"Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben?" (Ruth 2:10)

Heb jij die vraag wel eens aan God gesteld? Waarom hebt U naar mij omgezien, terwijl ik maar een heiden ben? Dat God voor Israël nog met verzoening kwam en dat er voor Israël nog hoop was, dat kan allemaal nog wel, maar dat ook juist wij in de hoop mogen leven op een toekomst die volmaakt zal zijn, dat is helemaal niet logisch. Het feit dat God daarvoor zelfs Israël voorbij gaat en het heil aan de volken van de aarde heeft gegeven is tegenstrijdig voor ons gevoel. Nu hebben wij van die tegenstrijdigheid misschien wel niet zoveel last, want het is in ons voordeel, maar als je nadenkt, is het wel bijzonder. Net zo bijzonder als wat Ruth hier tegen Boaz zegt.

Ruth begrijpt niet waarom Boaz haar zoveel goeds geeft. Hij zegt zelfs dat ze niet van zijn akker af moet gaan en ze kan echt haar ogen op de akker gericht houden, ze hoeft niet bang te zijn dat de knechten haar iets aan zullen doen, want Boaz heeft zelfs zijn knechten geboden dat ze van haar moeten afblijven, zodat Ruth zich helemaal kan richten op het rapen van de aren. Wat een bijzondere man is deze Boaz. En Ruth begrijpt er niets meer van. Waarom zou deze Boaz naar een heidense vrouw omkijken.

En toch doet Boaz dit wel. Hij heeft gehoord hoe groot haar trouw voor Naomi was. Hij weet dat ze alles heeft verlaten om haar schoonmoeder, en dat ze zelfs gekozen heeft om bij het volk van Israël te horen. Dit is zo bijzonder, dat Boaz haar èn beschermd, èn overvloed geeft.

Jezus doet het net zo. Jezus ziet als we in geloof trouw zijn, Jezus ziet ook onze keuzes. Niet dat wij iets kunnen verdienen, maar in het geloof beloont Jezus ons wel. Hij vermeerderd onze hoop op het moment dat wij trouw zijn in de hoop die Hij ons geeft. Ja, ook ondanks dat wij heidenen zijn, die niet bij Israël horen, maar toch de God van Israël op Zijn woord zijn gaan geloven. Als Jezus ons ziet lopen op de akker van deze wereld, trouw bezig voor degenen die God ons heeft toevertrouwd en ook nog een trouw in de hoop, dan zegt Jezus eigenlijk hetzelfde tegen ons: Blijf op Mijn akker en Ik bescherm je tegen gevaar. Jij mag je richten op de hoop die je mag oprapen en je hoeft niet bang te zijn. Niet de omstandigheden moeten je leven bepalen, maar je mag je richten op een hoopvolle toekomst.

Wij maken ons vaak heel druk om van alles en nog wat. Ruth had heel angstig over de akker kunnen lopen en maar weinig aren van hoop kunnen rapen omdat ze op haar hoede was. Maar Boaz beschermt haar, zodat zij zich mag richten op de aren op de akker. Laat je angst eens los, leg dat in Jezus' handen en richt je alleen op de hoop die jou is toegezegd.

Gebed: Jezus, ik wil mij alleen richten op wat U mij geeft en de omstandigheden mogen mijn leven niet bepalen. Ik stel mijn hoop op U alleen.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu