Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?

 

Hoe kom ik van zonde vrij?
Leid mij naar het kruis van Jezus.
Vrij van schuld, van slavernij?
Leid mij naar het kruis van Jezus.

 

 
Niet door eigen kracht,
door werk dat ik volbracht,
maar het kruis dat is genoeg.
Daar heeft Hij gebloed,
in mijn plaats geboet,
toen Hij al mijn zonden droeg.
 
Hoe weet ik wie vrede geeft?
Leid mij naar het kruis van Jezus.
Wie een lied van vreugde geeft?
Leid mij naar het kruis van Jezus.
 
Als een nieuw gebod,
uit het hart van God
komt zijn liefde die vergeeft.
Zijn gerechtigheid,
genade die bevrijdt;
en die mij in reinheid kleedt.
 
Hoe kan ik het leven aan?
Leid mij naar het kruis van Jezus.
En zijn weg gewillig gaan?
Leid mij naar het kruis van Jezus.

 
Het kruis van Jezus heeft een bijzondere betekenis/plek in ons leven. Wat moeten wij zonder het kruis van Jezus?
In dit lied zingen we: ‘leid mij naar het kruis van Jezus’. Het kruis was de plek waar Jezus al onze zonde op zich nam, ook onze schuld en slavernij aan de zonden.  Met welke schuld loop jij nog rond? Welke slavernij speelt een rol in jouw leven? Misschien moet je niet direct aan letterlijke slavernij denken zoals vroeger. Maar denk eens aan die verslaving waar jij onder lijdt, de zonde waar jij nog mee worstelt, de twijfel die er in je leven is, de manipulatie die nog in je leven speelt, en vul maar in wat voor jouw van toepassing is.

​Bij het kruis mag je dit aan Jezus geven, want het kruis van Jezus maakt vrij. Jaren geleden heeft Hij de prijs hiervoor al betaald. Jij hoeft niets meer te doen dan je over te geven. Door jouw eigen kracht gaat het niet lukken, maar wel door de kracht van het kruis. Daar is gebloed en als die druppels bloed die zijn gevallen hebben een betekenis gekregen. De betekenis van bevrijding, genezing, verzoening en vergeving. Door die druppels bloed mag jij nu vrij leven.
Ook vrede en vreugde mag je halen en ontvangen bij het kruis. Door het kruis kun jij vrede en vreugde gaan ervaren.
 
En daar aan het kruis is een enorme liefde geweest voor jou. Recht uit het hart van God kwam die liefde. Toen Jezus aan het kruis ging, had Hij jou voor ogen. Jouw slavernij, jouw schuld, jouw zonde, maar ook zag Hij wie jij bent. Uit liefde vergaf Hij jouw zonden, slavernij, schuld. En die genade die Hij gaf, die zal jou bevrijden. Want de overwinning is al behaald.
 
En om het leven aan te kunnen, blijf je dan richten op Jezus, op het kruis. Dan zul je blijven zien wat God voor je deed en hoeveel Hij om je geeft.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom