Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus

 

Ik dank U, dank U Jezus.
Ik dank U, dank U Jezus, in mijn hart.
Ik dank U, dank U Jezus.
Ik dank U, dank U Jezus, in mijn hart.
 

 


Ik prijs U, prijs U Jezus.
 
Ik houd van U, Heer Jezus.

 
Waarvoor dank jij Jezus? Wat komt er als eerste in je op als ik deze vraag stel? Het kunnen heel veel dingen zijn waarvoor je Jezus dankt. Ik denk dat het belangrijk is om Jezus te danken om wat Hij doet en wie Hij is. Hij is immers jouw Koning geworden. Je mag Hem danken in je hart. Maar je mag Hem ook danken in uitbundigheid. Je mag Hem danken op de manier die bij jou past.  

Misschien heb je niet veel om voor te danken en is je leven een puinhoop. Kijk dan toch eens naar al je zegeningen. Tel die eens. Dank Hem daar dan eerst voor. Dank Hem ook voor wie Hij is, dat Hij er altijd is en altijd geweest is en jou niet verlaten heeft. Dank Hem voor het kruis, voor het offer dat Hij bracht voor jou.
Dank vandaag Jezus voor wat Hij allemaal gedaan heeft en wat Hij nog gaat doen.
 
En voor de punten waarvoor jij Hem hebt bedankt, daar mag je Hem ook voor prijzen. Prijs Hem in je eigen woorden, op je eigen manier. Maar laat Jezus weten dat je Hem prijst voor alle dankpunten in je leven. Maar ook voor ander dingen mag je Hem prijzen. Prijs Hem maar voor wie Hij is.  
 
Houd je ook van Jezus? Op welke manier houd je van Hem? Laat Jezus ook in je lied, in dit lied weten dat je van Hem houdt. Dat jouw liefde Hem waard is.
Hij gaf eerst Zijn liefde aan ons, zodat wij Hem lief konden hebben. Is dat geen bemoediging? Want doordat Hij Zijn liefde eerst aan ons heeft laten zien, kunnen wij leren wat liefde is, en kunnen wij onze liefde aan Hem tonen. Hij is ons voorbeeld in de liefde. Toon je liefde maar aan God en vertel Hem ook dat je van Hem houd. Vertel Hem ook specifiek waarom je van Hem houdt.  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom