Opwekking 424 - Ik wil zingen voor de Koning

 

Ik wil zingen voor de Koning.
Hef met mij samen een loflied aan.
Zing van zijn goedheid en zijn genade.
Hef met mij samen een loflied aan.
 
Maak de Heer nu groot met mij.
Heilig is zijn naam.
Altijd zal Hij Koning zijn.
Hef met mij een loflied aan!

 
Samen met anderen mag je een loflied zingen voor de Koning. Samen met anderen mag je zingen van Zijn goedheid en genade. De goedheid en genade van God is niet voor jou alleen, maar ook voor anderen mensen. Om de eenheid in God te vormen, moet je samen zingen. Samen zingen is krachtig. Er is één God, één Geest, en daarvan mag je samen zingen. Samen zingen voor dezelfde God. Samen zingen brengt onderlinge verbondenheid, en in die verbondenheid zing je, en stijgt Gods goedheid en genade boven elke situatie uit. 
Het samen zingen kan bestaan uiteen loflied voor God. Een loflied voor Zijn goedheid en Zijn genade. Mooi is het als je samen in God gelooft, en samen ziet hoe groot Gods goedheid en genade is. En dat je daar samen van mag zingen.
 
In je loflied voor God maak je God ook groot. Maak God maar groot voor wie Hij is en wat Hij nog gaat doen, maak Hem maar groot voor Zijn heilige Naam. Zijn Naam is Heilig omdat er geen ander is zoals God, Zijn Naam is Heilig omdat God zonder zonden is.
Je maakt Hem groot omdat Hij altijd Koning zal Zijn. Er zal geen moment komen dat God geen Koning meer zal zijn. Hij zal altijd blijven heersen.  Waarvoor maak jij God groot?
 
Zing vandaag eens samen met anderen voor God, en kijk eens wat voor effect dat dat geeft.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom