Opwekking 17 - Ja, God is goed

 

Ja, God is goed. Ja, God is goed.
Ja, God is goed. Ja, God is goed voor mij.

 

 

 


In dit lied wordt gezongen dat God goed is. Maar waarom is God goed? Lees Marcus 10:17-18 eens. Daar komt iemand naar Jezus toe die Hem Goede meester noemt. En weet je wat Jezus zegt? ‘Niemand is goed, behalve een namelijk God.’ Jezus zegt in Marcus 10 niet dat Hij zelf goed is, maar dat God goed is. Jezus zegt dat Zijn Vader in de hemel goed is. God heeft Jezus naar de aarde gezonden om een taak te vervullen. Jezus weet dit al. En toch noemt Jezus Hem goed, ondanks de dat Hij weet dat Hij het zwaar gaat krijgen.
 
Zo mag je ook naar jouw leven kijken. Als het goed met je gaat, als je leven loopt zoals je wilt dan zul je zeker ervaren dat God goed is. Prijs Hem dan daar ook voor. Maar als je leven niet loopt zoals je wilt als je het zwaar hebt, als je weet dat je nog een hele strijd hebt om door heen te gaan, neem Jezus dan als voorbeeld. Jezus wist ook dat Hij nog een hele strijd had om te gaan, Jezus wist hoe het was om het zwaar te hebben in de wereld, Jezus wist hoe het was om door de kritiek van anderen heen te moeten gaan. En als je Jezus als voorbeeld blijft houden, dan mag je blijven weten dat God goed is. Want God heeft er een bedoeling mee gehad om Jezus zo te laten lijden en God heeft Jezus ook niet verlaten.
 
God heeft Jezus altijd de kracht gegeven om door te gaan. Zelfs in Gethsemane, toen Jezus bloed zweette was God daar om Hem kracht te geven om heel de lijdensweg te gaan. En zie wat een wonder er toen gebeurd is. Het wonder dat jij tot Jezus mag komen. Wat is God goed! En op elk moment in je leven mag je blijven beseffen dat God goed is. Op mooie momenten, op goede momenten, op leuke momenten, en op moeilijke en zware momenten.
Houd voor ogen dat Jezus God goed noemde, en volg het voorbeeld van Jezus na!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom