Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus

 

Refrein:
Geen andere naam dan de naam van Jezus,
geen andere naam dan de naam van de Heer.
Geen andere naam dan de naam van Jezus
is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.

 

 

 
Zijn naam is verheven
boven heel de aard'.
Zijn naam is hoger dan de hemel.
Zijn naam is verheven
boven heel de aard'.
Geef glorie en eer Hem
en prijs nu zijn naam.
 
Refrein:
Geen andere naam dan de naam van Jezus,
geen andere naam dan de naam van de Heer.
Geen andere naam dan de naam van Jezus
is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.Welk persoon bewonder jij heel erg? Is dat een voetballer, een topsporter, een muzikant? Bedenk eens even wie jij heel erg bewondert. En hoe bewijs je aan degene dat je hem of haar bewondert?
 
Maar weet je… hoe groot de persoon ook is, die je bewondert, welke prestaties degene ook heeft geleverd, er is niemand anders dan Jezus die een hogere of grotere naam heeft. Geen andere persoon op deze wereld is het waard om oneindig veel lof te ontvangen. Ook de persoon op deze wereld niet die jij bewondert. En natuurlijk mag je iemand lof geven voor wat hij of zij doet. Maar de lof die Jezus gegeven moet worden die is niemand anders waard. Geef Jezus nog veel meer lof en eer dan je geeft voor de persoon die jij bewondert.

 

De naam van Jezus is een grote Naam, de Naam van alle Namen, de Naam  van verlossing, bevrijding, genezing en verzoening. De Naam van de hoogste God. En die Naam is het waard om alle lof en eer te ontvangen tot in eeuwigheid. Die Naam is toch veel meer waard om te loven en eren tot in eeuwigheid?
Geef daarom ook geen enkele andere naam meer lof dan de naam van Jezus.
 
Zijn Naam is zo groot dat het verheven is boven deze aarde. Zijn Naam is groter dan deze aarde. Kijk maar om je heen, overal kun je de Naam van Jezus in zien.
Geef God maar glorie voor Zijn naam, eer Hem maar voor Zijn Naam. Want door Zijn Naam zijn wij gered. Door Zijn naam is alles mogelijk voor ons.

 

Denk vandaag eens na hoeveel lof en eer je geeft voor de Naam van Jezus. Is dat meer dan de lof en eer die jij geeft voor de persoon die jij bewondert?

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom