"Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik." (Ruth 3:12)

Boaz is bijzonder positief over Ruth en haar huwelijksaanzoek. Maar toch gaat Boaz niet over één nacht ijs. Voelt Boaz niets voor Ruth en probeert hij er nog onderuit te komen? Niets lijkt daar op. Hij belooft zelfs dat het goed zal komen. Hij belooft dat hij alles voor Ruth zal doen, zoals Ruth heeft gezegd. Ze heeft iemand nodig die haar lost. Iemand die alles overneemt van haar overleden man. Maar Boaz wil niet dat hij iemand anders voor zijn voeten zou lopen. Er is namelijk nog een losser die nauwer verwant is met Elimelech dan dat hij is. En aan hem zal hij eerst vragen of hij Ruth zou willen lossen.

Wat voor gevoel zal Ruth hebben gehad bij deze boodschap? Dan is ze bij Boaz terecht gekomen en waarschijnlijk was haar hart ondertussen echt wel sneller gaan kloppen voor Boaz en dan dit. Dan zou het zomaar kunnen dat er straks iemand anders is met wie ze moet trouwen. En dat na alle zorg en liefde van Boaz. Weet je waar je dit mee zou kunnen vergelijken? Je bent eindelijk na lang omzwerven bij Jezus terecht gekomen en je zegt Hem dat Hij je moet lossen van alle zonde in je leven. En dan zegt Jezus: "Er is nog een losser die dichterbij staat dan Ik, Ik zal eerst met hem overleggen." Iets van: "Ja, Ik wil je lossen, maar Gods gerechtigheid staat dichterbij. Jou rechtvaardige leven, die staat dichterbij om je te lossen"

Dat zal wat zijn als het zo zal gaan? Ruth moet echt wel even geschrokken zijn. Toch gaat Boaz eerst naar die andere man toe. En als hij haar zal lossen is het voor Boaz ook goed. Wat een achtbaan van gevoelens moet dit zijn geweest bij Ruth. Maar laten we het in het beeld eens gewoon bij onszelf houden. Want onze losser is in de eerste plaats niet Jezus. Onze losser is de rechtvaardigheid waarmee wij uiteindelijk zalig hadden moeten worden. Zo was het bedoeld, zo was het Gods plan geweest. Adam en Eva werden op de aarde gezet om uiteindelijk de eeuwigheid wel in te gaan, maar door hun eigen rechtvaardige daden. 

Jezus is Losser geworden, omdat degene die dichterbij ons stond, niet bij machte was om ons te lossen. En uiteindelijk heeft Jezus de weg van alle gerechtigheid wel gegaan, omdat de gerechtigheid waarmee wij geschapen waren geen weg meer naar de hemel waren. Jezus heeft goed gekeken en uiteindelijk gezien: Er is geen andere mogelijkheid dan dat Ik het zal doen. Jezus heeft tegen Zijn Vader gezegd: "Ik zal gaan en Ik zal de wereld lossen, zodat de mens, Uw beeld op aarde, uiteindelijk zal blijven bestaan." Als Jezus het niet gedaan had, dan was er geen mens overgebleven op aarde. Als Boaz uiteindelijk Ruth niet had gelost, was er van het geslacht van Elimelech niets meer overgebleven, dan was het voorbij geweest. Wij zijn stil in aanbidding, want Jezus gaf alles op, om ons te lossen, toen bleek dat onze gerechtigheid geen optie meer was.

Gebed: Jezus, U gaf alles. U gaf U heerlijkheid op, U wilde mij, U wilde deze wereld lossen omdat U ons er niet voor over had om eeuwig om te moeten komen. Dank U Jezus!

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu