Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus

 

Ik dank U, dank U Jezus.
Ik dank U, dank U Jezus, in mijn hart.
Ik dank U, dank U Jezus.
Ik dank U, dank U Jezus, in mijn hart.
 

 


Ik prijs U, prijs U Jezus.
 
Ik houd van U, Heer Jezus.

 
Waarvoor dank jij Jezus? Wat komt er als eerste in je op als ik deze vraag stel? Het kunnen heel veel dingen zijn waarvoor je Jezus dankt. Ik denk dat het belangrijk is om Jezus te danken om wat Hij doet en wie Hij is. Hij is immers jouw Koning geworden. Je mag Hem danken in je hart. Maar je mag Hem ook danken in uitbundigheid. Je mag Hem danken op de manier die bij jou past.  

Misschien heb je niet veel om voor te danken en is je leven een puinhoop. Kijk dan toch eens naar al je zegeningen. Tel die eens. Dank Hem daar dan eerst voor. Dank Hem ook voor wie Hij is, dat Hij er altijd is en altijd geweest is en jou niet verlaten heeft. Dank Hem voor het kruis, voor het offer dat Hij bracht voor jou.
Dank vandaag Jezus voor wat Hij allemaal gedaan heeft en wat Hij nog gaat doen.
 
En voor de punten waarvoor jij Hem hebt bedankt, daar mag je Hem ook voor prijzen. Prijs Hem in je eigen woorden, op je eigen manier. Maar laat Jezus weten dat je Hem prijst voor alle dankpunten in je leven. Maar ook voor ander dingen mag je Hem prijzen. Prijs Hem maar voor wie Hij is.  
 
Houd je ook van Jezus? Op welke manier houd je van Hem? Laat Jezus ook in je lied, in dit lied weten dat je van Hem houdt. Dat jouw liefde Hem waard is.
Hij gaf eerst Zijn liefde aan ons, zodat wij Hem lief konden hebben. Is dat geen bemoediging? Want doordat Hij Zijn liefde eerst aan ons heeft laten zien, kunnen wij leren wat liefde is, en kunnen wij onze liefde aan Hem tonen. Hij is ons voorbeeld in de liefde. Toon je liefde maar aan God en vertel Hem ook dat je van Hem houd. Vertel Hem ook specifiek waarom je van Hem houdt.  

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom