Opwekking 427 - Maak mij rein voor U

 

Maak mij rein voor u
als gelouterd goud en zuiver zilver
laat mij zijn voor u
als gelouterd goud, puur goud


 

Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus
naar meer van u Geest en u heiligheid
ja ik besluit Jezus 
een dienst knecht te zijn van u mijn meester
steeds tot u wil bereid

 

Maak mij rein voor u
was mijn levend schoon vergeef mij zonden 
laat mij zijn voor u
zuiver als uw zoon. Heilig mij

 

Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus
naar meer van u geest en u heiligheid 
ja ik besluit Jezus
een dienstknecht te zijn van u mijn meester steeds tot u wil bereid

 

Hoe rein wil jij zijn voor God? Wil je rein zijn als gelouterd, als puur goud? Of als zuiver zilver? Als je dat bent betekent dat dat je zo rein bent dat je bent als zilver dat volledig zuiver is. Waar geen krasje op zit en geen vuiltje in zit. Je bent als glimmend en puur goud en zilver.  Dit is hoe je bedoeld bent.
 
Dwars door het vuur zal God je rein en puur maken. Het vuur waar je door heen gaat zal al het vuile op het goud en zilver wegbranden zodat er zuiver zilver en gelouterd goud ontstaat. Als je door het vuur wilt gaan, dan moet je je wel uitstrekken naar Jezus, want door Jezus kun je rein worden. Je moet je uitstrekken naar meer van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal jou dingen bekend maken, Hij zal jou leiden door het vuur heen.
Als jij een dienstknecht wilt Zijn van de Allerhoogste, dan moet je bereid zijn om tot Gods wil bereid te zijn. Je moet dan bereid Zijn om door het vuur te gaan en je te laten leiden door de Heilige Geest. Zelfs als dat vuur is van beproeving en moeiten. Juist dat zal God gebruiken om je te zuiveren en je helemaal te richten op Hem.
Je zult puur worden, als louter goud en zuiver zilver.
 
Wil je rein gemaakt worden voor God? Als je dat wilt dan moet je je schoon laten wassen door het bloed van Jezus. Dan zullen je zonden je vergeven worden. Leef zoals Jezus leeft, en laat je zuiver blijven als Gods Zoon. Laat je daarin heiligen. Door het vuur zul je steeds weer zuiver worden. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom