Opwekking 25 - Laat ons met elkander

 

Laat ons met elkander,
laat ons met elkander,
zingen, prijzen, loven de Heer.
Laat ons dat tezamen doen,
zingen, prijzen, loven de Heer.

 
Samen, met elkaar de Heer loven en prijzen. Samen voor God zingen. Het is belangrijk om dit samen te doen. Om dit samen met andere christenen te doen. Samen zijn we immers een in God. Door het geloof zijn we een in God. We hebben allemaal dezelfde God, en diezelfde God mogen wij aanbidden door ons lied, door onze lofprijs en onze lofzang. Waarom is het zo belangrijk om samen te zingen zodat er eenheid kan komen? Samen zingen is allereerst heel krachtig. Samen aanbid je een God, een Geest. Het samen zingen brengt onderlinge verbondenheid, en daarin zingen we. In verbondenheid zingen we over God.
 
Laten wij proberen een te worden met elkaar in God. We zijn allemaal gelovigen, allemaal kinderen van God. En bij God is er geen onderscheid. Wij zijn het lichaam van Christus en van dat lichaam maken wij allemaal deel uit. Ieder heeft in dat lichaam een eigen taak, en eigen roeping en eigen talenten. Dat mag je uit gaan leven. En doordat ieder weer iets anders heeft gekregen van God, kunnen wij samen die eenheid vormen zodat het weer één lichaam is van Christus.
 
Denk vandaag eens na hoe dat jij de eenheid vormt met andere christenen. Hoe dat jij deel uit maakt van het lichaam van Christus en wat jij daarin mag betekenen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom