Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus

 

Niemand anders dan Jezus,
niemand anders dan Hij,
kan mij verlossen van zonden vrij.
In al mijn zorgen is Hij nabij mij,
niemand anders dan Jezus,
niemand anders dan Hij.

 

 
Niemand anders kan jouw verlossen van jouw zonden. Niemand anders. Alleen Jezus kan dat. Dat kan doordat Hij aan het kruis is gegaan. Omdat Hij al jouw zonden toen al op zich heeft genomen en er al voor betaald is met Zijn bloed. Wil je loskomen van jouw zonden, ga dan naar Jezus toe. Dat is de enige manier. De oplossing ligt daar al voor jou klaar.

Misschien heb je al wel op allerlei manieren geprobeerd om van zonden vrij te komen. Door bijvoorbeeld heer erg hard je best ervoor te doen. Ook op eigen kracht gaat het je niet lukken. Je kunt hooguit een paar zonden overwinnen, maar daarmee is de schuld bij God uit het verleden niet weg. Alleen Jezus kan jou van je zonden vrij maken. Roep Jezus aan, Hij wil jou vrij maken omdat Hij er al voor betaald heeft. Het is een cadeau dat je krijgt.
 
Ook in al jouw zorgen is Hij dichtbij. Hij ziet al jouw zorgen. Hij weet hoe het voelt om daar door heen te moeten. Hij heeft het allemaal ervaren in Zijn leven en aan het kruis. Als jij zorgen hebt, dan zorgt Jezus met jou mee. Hij is dichtbij, je mag naar Hem toe gaan. Niemand zal ooit zo dichtbij jouw zorgen zijn dan Jezus. Niemand kan ooit zo met jou meevoelen als Jezus, niemand kan ooit zo dichtbij jou zijn dan Jezus. Ga met jouw zorgen naar Hem toe, geef ze over aan Hem, geef Hem de controle over jouw zorgen en laat jij het los zodat Hij voor jouw zorgen kan zorgen en dat je samen door de zorgen heen gaat. Zo intens dichtbij is Jezus bij jou.

 

Houdt dit in gedachten als je niet altijd ervaart dat Jezus dichtbij is. Op elke plek en op elk moment is Hij dichtbij.
Niemand anders dan Jezus.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom