Opwekking 419 - U bent God, en wij prijzen U

 

U bent God, en wij prijzen U
en wij prijzen U.
U bent Heer, wij verhogen U
wij verhogen U.
 
Want U bent onze Vader;
heel de schepping buigt voor U,
heel de schepping juicht voor U.
Amen.

 
U bent God. U bent Heer. En omdat God onze Vader is mogen Hem prijzen en verhogen!
God is een God van redding, God is een God van liefde, van bescherming, van rechtvaardigheid. Hij is Heer. En daarvoor mag je Hem prijzen. Hoe zie jij God in jouw dagelijks leven?
Maar we mogen God ook prijzen omdat Hij onze Vader is. Ik weet niet wat voor beeld jij hebt van een vader. Misschien is jouw vaderbeeld ook wel het beeld van God als vader, of dat positief is of negatief. Maar God de Vader is als een Vader die naar Zijn kinderen omkijkt, die van Zijn kinderen houdt, en Zijn kinderen beschermd. Hij houdt zoveel van jou dat Hij zijn eigen Zoon heeft gestuurd om jouw te redden. Lees 1 Johannes 3:1 maar. Daar staat hoe groot de liefde van God is dat wij Zijn kinderen genoemd worden. We worden Zijn kinderen genoemd ondanks alle fouten die we gemaakt hebben en maken. God geeft echte liefde. Bij God de Vader is er geen grens van liefde. God de Vader blijft naar jou omkijken.
 
En lees Psalm 103:3 eens. Daar staat: ’Zo liefdevol als een vader voor zijn kinderen is, zo liefdevol is God de Vader ook voor Zijn kinderen. God de Vader geeft echte liefde.
Ook in Johannes 10: 28-30 staat iets over God de Vader; ‘Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één ‘.
 
Hier staat dat als jij God hebt aangenomen in jouw leven, dat je niet verloren zult gaan en dat niemand jouw uit Zijn hand kan roven. Al lijkt of voelt dat misschien wel zo. Want wat God de Vader Jezus gegeven heeft gaat alles te boven. Zo liefdevol en goed is God de Vader. Mooi is het hoe Vader en Zoon een zijn. En dat je dus mag vertrouwen dat je veilig bent bij God de Vader. Denk vandaag eens na over jouw vaderbeeld van God. Is die reëel?
 
Heel de schepping juicht voor God. Op welke manier dan ook. Ook de bloemen, de bloemen bloeien. Misschien is dat hun manier van juichen voor God. Ook de vogels, denk maar aan hun gefluit, ook de mensen. Als dat nu niet is, dan is dat straks wel. Hoe zie jij dat de schepping juicht voor God?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom