Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein

 

U zond Uw Zoon, onschuldig, rein,
Hij kon niet langer bij U zijn
maar kwam als mens op aarde tot
Hij werd geslacht als Lam van God.
 


Refrein:
O, Lam van God, Gods eigen Zoon
was met uw dierbaar bloed mij schoon.
O, neem mijn hart, bestuur mijn lot,
mijn Jezus Christus, Lam van God.
 
Zij kruisigden uw eigen Zoon,
belaadden Hem met smaad en hoon.
De Joden-koning werd bespot;
ze offerden het Lam van God.
 
Refrein:
O, Lam van God, Gods eigen Zoon
was met uw dierbaar bloed mij schoon.
O, neem mijn hart, bestuur mijn lot,
mijn Jezus Christus, Lam van God.
 
Ik had de dood verdiend, maar nu,
dankzij uw dood, leef ik met U.
U leidt mij met uw staf en stok
en U noemt mij een lam van God.
 
Refrein:
O, Lam van God, Gods eigen Zoon
was met uw dierbaar bloed mij schoon.
O, neem mijn hart, bestuur mijn lot,
mijn Jezus Christus, Lam van God.

 
Gods Zoon, Jezus. Onschuldig en vol van reinheid, zonder zonden. Hij kwam naar deze aarde. Zonder zonden, zonder schuld kwam Hij hier naar de aarde om ons te redden. Om de ergste dood te ondergaan. En zoals een lam geslacht wordt voor een offer, zo werd Jezus opgehangen aan een kruis.
 
Hij werd opgehangen aan een kruis om een offer te volbrengen. Het offer van onze zonden, van onze schuld, Hij werd gekruisigd om de wet te vervullen.
Dit ging met veel spot. Jezus werd bespot aan het kruis, alsof het een gewoon persoon was die iets vreselijks had gedaan. Jezus had vreselijk veel liefde voor ons. Daar voor ging Hij aan een kruis. Met vreselijk veel liefde. De duivel heeft nu geen macht meer over ons. Want Jezus heeft de macht. Jezus heeft overwonnen aan het kruis.

En dat bloed dat gebloed heeft aan het kruis, daar mogen wij mee schoon gewassen worden, zodat we wit zullen zijn. Zodat we in een wit gewaad voor God zullen verschijnen.
 
Eigenlijk hadden wij de dood verdiend. Wij hadden moeten sterven in Zijn plaats. Maar Jezus nam het op zich. God de Vader had zoveel liefde voor Zijn kinderen hier op aarde, dat Hij zijn Zoon stuurde om ons te redden. En dankzij Jezus’ dood mogen wij leven. Een leven vol van vrijheid. Een leven vol van heerlijkheid. En dat alleen door te geloven in dit wonder.

 

Je mag je laten leiden door God. Hij heeft het plan voor jou al klaar staan. Hij heeft het in Zijn hand. Nu moet jij je laten leiden. Dan zul je zeker tot de bestemming komen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom