Opwekking 416 - Jezus is Koning over de aarde

 

Jezus is Koning over de aarde,

Hij is de Heer over heel het heelal.

Hemel en aarde, getuigen van liefde,

zullen weer juichen als Hij komen zal.

 

Als Jezus komt dan verdwijnt

al het duister,

komt er een einde aan honger en pijn.

Als Jezus komt dan verschijnt

Hij met luister,

zal heel de aarde vol heerlijkheid zijn.

 

Dan zal de wolf met het schaapje verkeren,

dansen de lammen en blinden op straat.

Als alle stammen en volken Hem eren

komt er een vrede die eeuwig bestaat.

 

Iedere tong zal als Heer Hem verhogen,

liederen zingen met vurige stem.

Iedere knie is vol eerbied gebogen

als aller ogen gericht zijn op Hem.

 

Jezus is Koning over de aarde,

Hij is de Heer over heel het heelal.

Hemel en aarde, getuigen van liefde,

zullen weer juichen als Hij komen zal.

 

Jezus is Koning over de aarde. Kijk alleen al naar de aarde en naar de Hemel. De bloemen, het weer, de vogels, de dieren in het veld, de vlinders, de rupsen, de wolken, de zon en noem maar op. Alles getuigd van Zijn Koning zijn, van Zijn liefde. Hij heeft alles zo ontzettend bijzonder en wonderlijk bedacht. Denk maar eens aan een rups die vlinder wordt. Dat is toch bijzonder dat dat zo bedacht is.  Overal kun je God in zien.

 

Maar ook jij moet getuigen van God. Jij moet laten zien wie God is. Door je houding, je woorden, je daden en noem maar op. Ook jij getuigd van Gods Koning zijn en Gods Liefde. Denk vandaag eens na hoe jij getuigd van Gods Koning zijn en Gods liefde. En ga het ook laten zien als je dat nog niet doet.

 

Als Jezus terug komt dan verdwijnt al het duister. Er zal geen honger meer zijn, de lammen en de blinden zullen dansen op straat. Kun je het je voorstellen? Zelfs de wolf en het schaapje zullen samen zijn. En weet je.. Jij kan hier al een begin mee maken. Want ook nu is het zo dat als Jezus komt dat het duister zal verdwijnen en dat blinden en lammen zullen dansen. Zelfs als Jezus nog niet terug gekomen is. Als jij gaat naar de plek waar God je bestemd heeft, of komt op plekken dan mag je Jezus al laten zien door voor mensen te bidden. Want jij komt eigenlijk namens Jezus. Jij mag namens Jezus wonderen verrichten. God zal het doen, maar jij moet gaan. Jij moet lef hebben.

En als Jezus terug komt dan zal Hij het volmaken. Dan zal heel de aarde vol heerlijkheid zijn. Dan zal het begin dat jij gemaakt hebt, afgemaakt worden door Zijn terugkomst.

 

Nu is het nog zo dat niet iedereen Jezus verhoogd. Dat kan verdriet geven. Maar als Jezus terug komt, dan zal Hij verhoogd worden. We zullen zingen voor Zijn eer en we zullen Hem zien. Alle nationaliteiten zullen God dienen. Er zal geen onderscheid zijn. Iedereen zal zien dat Hij Koning is. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom