"Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Mozes en Hij zei: Aäron, die Leviet, is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan... Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet." (Exodus 4:14 en 15)

Het zijn niet de teksten uit de Bijbel die erg favoriet zijn. Want kan God zo boos worden dan? God is toch liefde? Maar God is tegelijk ook zoveel liefde dat Hij ook boos kan worden en behoorlijk ook. Eigenlijk is het bijna gênant wat Mozes doet. Eigenlijk houd je je adem in. Een keer moet het toch wel klaar zijn, denk je dan. En dan wordt God ook echt boos. Mozes bleef zolang redeneren en zo lang aan het denken om maar vooral niet naar de farao te moeten, dat God Zich niet meer serieus genomen voelde. En dan is God er echt klaar mee...

En toch, is het nu zo vreemd wat er hier gebeurt? Hoe vaak doe jij niet hetzelfde in je leven. God wijst je duidelijk een weg, of God laat je duidelijk zien wat je moet doen om dingen te doorbreken in je leven, maar jij blijft maar redeneren en jij blijft maar bezig om vooral toch maar niet te hoeven doen wat God vraagt. Ja, je moet bijvoorbeeld iemand vergeven, maar jij blijft redenen genoeg hebben om het vooral niet te doen.

Mozes klaagt nu dat hij niet zo goed kan praten. Maar zou het echt zo zijn dat als God iets van je vraagt, dat Hij niet zou geven wat je daarvoor nodig hebt? God is tegen Mozes heel duidelijk. Zijn mond... is dat het probleem? Nou, zegt God, als dat je probleem is, Ik heb je mond toch gemaakt, zou Ik niet weten wat jouw mond kan? En God belooft dat Hij Mozes zal helpen en elk woord in zijn mond zal leggen. En dat zegt Hij van wie de naam is: Ik zal er zijn, zoals Ik ben.

Als wij een taak krijgen van God in deze wereld, dan belooft God dat Hij er zal zijn zoals Hij is! Al zou je vanwege het Evangelie voor de rechtbank gesleept worden, dan nog hoef je niet bang te zijn. Wat zouden we meer willen dan deze God? En toch zegt Mozes: Nee, doet U het maar niet. Laat maar iemand anders gaan.

En dan wordt God echt boos. Gods verlangen om Zijn volk te redden is zo groot, dat Hij deze tegenstand niet langer meer verdraagt. God wordt echt boos! En dan betrekt Hij de broer van Mozes, Aäron, er bij. Dan moet die maar mee, maar jij, Mozes, jij zult gaan! En Ik geef jullie elk woord in jullie mond en Ik zal jullie vertellen wat jullie moeten doen.

Gods verlangen dat deze wereld gered wordt is zo groot, dat als wij maar blijven uitstellen om werkelijk te gaan doen wat God vraagt, maakt dat Gods toorn ontbrand. Het is voor ons wel een waarschuwing. Misschien zit je elke zondag in de kerk en zing je vertrouwde lied, maar de mensen om je heen komen om. Dan ontbrand Gods toorn en zegt Hij: En nu is het klaar, nu ga je!

Gebed: HEER, ik belijd U dat ik vaak genoeg argumenten kan bedenken om maar niet naar U hoeven luisteren. Ik kan lang genoeg redeneren waardoor ik het zelf nog kan geloven ook, dat ik het niet kan. Vergeef HEERE, als ik zoveel op mijzelf gericht ben en leer mij in Uw kracht te gaan. HEER, Ik beloof om dat te doen wat U van mij vraagt. Zendt mij maar...

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu