Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade

 

Zijn goedheid en genade
zijn steeds mijn deel,
elke dag, elke dag die ik leef.
En ik zal wonen in 't huis
van mijn Heer voor eeuwig,
en ik zal delen het feestmaal met Hem.
Zijn goedheid en genade
zijn steeds mijn deel,
elke dag, elke dag die ik leef.

 

 

 
Surely goodness and mercy
shall follow me,
all the days,
all the days of my life.
I shall dwell in the house
of my Lord forever.
I shall feast at the table spread for me.
Surely goodness and mercy
shall follow me,
all the days, all the days of my life.
 
We zingen vandaag dat Gods goedheid en genade jouw deel is. In het Engels staat er dat Gods goedheid en genade jou zullen blijven volgen. Gods goedheid is een onderdeel van jouw leven. Elke dag. Gods goedheid achtervolgd jou. Hoe is Gods goedheid onderdeel in jouw leven? Mag die goedheid ook onderdeel zijn in jouw leven? Of is het zo dat Gods goedheid een gewoonte is geworden en je veel op eigen goedheid wilt doen zodat het geen onderdeel is in jouw leven?
 
Als Gods goedheid en genade onderdeel is van jouw leven of als Gods goedheid en genade jouw volgt, dan betekent dat dat Gods goedheid en genade een stuk van jouw leven is geworden. De genade heb je ontvangen van God door Hem aan te nemen als jouw Verlosser. Maar het kan zijn dat je niet het idee hebt dat Gods goedheid onderdeel van jouw leven is, maar dan volgt Gods goedheid jouw leven wel. Als Gods goedheid jou niet volgt, dan was je dit stukje nu niet aan het lezen. Dan had jouw leven er heel anders uit gezien. Door Gods goedheid ben je hier. Misschien voelt het niet zo dat Gods goedheid jouw achtervolgt, maar het is wel zo. Denk vandaag eens na hoe Gods goedheid jouw leven achtervolgt, en hoe het onderdeel van jouw leven is of van jouw leven kan worden.
 
En door Gods goedheid en genade mag jij wonen in het Huis van de Heer. Door Gods goedheid en genade mag jij het feestmaal met hem delen. Samen met Hem mag jij aan het feestmaal zitten.
Hoe zou dat feestmaal eruit zien? Misschien wel een maal vol van overwinning. Alle barrières die jij in jouw leven had, zijn dan weg, alles waar jij tegen aan liep is dan weg, en dat wordt zeker een feestmaal.

 

En als jij nu niet ervaart dat Gods goedheid jouw achtervolgt of onderdeel is van jouw leven, denk dan eens na over het feestmaal dat jij zult krijgen in Gods huis. Denk eens na welke overwinningen en veranderingen dat zullen zijn. Dan zul je ervaren dat Gods goedheid jouw achtervolgt en kan het onderdeel worden in jouw leven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom