"En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst hebben, komen; en laat hij die wil, het water van het leven nemen, voor niets." (Openbaring 22:17)

Als je deze slotwoorden uit Openbaring tot je laat doordringen lijken ze op het eerste gezicht wat lastig, omdat hier de Geest oproept om te komen, de bruid roept het ook en er blijkt nog een derde partij te zijn: Degenen die het horen. Je zou zonder heel vreemd te redeneren de verkeerde kant op kunnen gaan en uit kunnen komen bij de gedachte die we al eerder noemden, dat de bruid Israël is en degenen die het horen zijn dan de gelovigen uit de heidenen. Maar als je deze tekst goed in het verband leest dan wordt duidelijk dat je deze tekst moet blijven plaatsen in de oproepen en bemoedigingen na het lezen van alles wat er nog staat te gebeuren. Dit hoofdstuk is geen vervolg op Openbaring 21, maar het is naar aanleiding van de hoofdstuk 4 tot en met 21 een ernstige oproep.

Als je vers 16 er ook even bijleest dan zegt Jezus hier dat Hij Zijn engel heeft gezonden in de gemeenten om van deze dingen (alles wat hiervoor is geschreven) te getuigen. De boodschap van Openbaring is dus door de voorgangers van de gemeente getuigd in de gemeente. En dan zeggen de Geest en de bruid, de complete verzameling van gelovigen: Kom. Dat is een oproep aan Jezus en tegelijk een getuigenis voor hen die nog geen bruid van Christus zijn. En uiteindelijk zullen er door het getuigenis van de profetie van het Evangelie nog velen tot geloof komen. Dat zijn zij die het horen. Uiteindelijk behoren die op dat moment dan eigenlijk ook tot de bruid van Christus. Door het verlangend roepen van de gelovigen en van de Geest, gaan zij die het horen ook roepen en verlangen. En dat horen is dan een gelovend horen naar de roep 'Kom'.

Het is dus eigenlijk een slotoproep om te komen drinken van het water van het Leven. Er is dus nog tijd. Maar tegelijk worden wij opgeroepen om Jezus tegemoet te roepen vanuit ons verlangen naar Hem. En daarbij moeten we beseffen dat ons verlangend roepen ook door hen gehoord wordt die nog niet geloven, maar hierdoor in beweging gaan komen. Wij roepen het daarom uit, midden in de eindtijd: "Kom Jezus, kom!"

En wat een bemoediging geeft Jezus dan zelf in Zijn laatste uitspraak in de Bijbel. Want Hij, Die van deze dingen getuigt, Hij dus, Die de woorden voor Openbaring aan Johannes gaf, Hij zegt: "Ja, Ik kom spoedig, Amen!" Jezus zegt het ons: "Ik kom er aan en dat gaat echt opschieten." We staan aan de vooravond van Jezus' komst. Er komt nog veel over ons heen, maar de klok staat op vijf voor twaalf! Wat ons ook zal overkomen, wij blijven roepen: Jezus, kom, kom, kom!" En Jezus zal de laatste voorbereidingen treffen, de laatste slag gaan toebrengen aan het hele rijk van de duisternis en dat komt Hij Zijn bruid halen. En wij verlangen om klaar te staan als Zijn schitterende bruid! Jezus, ik houd van U!

Gebed: Ja, kom Heer Jezus, kom nu met haast, want Uw bruid verlangt naar U!

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu