Opwekking 426 - Ja, ik geloof in Jezus

 

Ja, ik geloof in Jezus.
Ik geloof in Hem als Zoon van God.
Ik geloof dat Hij gestorven is.
Ik geloof dat Hij is opgestaan.
Hij is hier in ons midden,
Zijn armen uitgespreid.
Hij geneest als wij bidden,
Hij vergeeft en bevrijdt.

 

 
Ja, ik geloof in U, Heer.
Ik geloof in U als Zoon van God.
Ik geloof dat U gestorven bent.
Ik geloof dat U bent opgestaan.
U bent hier in ons midden,
Uw armen uitgespreid.
U geneest als wij bidden,
U vergeeft en bevrijdt.
 
I believe in Jesus.
I believe He is the Son of God.
I believe He died and rose again.
I believe He paid for us all.
I believe He's here now,
standing in our midst.
Here with the power to heal now
and the grace to forgive.
 
I believe in You, Lord.
I believe You are the Son of God.
I believe You died and rose again.
I believe You paid for us all.
I believe You're here now,
standing in our midst.
Here with the power to heal now
and the grace to forgive.

 
Dit lied is een geloof wat je uitspreekt, wat je zingt. Je proclameert door dit te zingen dit als een waarheid over je leven. Je zegt dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij gestorven is en dat Hij ook weer opgestaan is. Dit is wat wij geloven, dit is wat het geloof zo krachtig maakt.
Doordat jij gelooft in God, doordat jij gelooft dat Jezus de Zoon van God is, is Hij in je midden. Hij staat met open armen te wachten. En omdat wij geloof hebben in God, in Jezus, in de Heilige Geest, is het mogelijk geworden dat wij voor zieken mogen bidden en dat God hen geneest. Door het geloof in God is er bevrijding en vergeving mogelijk.
 
In het Engels staat er dat God betaald heeft voor iedereen, dat Gods grote cadeau voor iedereen er is. En om dat grote cadeau dat God gegeven heeft zit een prachtige strik. De strik dat door jouw geloof  God nu hier is, en dat Hij in het midden van ons is. Dat God hier is met Zijn kracht van genezing, en de genade van vergeving. God is altijd in je midden met Zijn genezing, God is er altijd met Zijn genade van vergeving. Het is altijd in je midden doordat je gelooft. Pak je dat ook aan? Het is het mooiste cadeau en de mooiste strik die je erbij krijgt om het cadeau heen. Pak het cadeau maar uit, en dan zul je zien dat gebeurd wat er in dit lied staat.
 
En als jij doet wat God van je vraagt zoals in dit lied staat, dan zal jouw geloof alleen maar gaan groeien. Want dan wordt de kracht van God zichtbaar.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom