"En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst." (Ruth 1:22b)

Waar begint de hoop in het boek Ruth? Als je Naomi moet geloven heeft ze niets meer over gehouden. Ze is leeg teruggekomen. Dat zal zeker wel haar gevoel zijn geweest, besef ook wat het betekent voor haar om haar man verloren te zijn. Een vrouw zonder man in die tijd, heeft eigenlijk geen toekomst. Maar zou de weg terug naar God, want die gaat ze heir wel, echt een lege weg zijn? Aan het einde van het eerste hoofdstuk staat er een zin, die er bijna niet toe lijkt te doen. "En ze kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst." Het lijkt bijna een bijzin die er niet toe doet.

Naomi kwam met niets terug, tenminste als je Naomi moet geloven. Ruth komt aan, met God in haar hart! Deze twee vrouwen komen totaal anders in Bethlehem aan. Want is het echt wel zo hopeloos? Het einde van het meest hopeloze hoofdstuk uit het boek Ruth is het eerste teken van hoop. Dit is hoe God wel is. Bij God is er altijd hoop. Er is toekomst, ook al zoveel jaren voordat de enige Hoop van de wereld, Jezus Christus zal komen. Want terugkomen onder Gods vleugels, dat zal altijd nieuwe hoop geven.

Ze komen aan bij het begin van de gersteoogt. Deze zin staat er niet zomaar. Het laat zien dat er hoop is. God geeft weer overvloed en de gersteoogst is begonnen. Het zal misschien voor Naomi niet gelijk heel bijzonder geweest zijn, maar God wil met deze zin laten zien dat er hoop is. En Ruth pakt dit wel gelijk op. Ruth, de vrouw waarmee de hoop op de Messias uiteindelijk zal voortgezet worden, Ruth blijft niet bij de pakken neerzitten.

Zien wij de tekenen van hoop? Het zit niet in de grote dingen, maar het zit in de kleine dingen. Gods hoop openbaart zich in de boodschap van hoop, de boodschap van het Koninkrijk van Jezus Christus. Dat is er nog niet, net zo min als dat voor Naomi alles goed is, maar het begin is er wel. Bij God zijn is de hoop niet het volmaakte of het voltooide, maar bij God zijn het de tekenen van hoop. Zo leven wij in Adventstijd, met de tekenen van hoop, in de tekenen van het Koninkrijk dat straks met Jezus volmaakt en volkomen zal komen.

Misschien zit je soms bij de pakken neer, niet wetend hoe nu verder, maar het Koninkrijk van Jezus is al wel een feit, al zal het straks pas volmaakt komen, maar tot die tijd zal Jezus er wel bij zijn en zal Zijn Koninkrijk ook onze hoop zijn. Want in elke situatie is God machtig om verandering en herstel te brengen, tot de dag dat Jezus werkelijk komen en Hij ons heil volmaken zal. En tot die dag leven wij in de gersteoogst en rapen de aren op, omdat de volle oogst nog even moet wachten. We rapen al aren van het Koninkrijk, want God laat er regelmatig al vallen op de grond.

Gebed: Jezus, Uw Koninkrijk zal straks volmaakt komen, maar nu al begint de oogst, zoals Naomi aankwam toen de oogst begon. Wij hebben hoop, omdat de tekenen van hoop ons laten zien wat er straks echt zal zijn.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu