"En God zei tegen Mozes: Ik ben die Ik ben." (Exodus 3:14a) 

Het antwoord van Mozes is wat schoorvoetend gekomen. Hij heeft in ieder geval de keus gemaakt om naar Gods plan te gaan luisteren. Wat was trouwens jouw antwoord op Gods vraag of Hij jou mag gebruiken in Zijn dienst? Want die vraag is wel een hele serieuze vraag. Daar kun je niet omheen. Eigenlijk is het ook wel een eervolle vraag, want wie ben jij dat God jou vraagt? Maar Mozes heeft gekozen om te luisteren wat God hem te zeggen heeft.

Maar vragen heeft Mozes toch ook nog wel. Maar het bleef niet alleen bij luisteren. Op het moment dat God hem vertelde dat Hij de ellende van de Israëlieten had gezien, gaat God gelijk door om Mozes een opdracht te geven. God zegt: "Ik ben gekomen om Mijn volk te verlossen." En gelijk er achteraan komt: "Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk uit Egypte leiden."

Dan komt God naar je toe, Hij vraagt naar je, Hij noemt je bij je naam en jij zegt: "Heere, hier ben ik". En dan zegt God: "Ik heb zoveel mensen gezien die verloren dreigen te gaan en Ik ben voor hen naar deze aarde gekomen." En jij denkt nog: Fijn, ja Jezus is inderdaad gekomen om verloren mensen te redden. Maar dan zegt God vandaag: "Ga op weg, en vertel het al de mensen. Haal ze uit hun ongeloof en red hen in de Naam van Jezus". Nou daar sta je dan.

Mozes raakt bijna in paniek en hij bedenkt nog snel een oplossing en vraagt: "Ja, maar als ik daar kom bij mijn volk en bij de farao, wat moet ik zeggen wie mij heeft gezonden?" En dan geeft God Mozes en ons het mooiste antwoord dat mogelijk is. God zegt: "Dan mag je zeggen dat 'Ik zal er zijn zoals ik er ben' je gestuurd heeft.

Wij denken wel eens dat God ons iets moet geven. Wij denken vaak dat God vanuit Zijn overvloed iets geeft. God geeft liefde, Hij geeft bevrijding. Maar God zegt hier eigenlijk: "Dat geef Ik niet, maar dat ben Ik en omdat Ik het ben zal het er ook zijn." God is de God die altijd nabij is. En als Mozes dan naar Egypte terug moet om de Israëlieten te bevrijden dan zegt God eigenlijk: "Ik ben neergedaald om te bevrijden en Ik geef geen bevrijding, maar Ik ben Bevrijder en Ik zal er bij zijn"

Zo mogen we op pad. God zal erbij zijn, maar dat niet alleen, God is ook nog eens die Hij is! En God is alles! Er is niets van al het goede dat Hij niet is. Zo kunnen we het meest onmogelijke doen in Zijn kracht. Als wij zeggen: "Ja, Heere, gebruik mij maar", dan is dit de belofte dat Hij alles zal zijn in elke situatie zoals het nodig is. Dat is nog eens in dienst van God staan. Schaapherders of prinsen, met God zullen we overwinnen.

Gebed: Heel eerlijk moeten wij zeggen dat we eigenlijk niet eens durven om in Uw dienst te staan. Wij zijn bang voor alles wat we tegenkomen. En zelfs als U zegt Wie U bent, zelfs dan blijven wij twijfelen. Help ons om in geloof met U mee te gaan en met U dat te doen waarvoor U ons wilt gebruiken.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu