Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer

 

Refrein:
Toon je dank aan de Heer,
want zijn liefde eindigt nooit.
Toon je dank aan de Heer.
Aan zijn liefde komt nooit een eind.

 

Prijs de Heer, zing je lofgezang,
en vertel de wereld van Hem.
Vul de landen met feestgezangen,
verwelkom Hem met je stem.

 

Refrein

 

Dank de Heer voor de goede oogst,
en zijn adem op al wat leeft.
Voor de pracht in zijn scheppingskracht
en de vreugde die Hij ons geeft.

 

Refrein

 

Laat de hemel nu voor Hem juichen
en heel de aarde, wees blij!
Al wat leeft en wat adem heeft,
roep nu luid: de Koning is Hij!

 

Zullen we vandaag gewoon eens dankdag houden? Of misschien wel, nog beter, dankdag vieren? Dat doen we in de kerk normaal ergens in november, maar het kan vandaag ook. Dankdag om wat God doet en om wat God geeft. Dankdag omdat aan Zijn liefde nooit geen einde komt. Altijd is God trouw in Zijn liefde, daar stop Hij nooit mee, zolang als deze aarde bestaat. Zelfs als Hij je soms terechtwijst is dit allemaal liefde van Hem en zelfs als jij niets van Hem ervaart, is Zijn liefde om je heen, want God is liefde.

 

En daarbij zorgt Hij voor het gewas op het land en Zijn scheppingskracht is wonderlijk en prachtig! Hoe groot is God! En zullen we daarom vandaag dankdag houden? En eigenlijk doordat we dankdag houden, en dat met feestgezangen doen, dan verwelkomen we Hem in ons leven. Zoals morgen op Koningsdag onze koning zich welkom weet in de plaatsen die hij bezoekt door alle aandacht die naar hem uitgaat, zoveel meer mag onze grote Koning Zich welkom weten als wij onze lofzangen en feestliederen aanheffen.

 

En met al onze feestliederen voor God, of je dat nu voelt of niet, of je hoofd en je hart daar nu naar staan of niet, al die feestliederen lopen uit op het gejuich: "De Koning is Hij!" Wat een eer, wat een glorie voor onze Koning. Dat is hemels Koningsdag vieren.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom