Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer

 

Refrein:
Toon je dank aan de Heer,
want zijn liefde eindigt nooit.
Toon je dank aan de Heer.
Aan zijn liefde komt nooit een eind.

 

Prijs de Heer, zing je lofgezang,
en vertel de wereld van Hem.
Vul de landen met feestgezangen,
verwelkom Hem met je stem.

 

Refrein

 

Dank de Heer voor de goede oogst,
en zijn adem op al wat leeft.
Voor de pracht in zijn scheppingskracht
en de vreugde die Hij ons geeft.

 

Refrein

 

Laat de hemel nu voor Hem juichen
en heel de aarde, wees blij!
Al wat leeft en wat adem heeft,
roep nu luid: de Koning is Hij!

 

Zullen we vandaag gewoon eens dankdag houden? Of misschien wel, nog beter, dankdag vieren? Dat doen we in de kerk normaal ergens in november, maar het kan vandaag ook. Dankdag om wat God doet en om wat God geeft. Dankdag omdat aan Zijn liefde nooit geen einde komt. Altijd is God trouw in Zijn liefde, daar stop Hij nooit mee, zolang als deze aarde bestaat. Zelfs als Hij je soms terechtwijst is dit allemaal liefde van Hem en zelfs als jij niets van Hem ervaart, is Zijn liefde om je heen, want God is liefde.

 

En daarbij zorgt Hij voor het gewas op het land en Zijn scheppingskracht is wonderlijk en prachtig! Hoe groot is God! En zullen we daarom vandaag dankdag houden? En eigenlijk doordat we dankdag houden, en dat met feestgezangen doen, dan verwelkomen we Hem in ons leven. Zoals morgen op Koningsdag onze koning zich welkom weet in de plaatsen die hij bezoekt door alle aandacht die naar hem uitgaat, zoveel meer mag onze grote Koning Zich welkom weten als wij onze lofzangen en feestliederen aanheffen.

 

En met al onze feestliederen voor God, of je dat nu voelt of niet, of je hoofd en je hart daar nu naar staan of niet, al die feestliederen lopen uit op het gejuich: "De Koning is Hij!" Wat een eer, wat een glorie voor onze Koning. Dat is hemels Koningsdag vieren.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom