlijk in ons woont,
gelijk David zingen wij.

 

 
Wij zingen, wij zingen.
gelijk David zingen wij.
 
Hetzelfde met:
bidden
klappen
loven
juichen

 
Zoals David zong, zo kunnen wij ook zingen. Zoals David bad, zo kunnen wij ook bidden. Neem David eens als voorbeeld. David zong veel. Hij dichte veel. Er zijn veel verschillende psalmen van David. Als het tegen zat, dan zong David, als er voorspoed was, zong David. En dat waren niet alleen lofpsalmen. Maar David zong, zoals hij zich voelde. Hij zong tot eer van God, dat wel. En zo mogen wij ook als David zingen. Als de Geest van God in je woont, dan zal het je ook lukken. Gods Gees zorgt er voor dat je afgestemd bent op Hem.
 
Maar ook zoals David bad tot God, mogen wij een voorbeeld aan nemen. David had een relatie met God. Kijk eens in de Bijbel hoe David bad tot God, en neem dit mee in je stille tijd.
 
Maar het is ook zo met klappen, loven en juichen. Als Gods Geest waarlijk in je woont, dan kun je dit als David doen. David klapte voor God, Davis Loofde God met de psalmen die Hij maakte, met de liederen die Hij maakte, met Zijn harp. Hoe loof jij God? Ik denk dat je God mag loven met de talenten die je hebt gekregen van God. Bij David was het met zijn harp en met zijn psalmen en liederen. Misschien ben jij wel heel creatief en kun je daar God mee loven. Denk vandaag eens na hoe je net als David God kan loven, maar dan toch op je eigen manier. Gods Geest zal jou hierin sturen en leiden. Hij woont immers in je.
 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom