"En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam." (Openbaring 21:14)

Johannes geeft ons vervolgens nog even een complete beschrijving van de stad Jeruzalem. Het gaat, zoals al gezegd, om het geestelijke Jeruzalem, de stad die symbool staat voor alle gelovigen. Niet een fysieke stad, maar een geestelijke. En het is opmerkelijk hoe de bruid van Christus er uitziet. Maar er vallen nog twee dingen op. En het is de vraag of we daar zoveel aandacht aan moeten geven, of dat dit details zijn die er niet toe doen. Het valt namelijk op dat op de poorten van de stad de namen van de twaalf stammen van Israël staan en op de fundamenten van de stad de namen van de twaalf apostelen.

Dat zowel de twaalf stammen, als de twaalf apostelen genoemd worden en dat die getallen ook nog eens met elkaar vermenigvuldigd worden maakt duidelijk dat het hier om de complete gemeente van Jezus Christus gaat, uit zowel de oude, als de nieuwe bedeling. Wat wel opvalt is dat er verschil is waar de namen zijn opgeschreven. Wat maakt dat de apostelen op de fundamenten staan geschreven en de stammen van Israël op de poorten? Is dit een wezenlijk verschil, of juist niet? Overigens is het ook nog eens opmerkelijk dat alle twaalf stammen genoemd worden en dat dus blijkbaar de tien verdwenen stammen van Israël er ook weer bij horen.

Is Israël de poort naar het leven? Staan de poorten symbool voor het feit dat door Israël de Messias de wereld van ons kon binnenkomen? Maar eigenlijk is de uitwerking van het Evangelie door de apostelen het fundament waar de kerk op rust. Zij hebben Jezus als fundament onder de gemeente gelegd. En zo zijn beiden onmisbaar, zowel de poort als het fundament kunnen niet gemist worden.

Tegelijk zegt dit gedeelte nog meer. Het laat ons de enorme waarde van het nieuwe Jeruzalem zien! Alles bestaat uit goud en edelstenen. En laat dan eens even los dat het geen letterlijke stad is, maar dat al die edelstenen en dat goud iets zegt over jou en over mij. Dit is een beschrijving van de gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. Wij zijn in de ogen van de Bruidegom als edelstenen en goud. Zo ziet Jezus Zijn bruid. Hij ziet ons als een bruid van onschatbare waarde. Op het moment dat deze stad neerdaalt, zie ik in gedachten Jezus staan, als Bruidegom, met Zijn handen voor Zijn mond geslagen, terwijl Hij uitroept: "Oh, wat ben je mooi, Mijn liefste!" 

Met hoeveel verlangen moet Jezus uitzien naar het moment van de bruiloft? En Hij wil ons nu al leren dat wij werkelijk als diamanten voor Hem zijn, dat wij werkelijk goud waard zijn in Zijn ogen! En daarbij is de bruid ook nog een volmaakt van omvang!! Er ontbreekt totaal niets aan, alles aan ons, is in de ogen van Jezus helemaal begeerlijk. Hij verlangt naar Zijn bruid, die zal schitteren op de dag van Zijn uiteindelijke overwinning. 

Gebed: Jezus, ik wil nu al schitteren als Uw volmaakte bruid, ik wil nu al alles geven aan U en helemaal klaar zijn voor de dag van Uw overwinning.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren
19 mei 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Zwijgen over Jezus uit angst

Thema: Lijdenstijd

"En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden." (Johannes 12:42)

Als je de Evangeliën doorleest lijkt het erop dat er bijna niemand was die in Jezus geloofde. Toch is het de schijn die bedriegt en daarbij is het ook wel lastig hoe woordkeuzes in de Bijbel soms worden gebruikt. Als we lezen dat het hele land achter Jezus aanliep, betekent dat niet dat er niemand meer was die dat niet deed. Alsof het hele werk stil zou liggen als Jezus in de buurt was. De woorden die gebruikt worden geven aan dat het om een grote hoeveelheid mensen gaat die achter Jezus aanliepen. Het is net zoals we nu zeggen dat een heel dorp uitloopt bij een brand, maar tegelijk betekent dat niet dat iedereen bij die brand is. Zo is het dan dus ook met woorden die er op lijken dat niemand in Jezus gelooft. Dat blijkt ook wel als je gewoon even verder leest in het Evangelie.

Na de uitspraak over de profetie van Jesaja waardoor de Joden niet konden geloven omdat hun ogen gesloten werden komt namelijk een opmerkelijk, maar ook pijnlijk gevolg. Want ineens staat er: "En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden." Er zijn dus leiders, en waarschijnlijk zijn dit kerkelijke leiders die een belangrijke rol in de synagoge hadden, die wel in Jezus geloofden. Maar het oordeel dat Johannes daarover velt is niet erg moedgevend. Er waren er die in Jezus geloofden, maar die de eer van mensen meer lief hadden dan de eer van God. Dat zijn stevige woorden, maar het laat wel zien wat het met Jezus gedaan moet hebben. Want omwille van de mensen kwamen ze niet voor Hem uit, maar deden ze dus alsof ze Hem niet geloofden.

Zeker als het ook nog eens leiders in de synagoge waren, dan zijn zij die leiding moeten nemen en Jezus ook nog eens geloofden, nu bezig om het tegendeel tot stand te brengen. En zeker, de maatregelen van de Farizeeën zullen niet mals zijn geweest, maar ontkennen wat je gelooft, daarmee laat je Jezus in de kou staan. Ook dit moest Jezus lijden. Ook van hen die de boodschap van redding een plaats konden geven in de synagoge. Zou hun geloof dan ook niet echt zijn geweest? Ze hadden de eer van mensen liever dan de eer van God, is dat een oordeel dat ook hun geloof aanging? Eigenlijk staat er dat ze liever de zegen van mensen wilden, dan de zegen van God. 

Laten we maar even stoppen met er achter zien te komen wat er precies gebeurde, misschien staat deze situatie wel dichterbij onszelf dan we graag zouden willen. Want geloven in Jezus en toch bang zijn voor reacties. En misschien zelfs wel bang voor reacties van geestelijk leiders op het moment dat je ziet dat wat ze verkondigen maar een gedeelte van de waarheid is, maar als je er iets van zegt raak je je plaats kwijt. En dan kunnen we dat ook nog wel camoufleren met iets als: Maar als je het zo doet heb je in ieder geval nog invloed. En zeker, er zijn bijzaken waarbij je het niet op de spits moet drijven, maar als het om fundamentele zaken gaat als Jezus Die Koning en Heer is, als het gaat om het Koninkrijk van God, waar wil je dan staan? Ik herinner mij dat ik eens gevraagd werd voor drie preekbeurten in een gemeente waarbij ik zeker wist dat als ik voluit Jezus en het Koninkrijk zou preken, dat dit niet geaccepteerd zou worden. Tijdens het gesprek bleek een bepaalde vrijzinnigheid waarbij God niet eens meer een persoon was, maar een denkbeeld van mensen. Ik ben heel eerlijk geweest en een paar keer gevraagd of men het zeker wist dat ik zou komen preken. Ja, het was heel zeker en verder maakte het niet uit, alles was goed. De eerste twee preken waren behoorlijk Koninkrijksgericht en dat ging nog aardig. Maar bij de laatste preek heb ik voluit Jezus gepreekt en daarna kwam er nooit meer een uitnodiging.

Soms weet je dat dit het gevolg is. Maar het gaat om Jezus en Zijn Koninkrijk, als je dat uit angst niet meer brengt, dan zit je op hetzelfde spoor als de leiders waarover het hier gaat. Uit eigen ervaring weet ik hoe ingewikkeld dit kan zijn, maar wil je dat Jezus aandoen? Afwijzing van Jezus uit angst, dingen die je dan maar niet meer zegt, omdat je de reactie weet en daardoor afbreuk doet aan de boodschap van het Evangelie. Laten we er gewoon scherp op zijn en laten we elkaar bemoedigen en aansporen om door te zetten, ook als er weerstand is.

Gebed: Heer, de omstandigheden kunnen zo lastig zijn om voor U en Uw Koninkrijk uit te komen, vergeef mijn momenten van zwakte en leer mij, in liefde, voluit voor Uw Naam te staan.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu