Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus

 

Refrein:
Geen andere naam dan de naam van Jezus,
geen andere naam dan de naam van de Heer.
Geen andere naam dan de naam van Jezus
is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.

 

 

 
Zijn naam is verheven
boven heel de aard'.
Zijn naam is hoger dan de hemel.
Zijn naam is verheven
boven heel de aard'.
Geef glorie en eer Hem
en prijs nu zijn naam.
 
Refrein:
Geen andere naam dan de naam van Jezus,
geen andere naam dan de naam van de Heer.
Geen andere naam dan de naam van Jezus
is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.Welk persoon bewonder jij heel erg? Is dat een voetballer, een topsporter, een muzikant? Bedenk eens even wie jij heel erg bewondert. En hoe bewijs je aan degene dat je hem of haar bewondert?
 
Maar weet je… hoe groot de persoon ook is, die je bewondert, welke prestaties degene ook heeft geleverd, er is niemand anders dan Jezus die een hogere of grotere naam heeft. Geen andere persoon op deze wereld is het waard om oneindig veel lof te ontvangen. Ook de persoon op deze wereld niet die jij bewondert. En natuurlijk mag je iemand lof geven voor wat hij of zij doet. Maar de lof die Jezus gegeven moet worden die is niemand anders waard. Geef Jezus nog veel meer lof en eer dan je geeft voor de persoon die jij bewondert.

 

De naam van Jezus is een grote Naam, de Naam van alle Namen, de Naam  van verlossing, bevrijding, genezing en verzoening. De Naam van de hoogste God. En die Naam is het waard om alle lof en eer te ontvangen tot in eeuwigheid. Die Naam is toch veel meer waard om te loven en eren tot in eeuwigheid?
Geef daarom ook geen enkele andere naam meer lof dan de naam van Jezus.
 
Zijn Naam is zo groot dat het verheven is boven deze aarde. Zijn Naam is groter dan deze aarde. Kijk maar om je heen, overal kun je de Naam van Jezus in zien.
Geef God maar glorie voor Zijn naam, eer Hem maar voor Zijn Naam. Want door Zijn Naam zijn wij gered. Door Zijn naam is alles mogelijk voor ons.

 

Denk vandaag eens na hoeveel lof en eer je geeft voor de Naam van Jezus. Is dat meer dan de lof en eer die jij geeft voor de persoon die jij bewondert?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom