Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland

 

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

 

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

 

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus in uw kracht.

 

Er zijn drie vragen aan God, als we dit lied uitzingen over ons leven: Heer, leidt mij door dit leven, Heer, maakt mij een getuige en Heer laat Uw levend water stromen. Het is een lied van verlangen dat de kracht van het Koninkrijk van Jezus door je heen zal stromen met kracht. Het verlangen om door Jezus geleidt te worden in dit leven, ook als het leven soms heel bar en moeilijk is. Maar juist dan ook met het verlangen naar veel van Gods Geest, zodat Hij de weg bekend zal maken. Het is jouw zwakheid, die Gods kracht zichtbaar zal maken. Waar jij niets kan, doet God het door jou heen.

 

Dan word je vanzelf een getuige. Niet altijd met woorden, maar vaker nog met daden. Het zal steeds meer zijn dat je op Jezus gaat lijken, zodat je Jezus' leven gaat leven! Je zult steeds meer naar Jezus toe groeien op het moment dat je zo afhankelijk je van Hem opstelt. Daardoor zal er een stroom van levend water door je heen gaan stromen. Getuigen, discipel-zijn, is niet iets dat je moet doen, maar wat je zult worden, als jij je zwakheid door God laat gebruiken. Dan komt Gods kracht door je heen.

 

In Hem is al je kracht, macht en heerlijkheid. Laat Hem de ruimte nemen in je leven. Laat dit gebed je gebed zijn en blijven en spreek het vandaag hardop over je leven uit.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom