Opwekking 421 - Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer

 

Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer.
Ja, ik wil U volgen, Heer
met alles wat ik heb.

 

 
Ik wil U aanbidden, 'k buig mij neer.
Ik wil U aanbidden, Heer
met alles wat ik ben.
 
Ik wil van U houden, 'k hou van U.
Ik wil van U houden, Heer
met heel mijn hart en ziel,
met alles wat ik ben.

 
Wil je God volgen met alles wat je hebt? Wil je God aanbidden met alles wat je bent? Wil je van God houden van alles wat je bent en alles wat je kunt geven?
Mooi als je op deze vragen ‘ja’ kunt beantwoorden. Als je Jezus wilt volgen met alles wat je hebt, dan betekent dat dat je God op welke manier dan ook wilt volgen. Dat je er alles voor over hebt om Hem te volgen. Misschien betekent dat wel dat je van dingen afstand moet nemen, of dat je Hem moet gaan volgen met de materiele wat je hebt, dat je iets mag gaan uitdelen. Als je God wilt gaan volgen met alles wat je hebt dan zet je een deur open voor God zodat Hij de weg met jou kan gaan die Hij voor ogen heeft. Je staat er immers open voor en je hebt er alles voor over zodat God alle mogelijkheden krijgt van jou om Zijn weg te gaan.
 
Maar ook in aanbidding mag je jezelf helemaal geven. Met alles wat je bent mag je komen in aanbidding zodat God je helemaal aan kunt raken. Aanbid je wel eens God met alles wat je bent? Hij is het waard. Hij gaf zichzelf ook volledig. En wij mogen Hem daar in aanbidding voor bedanken en eren door met alles wat je bent Hem te aanbidden. Het aanbidden met alles wat je bent is niet alleen in de muziek, maar het kan ook zijn op papier. Het kan ook zijn dat je Hem dan aanbid met dans, met een gebed, en vul maar in op welke andere manier jij Hem aanbidt.

 

En zo is dat ook met het houden van God met alles wat je bent. Als je van God houd met alles wat je bent dan laat je dat op allerlei manieren zien. Op de manieren die bij jou passen omdat je het doet met alles wat je bent. Je mag tot het uiterste gaan in het houden van God. Dat betekent dat je van Hem houdt met heel je hart en je ziel. En doordat jij God aanbid en van Hem houdt met alles wat je bent, gaan andere mensen dit zien. Want als je dit doet met alles wat je bent, dan zie je het ook in het uiterlijk verschijn.
 
Denk vandaag eens na of je met alles wat je hebt God wil volgen. En op welke manier jij met alles wat je bent God aanbidt en van Hem houdt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom