Opwekking 417 - Heer, U draagt de hoogste kroon

 

Heer, U draagt de hoogste kroon,
de scepter van rechtmatigheid.
Heer, U draagt de hoogste kroon
en draagt de schepping door uw woord.

 

 
U heerst met luister, regeert met sterkte.
U bent de Heer van hemel en aard'.
Allerhoogste Heer, allerhoogste Heer!

 
Jezus draagt de hoogste kroon. De kroon van Koning, van de overwinning die Hij heeft behaald, de kroon van God zijn, de kroon van Heerser. Maar ook de scepter van rechtmatigheid. Een scepter is een koningsstaf. En met die koningsstaf doet God rechtmatigheid. De definitie van rechtmatigheid is een wettigheid in overeenstemming met regels. Dit lied zegt dat God een scepter van rechtmatigheid heeft. God is rechtmatig. God doet recht, maar wel eerlijk. Hij wijst dat recht met Zijn scepter aan. Niet zozeer dat God veel regels heeft, maar wel rechtmatig in de zin van dat alleen als jij gelooft, dat je dan Zijn kind kunt worden. Je hoeft die rechtmatigheid niet te verdienen. Je hoeft alleen maar te geloven.

God draagt ook de schepping door Zijn woord. Niet alleen de natuur is Zijn schepping, maar jij bent ook Zijn schepping. En jij als schepping wordt gedragen door Zijn Woord. Hoe vaak heb jij het al meegemaakt dat de Bijbel jouw steunpunt was? Hoe vaak heb jij al meegemaakt dat wat God zei jouw steunpunt was? Al denk je misschien dat je niet gedragen wordt door God, kijk dan eens naar hoe vaak en op welke manier jou gedragen heeft en draagt. Ga de Bijbel dan eens lezen en luister naar wat God tegen je wil zeggen. Dan zul je ervaren dat je wordt gedragen door God!
 
God regeert met luister en met sterkte. God heerst ook als een Koning. Hij is immers de Koning. Maar God is wel een liefhebbende Koning. Een Koning van rechtvaardigheid, een Koning van rechtmatigheid, een Koning van eerlijkheid. Hij is de allerhoogste. En jij mag met de Koning praten. Jij mag met de Koning in contact zijn, en zelfs Zijn kind zijn. Is dat geen bijzondere relatie als burger van een Koninkrijk?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom