Opwekking 13 - Jezus, Hij is Koning

 

Jezus, Hij is Koning,
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart, leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning!
 

 


Jezus heeft ons vrijgekocht,
vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht.
 
Wij zullen overwinnen,
wij zullen overwinnaars zijn.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Wij zullen overwinnaars zijn.
 
Jezus, Hij zal komen,    
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

 
Jezus is de Koning. Een grote Koning. Hij heerst niet alleen over een land, maar Hij heerst overal.
Hoe is dat in jouw leven? Is Hij al Koning? Of zit Hij al op de troon van jouw hart? Als Hij op de troon van jouw hart zit betekent dat, dat Hij echt de Koning is in je leven. Hij regeert dan over je hart, over je ziel, je leven. Hij is dan jouw leiding in je leven. Hij heeft de controle. Is dit ook zo in jouw leven?
Als dat niet zo is, dan hoop ik dat er diep in je hart een geloof leeft dat Jezus de Koning i.
 
Jezus heeft ons ook vrijgekocht. Door Zijn bloed dat Hij gaf aan het kruis zijn wij vrij. Het was een prijs die Hij moest betalen. Maar Hij deed dat om ons vrij te kopen. Je kunt het zien als iemand die schuld heeft. Een grote schuld. Maar dan komt er iemand die zegt tegen degene die schuld heeft: Laat maar zitten die schuld, ik betaal die schuld wel.
Zo deed Jezus het ook voor jouw leven. Jouw leven stond eigenlijk op het spel. Je had schuld, namelijk de zonde. Maar door Jezus bloed is die schuld weg als jij daar in gelooft.
Daar aan het kruis begon de overwinning al.


En door dit geloof zullen we overwinnaars zijn. In Jezus en met Jezus zullen we overwinnen. Al is het nu misschien nog zwaar, we mogen van de overwinning uitgaan die op de terugkomst van Jezus helemaal compleet zal zijn.
 
Leeft dit geloof ook in jouw hart? Ja? Dan mag je vanuit dit geloof gaan leven en in de overwinning gaan staan. Nee? Dan mag je hierin gaan groeien. Als een klein zaadje zal het beginnen, maar het zal uiteindelijk een prachtige vrucht worden.
 
Juich maar alvast voor Jezus, Hij zal komen met gejuich en Hij heeft overwonnen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom