"Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken" (Exodus 14:13)

Het is toch niet te begrijpen? God had zoveel wonderen gedaan voor de ogen van de Israëlieten en nu zijn ze het land Egypte uit en God is zelfs zo goed dat Hij hen niet laat verdwalen, maar overdag een wolk voor hen laat uitgaan over in de nacht is dat een vurige wolk en nu komt de eerste tegenslag en het volk is boos. Ze staan voor de Schelfzee en ondertussen is die verharde farao tot de conclusie gekomen dat hij echt heel stom is geweest om dat volk te laten gaan. En nu zijn ze boos op Mozes, want nu zullen ze vast allemaal omkomen. En eigenlijk zijn ze niet eens echt boos op Mozes, maar veel meer op God.

Eigenlijk is dat wel heel erg, is dan je eerste reactie. Nou ja, het is wel makkelijk oordelen over een ander, maar hoe staat dit in je eigenlijk geloofsleven? Je bent, met vallen en opstaan gaan leven met God, maar het wordt er eigenlijk helemaal niet beter op. Je verwachtte vrede en je krijgt strijd, je dacht eindelijk rust te krijgen en nu krijg je allerlei mensen tegen je. Is dat nu leven met God, dan had je beter toch niet kunnen leven met God? Verwachtingen komen niet uit en eigenlijk, het was mooier dan verwacht. Je hoopte op een land van vrede, maar het werd een woestijnleven.

Okee, de veroordelingen aan het adres van het volk houden we maar even voor ons. Wij zijn geen haar beter, maar laten we kijken wat er bij het volk gebeurt, zodat daarin er ook voor ons op de geloofsweg troost is. Want Mozes weet dat God dit zo bestuurt. Dat is het eerste, als je leven soms vastloopt als je achter God aan bent gegaan, dan bestuurt God dat ook omdat daar doorheen Zijn macht te laten zien. Zelfs als je denkt dat de duivel je helemaal gaat overwinnen.

En terwijl het volk aan de zijkanten alleen maar bergen ziet, voor zich een onmogelijke zee en achter zich de vijanden, zegt Mozes: Wees niet bang. Dat is de boodschap die jij vandaag van God krijgt als het in je leven onmogelijk lijkt. God zegt tegen je: Wees niet bang! Want waar wij geen uitkomsten meer kunnen bedenken en wij niet weten hoe het moet, daar zegt God, door Mozes: Ik zal het doen. Er is slechts één ding: Wees stil en de HEERE zal strijden. Dat is God volgen als het onmogelijk is.

God zegt en belooft dat de strijd van Hem is. Dat hele leger vijanden van Israël en van jou, dat zijn geen vijanden die ten diepste met jou de strijd voeren, maar het is Gods strijd! En God zal door ene handbeweging een weg openen, waar wij alleen maar een zee zien. God baant door de woeste baren ons een pad. Geloven is soms alleen maar stil zijn en weten dat God het zal doen op Zijn tijd.

Gebed: HEER, Ik vind het heel erg moeilijk om stil te zijn, want ik wil zo graag de regie in mijn leven vasthouden, maar ik heb beloofd om U te volgen. En al die vijanden in mijn leven, al die macht van satan ook, HEER ik zal stil zijn en U mag het nu doen. Vanaf nu en altijd!

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu