"En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo." (Handelingen 5:12)

Het is goed om niet alleen te kijken naar de wonderen die Jezus deed, want die wonderen zijn bijna logisch. Jezus, als de Zoon van God, natuurlijk is Hij almachtig. Als het gaat over het feit dat ook de gelovigen de opdracht krijgen om dezelfde dingen te doen dan Jezus, dan is het belangrijk om naar gelovigen in de Bijbel te kijken wat daar dan gebeurt. En ik geloof steeds meer dat we de wonderen echt letterlijk moeten nemen als manifestaties van het Koninkrijk. Op die manier moeten we wonderverhalen dan ook lezen. De situatie in Handelingen 5 is nogal bizar, als er grote dingen gebeuren.

Wat is de situatie? De apostelen zijn met de eerste gemeente bij elkaar in de zuilengang van Salomo. De zuilengang was een deel van het tempelcomplex waar ook de heidenen mochten komen en het was een geliefde plaats om te preken. Daar waren de apostelen dus eensgezind bij elkaar. En ik wil wel even de nadruk leggen op het woordje 'eensgezindheid'. Dat is van het allergrootste belang als het gaat om de groei van de gemeente en de zegen van God die dat tot gevolg heeft. Dat blijkt ook al in Handelingen 2. Wij blijken het de normaalste zaak van de wereld te vinden dat we in een versplinterde kerk leven. Maar dit is echt niet wat God wil. Wat wilde Jezus? Dat wij gezonden zouden worden zoals Hij, wij allemaal, zodat er onder ons, in het gezonden zijn, eenheid zou zijn, zoals Jezus en de Vader één zijn.

Als die eenheid ontbreekt, dan zal het uiteindelijk ook ten koste gaan van de zegen en ten koste gaan van de kracht van de Heilige Geest! En van deze woorden ga ik geen punt of komma af doen. En ik pleit niet voor eenheid waarin mijn kerk of jouw kerk centraal als basis staat ,maar ik pleit voor een kerk die zich gezonden weet zoals Jezus is gezonden. Die kerk, die zichzelf in alles toetst aan de zending zoals Jezus werd gezonden, die kerk zal zegen ontvangen.

En waar deze harmonie is, blijkt God zeer krachtig te werken. Door de handen van de apostelen gebeurden veel tekenen en wonderen. Door hun handen heen, gebeurt er niet af en toe iets, maar het lijkt wel een explosie van wonderen te zijn, met als gevolg dat er velen waren die in de Naam van God gingen geloven. En nee, dat was niet alleen voor toen, dat was niet allen omdat er toen nog geen Bijbel was, dit gebeurt omdat het Koninkrijk van Jezus Christus herstel en genezing in zich heeft. Dat is onderdeel van het volmaakte Koninkrijk en tegelijk een onderstreping van de krachtige woorden van apostelen.

Het lijkt er op dat de apostelen alleen maar handen opleggen, wellicht ziekte wel hebben aangesproken, maar het ging bijna vanzelf. Zo extreem zelfs dat als de schaduw van Petrus op een zieke viel, dat er genezing plaats vond. Maar let niet op het spectaculaire, maar begin bij de eenheid en bij het geloof in de God van het Koninkrijk! Dan kan er iets gebeuren, zoals God het laat gebeuren.

Gebed: Jezus, heel eerlijk moet ik belijden dat er bij ons geen eenheid is, wij maken ons druk over allerlei vormen en tradities, terwijl U slechts wil dat wij gehoorzamen en één zijn.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu