Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal

 

Ik weet, dat God

de weg mij banen zal.

Want als Jezus in mij woont

en in mij zijn kracht betoont,

dan weet ik ook, dat Hij mij helpen zal.

 

 

God zal ook in jou de weg banen. Al lijkt het nu heel ver weg of heel dicht bij, dit mag je zeker weten. God heeft een plan met jou, een plan dat hij zal banen in jou. Dit kan soms lastig zijn om het altijd te geloven. Zeker als het zover weg lijkt.

 

Elke keer als het nog zover weg lijkt, dan mag je kijken naar de kracht die Hij al heeft getoond in jou. Toen Hij Zijn kracht heeft getoond in jou of aan jou toen heeft Hij jou geholpen ergens door heen te gaan. En elke keer als Gods plan voor jou zover weg lijkt, dan mag je daar naar kijken en mag je weten dat Hij ook op dat gebied je zal helpen. God heeft een grote kracht, en die kracht gebruikt Hij ook om voor jou de weg te banen die moet, zodat jij op die weg kunt gaan lopen. Je mag in het vertrouwen leven dat Jezus bezig is met de weg voor jou. Je kunt het zien als een asfaltweg die geasfalteerd moet worden. Elke keer wordt de weg steeds een stukje af totdat je er over heen kunt rijden. En zo is het ook met jou weg die God maakt. Het kan snel gaan of niet. Maar als jij zoekt naar jouw weg, dan gaat God je laten zien welke weg dat is.

 

Maar ook andere wegen zal God banen voor jou. Bijvoorbeeld een weg door alle pijn en moeite heen. Jezus woont in jou en Hij zal Zijn kracht tonen. En op die kracht mag je vertrouwen. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom