Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland

 

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

 

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

 

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus in uw kracht.

 

Er zijn drie vragen aan God, als we dit lied uitzingen over ons leven: Heer, leidt mij door dit leven, Heer, maakt mij een getuige en Heer laat Uw levend water stromen. Het is een lied van verlangen dat de kracht van het Koninkrijk van Jezus door je heen zal stromen met kracht. Het verlangen om door Jezus geleidt te worden in dit leven, ook als het leven soms heel bar en moeilijk is. Maar juist dan ook met het verlangen naar veel van Gods Geest, zodat Hij de weg bekend zal maken. Het is jouw zwakheid, die Gods kracht zichtbaar zal maken. Waar jij niets kan, doet God het door jou heen.

 

Dan word je vanzelf een getuige. Niet altijd met woorden, maar vaker nog met daden. Het zal steeds meer zijn dat je op Jezus gaat lijken, zodat je Jezus' leven gaat leven! Je zult steeds meer naar Jezus toe groeien op het moment dat je zo afhankelijk je van Hem opstelt. Daardoor zal er een stroom van levend water door je heen gaan stromen. Getuigen, discipel-zijn, is niet iets dat je moet doen, maar wat je zult worden, als jij je zwakheid door God laat gebruiken. Dan komt Gods kracht door je heen.

 

In Hem is al je kracht, macht en heerlijkheid. Laat Hem de ruimte nemen in je leven. Laat dit gebed je gebed zijn en blijven en spreek het vandaag hardop over je leven uit.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom