"Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen" (Exodus 2:24 en 25)

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarvan je misschien wel denkt: Wat moet het dit jaar worden. Ja, wel een jaar achter je gelaten, maar nog zoveel meegenomen naar het nieuwe jaar. En hoe moet het dan verder? Je zorgen heb je echt niet achter kunnen laten op de grens van het nieuwe jaar. En aankomst in het echte Thuis is er ook echt nog niet. Het is zoiets als het volk Israël in Egypte. Hoe zou het ooit goed moeten komen.

 

Want Israël zat wel in Egypte maar de druk van de slavenarbeid werd alleen maar groter. De ene koning van Egypte sterft en de volgende staat op. Het ene probleem in je leven verdwijnt en het volgende komt. Het lijkt wel veel op een leven in slavenarbeid, net zoals Israël in Egypte. Maar het is niet allemaal zoals wij het zien. God wil ook dit jaar met jou een nieuw begin starten. Alleen dat nieuwe begin zien wij niet altijd. God begint een nieuw begin in de hemel, maar durf jij geloven dat God echt een grootste toekomst voor jou heeft. Israël zag dat midden in de slavernij ook niet. Maar dan lezen we "Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond". Dat doet God... Hij hoort ons gekerm. Zo mogen we het nieuwe jaar beginnen. Al ons gekerm mogen we bij God brengen en God hoort het. Want God heeft Zijn beloften ook aan ons gedaan. Beloften van hoop en van herstel, beloften van een toekomst in het hemels Kanaän voor iedereen die op Hem vertrouwt. 

Dat is de boodschap voor het nieuwe jaar. God heeft een toekomst voor Zijn volk. Israël zal loskomen uit de slavernij en uiteindelijk door God Zelf in het beloofde land worden gebracht. God begint een nieuw begin, maar Israël zag dat niet. In ieder geval, nog niet. Want Gods nieuwe begin, begint daar waar Hij ons gekerm hoort. Dan verandert er nog niets, maar God gaat vanuit het horen van het gekerm, omzien naar de kermer. "God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen." Dat is wat God doet als Hij je hoort. Hij ontfermde Zich op het geroep van het volk.

Dit jaar mogen we beginnen met het geloof dat God al is begonnen, als wij er nog niets van zien. Dit is een troost die we alleen in het geloof en in vertrouwen kunnen ontvangen. Het geloof dat vasthouden aan dat wat we niet zien, maar wat God wel belooft. Dit nieuwe jaar is God een nieuw begin begonnen op het moment dat jij alles bij Hem bekend maakt. Openheid en eerlijkheid naar God, dat is belangrijk. En dat hoeft echt niet in vrolijke en mooie woorden zijn. Dat mag ook je gekerm zijn. En God zal horen en Zich ontfermen. Gezegend nieuw jaar in Gods ontferming!

Gebed: Heer, dank U wel dat U reageert op ons gekerm en dat U opnieuw wilt beginnen, zelfs als we onszelf weer in de slavernij hebben gebracht. Dank U wel, dat U komt om te verlossen. En leer mij geloven dat zelfs mijn gekerm door U gehoord wordt en leer mij geloven dat U een prachtige toekomst voor mij hebt uitgedacht.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu