Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus

 

Er is geen grens
aan de liefde van Jezus.
Zijn gunstbewijzen houden nooit op.
Zij zijn nieuw elke morgen,
nieuw elke morgen.
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God.
Groot is uw trouw, o Heer.

 
De liefde van Jezus is oneindig. Er zijn geen grenzen bij Jezus' liefde. Jezus' liefde is groter dan je kunt bedenken, groter dan je je kunt voorstellen, en groter dan iemand ook maar kan wensen. De liefde van Jezus is overweldigend. Het is echte liefde dat Hij aan het kruis heeft laten zien. Aan het kruis heeft Hij Zijn liefde bewezen. Jezus heeft ongeveer 30 jaar op aarde rondgelopen, wonderen verricht, en mensen verteld over wie Hij is. Na het lijden dat op aarde is geweest, had Hij het er voor over om aan het kruis te gaan omdat Hij zo ontzettend veel van ons hield. Omdat Zijn liefde zo groot was, stierf Hij voor ons. Hij nam de zonden op zich en volbracht het werk dat wij verdiend hadden. Hij stierf voor ons. Is dat geen grote liefde?
 
En zo nieuw als elke morgen is, zo nieuw zijn ook zijn gunstbewijzen aan jou. Zo vaak als dat de ochtend er weer is, elke dag, zo veel en vaak zijn ook Zijn gunstbewijzen die Hij geeft. Misschien zie je niet altijd Zijn gunstbewijzen van God aan jou. Maar kijk dan naar de kleine dingen. Ook alle kleine dingen dat Hij geeft zijn gunstbewijzen van God.
Zijn trouw zal ook nooit ophouden. Net zoals Zijn liefde grenzeloos is voor jou, en Zijn gunstbewijzen niet ophouden, zo groot is ook Zijn trouw aan ons. God zal niet stoppen met trouw zijn.
 
Denk vandaag eens na welke gunstbewijzen God aan jou hebt gegeven, en hoe groot Zijn trouw voor jou is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom