Opwekking 17 - Ja, God is goed

 

Ja, God is goed. Ja, God is goed.
Ja, God is goed. Ja, God is goed voor mij.

 

 

 


In dit lied wordt gezongen dat God goed is. Maar waarom is God goed? Lees Marcus 10:17-18 eens. Daar komt iemand naar Jezus toe die Hem Goede meester noemt. En weet je wat Jezus zegt? ‘Niemand is goed, behalve een namelijk God.’ Jezus zegt in Marcus 10 niet dat Hij zelf goed is, maar dat God goed is. Jezus zegt dat Zijn Vader in de hemel goed is. God heeft Jezus naar de aarde gezonden om een taak te vervullen. Jezus weet dit al. En toch noemt Jezus Hem goed, ondanks de dat Hij weet dat Hij het zwaar gaat krijgen.
 
Zo mag je ook naar jouw leven kijken. Als het goed met je gaat, als je leven loopt zoals je wilt dan zul je zeker ervaren dat God goed is. Prijs Hem dan daar ook voor. Maar als je leven niet loopt zoals je wilt als je het zwaar hebt, als je weet dat je nog een hele strijd hebt om door heen te gaan, neem Jezus dan als voorbeeld. Jezus wist ook dat Hij nog een hele strijd had om te gaan, Jezus wist hoe het was om het zwaar te hebben in de wereld, Jezus wist hoe het was om door de kritiek van anderen heen te moeten gaan. En als je Jezus als voorbeeld blijft houden, dan mag je blijven weten dat God goed is. Want God heeft er een bedoeling mee gehad om Jezus zo te laten lijden en God heeft Jezus ook niet verlaten.
 
God heeft Jezus altijd de kracht gegeven om door te gaan. Zelfs in Gethsemane, toen Jezus bloed zweette was God daar om Hem kracht te geven om heel de lijdensweg te gaan. En zie wat een wonder er toen gebeurd is. Het wonder dat jij tot Jezus mag komen. Wat is God goed! En op elk moment in je leven mag je blijven beseffen dat God goed is. Op mooie momenten, op goede momenten, op leuke momenten, en op moeilijke en zware momenten.
Houd voor ogen dat Jezus God goed noemde, en volg het voorbeeld van Jezus na!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom