"En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst hebben, komen; en laat hij die wil, het water van het leven nemen, voor niets." (Openbaring 22:17)

Als je deze slotwoorden uit Openbaring tot je laat doordringen lijken ze op het eerste gezicht wat lastig, omdat hier de Geest oproept om te komen, de bruid roept het ook en er blijkt nog een derde partij te zijn: Degenen die het horen. Je zou zonder heel vreemd te redeneren de verkeerde kant op kunnen gaan en uit kunnen komen bij de gedachte die we al eerder noemden, dat de bruid Israël is en degenen die het horen zijn dan de gelovigen uit de heidenen. Maar als je deze tekst goed in het verband leest dan wordt duidelijk dat je deze tekst moet blijven plaatsen in de oproepen en bemoedigingen na het lezen van alles wat er nog staat te gebeuren. Dit hoofdstuk is geen vervolg op Openbaring 21, maar het is naar aanleiding van de hoofdstuk 4 tot en met 21 een ernstige oproep.

Als je vers 16 er ook even bijleest dan zegt Jezus hier dat Hij Zijn engel heeft gezonden in de gemeenten om van deze dingen (alles wat hiervoor is geschreven) te getuigen. De boodschap van Openbaring is dus door de voorgangers van de gemeente getuigd in de gemeente. En dan zeggen de Geest en de bruid, de complete verzameling van gelovigen: Kom. Dat is een oproep aan Jezus en tegelijk een getuigenis voor hen die nog geen bruid van Christus zijn. En uiteindelijk zullen er door het getuigenis van de profetie van het Evangelie nog velen tot geloof komen. Dat zijn zij die het horen. Uiteindelijk behoren die op dat moment dan eigenlijk ook tot de bruid van Christus. Door het verlangend roepen van de gelovigen en van de Geest, gaan zij die het horen ook roepen en verlangen. En dat horen is dan een gelovend horen naar de roep 'Kom'.

Het is dus eigenlijk een slotoproep om te komen drinken van het water van het Leven. Er is dus nog tijd. Maar tegelijk worden wij opgeroepen om Jezus tegemoet te roepen vanuit ons verlangen naar Hem. En daarbij moeten we beseffen dat ons verlangend roepen ook door hen gehoord wordt die nog niet geloven, maar hierdoor in beweging gaan komen. Wij roepen het daarom uit, midden in de eindtijd: "Kom Jezus, kom!"

En wat een bemoediging geeft Jezus dan zelf in Zijn laatste uitspraak in de Bijbel. Want Hij, Die van deze dingen getuigt, Hij dus, Die de woorden voor Openbaring aan Johannes gaf, Hij zegt: "Ja, Ik kom spoedig, Amen!" Jezus zegt het ons: "Ik kom er aan en dat gaat echt opschieten." We staan aan de vooravond van Jezus' komst. Er komt nog veel over ons heen, maar de klok staat op vijf voor twaalf! Wat ons ook zal overkomen, wij blijven roepen: Jezus, kom, kom, kom!" En Jezus zal de laatste voorbereidingen treffen, de laatste slag gaan toebrengen aan het hele rijk van de duisternis en dat komt Hij Zijn bruid halen. En wij verlangen om klaar te staan als Zijn schitterende bruid! Jezus, ik houd van U!

Gebed: Ja, kom Heer Jezus, kom nu met haast, want Uw bruid verlangt naar U!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu