Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?

 

Hoe kom ik van zonde vrij?
Leid mij naar het kruis van Jezus.
Vrij van schuld, van slavernij?
Leid mij naar het kruis van Jezus.

 

 
Niet door eigen kracht,
door werk dat ik volbracht,
maar het kruis dat is genoeg.
Daar heeft Hij gebloed,
in mijn plaats geboet,
toen Hij al mijn zonden droeg.
 
Hoe weet ik wie vrede geeft?
Leid mij naar het kruis van Jezus.
Wie een lied van vreugde geeft?
Leid mij naar het kruis van Jezus.
 
Als een nieuw gebod,
uit het hart van God
komt zijn liefde die vergeeft.
Zijn gerechtigheid,
genade die bevrijdt;
en die mij in reinheid kleedt.
 
Hoe kan ik het leven aan?
Leid mij naar het kruis van Jezus.
En zijn weg gewillig gaan?
Leid mij naar het kruis van Jezus.

 
Het kruis van Jezus heeft een bijzondere betekenis/plek in ons leven. Wat moeten wij zonder het kruis van Jezus?
In dit lied zingen we: ‘leid mij naar het kruis van Jezus’. Het kruis was de plek waar Jezus al onze zonde op zich nam, ook onze schuld en slavernij aan de zonden.  Met welke schuld loop jij nog rond? Welke slavernij speelt een rol in jouw leven? Misschien moet je niet direct aan letterlijke slavernij denken zoals vroeger. Maar denk eens aan die verslaving waar jij onder lijdt, de zonde waar jij nog mee worstelt, de twijfel die er in je leven is, de manipulatie die nog in je leven speelt, en vul maar in wat voor jouw van toepassing is.

​Bij het kruis mag je dit aan Jezus geven, want het kruis van Jezus maakt vrij. Jaren geleden heeft Hij de prijs hiervoor al betaald. Jij hoeft niets meer te doen dan je over te geven. Door jouw eigen kracht gaat het niet lukken, maar wel door de kracht van het kruis. Daar is gebloed en als die druppels bloed die zijn gevallen hebben een betekenis gekregen. De betekenis van bevrijding, genezing, verzoening en vergeving. Door die druppels bloed mag jij nu vrij leven.
Ook vrede en vreugde mag je halen en ontvangen bij het kruis. Door het kruis kun jij vrede en vreugde gaan ervaren.
 
En daar aan het kruis is een enorme liefde geweest voor jou. Recht uit het hart van God kwam die liefde. Toen Jezus aan het kruis ging, had Hij jou voor ogen. Jouw slavernij, jouw schuld, jouw zonde, maar ook zag Hij wie jij bent. Uit liefde vergaf Hij jouw zonden, slavernij, schuld. En die genade die Hij gaf, die zal jou bevrijden. Want de overwinning is al behaald.
 
En om het leven aan te kunnen, blijf je dan richten op Jezus, op het kruis. Dan zul je blijven zien wat God voor je deed en hoeveel Hij om je geeft.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom