Opwekking 422 - U wil ik kennen

 

U wil ik kennen,
U wil ik kennen,
en steeds met U wandelen
door U met de waarheid bekleed.
 
'k Heb mijn ogen op U gericht.
Heer, toon mij uw aangezicht.
Ik bouw mijn geloof op U.
Vertrouw U mijn leven toe.
 
U wil ik kennen,
leer mij U kennen,
meer van U houden,
Heer, Jezus, Jezus.

 
Hoe ken je God? Dit lied zegt het eigenlijk al in het eerste couplet. God kun je leren kennen door met Hem te wandelen. Misschien niet letterlijk wandelen, maar wel door tijd met Hem door te brengen. Dit kan door je stille tijd, door een wandeling te maken en te praten met God, door uit de Bijbel te lezen, door te bidden, en vul maar in hoe jij het doet of zou doen. Voel je daarin echt vrij, zoek de manier die het beste bij jou past.
Door Jezus kun je met Hem wandelen. Je kunt met Hem wandelen in de waarheid. De waarheid waarmee God je bekleedt. Door met Hem te wandelen in de waarheid van God, zul je Hem leren kennen. Je zult de waarheid zien die bij God hoort omdat je er in wandelt en die waarheid zal je meer en meer eigen worden. En in die wandel mag je uit gaan stappen, en grotere stappen gaan zetten met Hem.
 
Verlang jij wel eens naar het aangezicht van God? Het aangezicht van God zodat je God zelf zou kunnen zien. Als je Zijn aangezicht wilt zien dan vraag je of Hij zichzelf aan jou wil laten zien. Als je je ogen richt op God, dan kun je Hem zien. Je kan wel vragen of God zich aan jou wil laten zien, maar dan moet je je ook wel richten op God. Je ogen naar Hem toe richten. Dan kun je Hem zien. Als je het vraagt maar niet op Hem richt, dan sluit je eigenlijk je ogen er weer voor.
 
Door je geloof op Hem te bouwen, heb je een vaste grond. Een grond die niet wankelt. Het geeft vertrouwen, en in dat vertrouwen kun je je leven aan Hem toe vertrouwen. De grond onder je gaat immers niet weg.
 
Als het laatste couplet je gebed is dan is het goed om je te richten op God en op Hem te bouwen en met Hem te wandelen. Dan zul je Hem echt leren kennen. En als je Hem echt kent, dan kun je nog meer van Hem houden dan je nu al doet!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom