Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein

 

U zond Uw Zoon, onschuldig, rein,
Hij kon niet langer bij U zijn
maar kwam als mens op aarde tot
Hij werd geslacht als Lam van God.
 


Refrein:
O, Lam van God, Gods eigen Zoon
was met uw dierbaar bloed mij schoon.
O, neem mijn hart, bestuur mijn lot,
mijn Jezus Christus, Lam van God.
 
Zij kruisigden uw eigen Zoon,
belaadden Hem met smaad en hoon.
De Joden-koning werd bespot;
ze offerden het Lam van God.
 
Refrein:
O, Lam van God, Gods eigen Zoon
was met uw dierbaar bloed mij schoon.
O, neem mijn hart, bestuur mijn lot,
mijn Jezus Christus, Lam van God.
 
Ik had de dood verdiend, maar nu,
dankzij uw dood, leef ik met U.
U leidt mij met uw staf en stok
en U noemt mij een lam van God.
 
Refrein:
O, Lam van God, Gods eigen Zoon
was met uw dierbaar bloed mij schoon.
O, neem mijn hart, bestuur mijn lot,
mijn Jezus Christus, Lam van God.

 
Gods Zoon, Jezus. Onschuldig en vol van reinheid, zonder zonden. Hij kwam naar deze aarde. Zonder zonden, zonder schuld kwam Hij hier naar de aarde om ons te redden. Om de ergste dood te ondergaan. En zoals een lam geslacht wordt voor een offer, zo werd Jezus opgehangen aan een kruis.
 
Hij werd opgehangen aan een kruis om een offer te volbrengen. Het offer van onze zonden, van onze schuld, Hij werd gekruisigd om de wet te vervullen.
Dit ging met veel spot. Jezus werd bespot aan het kruis, alsof het een gewoon persoon was die iets vreselijks had gedaan. Jezus had vreselijk veel liefde voor ons. Daar voor ging Hij aan een kruis. Met vreselijk veel liefde. De duivel heeft nu geen macht meer over ons. Want Jezus heeft de macht. Jezus heeft overwonnen aan het kruis.

En dat bloed dat gebloed heeft aan het kruis, daar mogen wij mee schoon gewassen worden, zodat we wit zullen zijn. Zodat we in een wit gewaad voor God zullen verschijnen.
 
Eigenlijk hadden wij de dood verdiend. Wij hadden moeten sterven in Zijn plaats. Maar Jezus nam het op zich. God de Vader had zoveel liefde voor Zijn kinderen hier op aarde, dat Hij zijn Zoon stuurde om ons te redden. En dankzij Jezus’ dood mogen wij leven. Een leven vol van vrijheid. Een leven vol van heerlijkheid. En dat alleen door te geloven in dit wonder.

 

Je mag je laten leiden door God. Hij heeft het plan voor jou al klaar staan. Hij heeft het in Zijn hand. Nu moet jij je laten leiden. Dan zul je zeker tot de bestemming komen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom