"En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen." (Markus 6:5)
"En er was kracht van de Heere om hen te genezen" (Lukas 5:17b)
"En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zeg hem liggen." (Johannes 5:5 en 6a)

Is genezing altijd een feit? Of klopt het inderdaad wat je soms hoort dat als je maar genoeg geloof hebt, dat God je wel zal genezen? Een paar vragen waar ik vandaag maar mee begin. Misschien is de twijfel of er wel genezing zal komen als we op zieken de handen leggen en met hen bidden, de grootste reden dat we er niet goed raad mee weten. Aan de ene kant is het begrijpelijk, maar aan de andere kant is het zo eenvoudig. We leven in een gebroken wereld, en al heeft Jezus alles overwonnen en ook genezing vrijgezet, dat wil nog niet zeggen dat elke ziekte dan genezen zal worden.

Jezus belooft nergens, maar dan ook echt nergens, dat iedereen die wij de handen opleggen zal genezen. Jezus zegt wel dat ze zullen genezen, maar nergens dat dit om allemaal gaat. We leven hoe dan ook nu nog onder de vloek van de zonde. Ook de gelovigen leven onder deze vloek en zullen gebrokenheid ervaren. Verhalen dat als je in Jezus gelooft en dat hier op aarde alles goed komt komen in ieder geval niet uit de Bijbel. Sterker nog, zelfs Jezus kon niet altijd genezen. We komen meerdere teksten in de Bijbel tegen waar staat dat ook Jezus kracht nodig heeft om te genezen. Ook Jezus bleek niet zo maar willekeurig te kunnen genezen. 

Op het moment dat vier vrienden een zieke vriend bij Jezus brengen en er allemaal Schriftgeleerden omheen staan, die zeker niet al te gelovig gekeken zullen hebben, staat er dat er kracht is om te genezen. En midden tussen al het ongeloof, laat Jezus deze man opstaan. De andere kant lezen we in Markus 6. Jezus is in Nazareth en ze kijken op Jezus neer als de zoon van die timmerman. Jezus noemt Zichzelf daar ongeëerd in Zijn vaderstad. En dan staat er dat Jezus geen kracht kon doen en maar enkele zieken de handen oplegde. Er was geen kracht, maar blijkbaar genoeg om enkelen te genezen. Nergens staat dat dit door ongeloof komt. Je zou het kunnen lezen, maar letterlijk staat het er niet en bij die andere genezing was er net zo goed ongeloof.

En dan tenslotte de geschiedenis van Bethesda. Zalen vol met zieken, honderden, misschien wel duizenden zieken die daar lagen. En dan komt Jezus binnen en Hij kiest er voor om alleen een man die 38 jaar ziek is te genezen. En verder doet Jezus niets. Hij legt aan ons geen verantwoording af, maar het blijkt dat er kracht moet zijn en Jezus moet het ook nog willen. Betekent dit dat alle anderen niet gelovig waren? Dat lezen we nergens, het heeft te maken met Gods raad!

Uiteindelijk blijkt dat God de regie heeft en dat Hij bepaalt of iemand op het specifieke moment geneest. Dat kan gelijk zijn, dat kan door een proces heengaan of het kan pas in de eeuwigheid zijn, dat is aan God. Het enige dat voor ons geldt is dat wij gewoon moeten gehoorzamen en op zieken de handen moeten leggen in geloof dat God een wonder kan doen. Wat een ontspanning als we er zo mee overweg kunnen.

Gebed: Jezus, op Uw tijd doet U het wonder van genezing, en ik wil gewoon gehoorzamen en doen wat U zegt.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu