Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt

 

Komt tot Mij,                     
allen die vermoeid en belast zijt.
Komt tot Mij, en Ik geef u rust.  
 

 


Neemt mijn juk op u       
en leert van Mij.         
Want Ik ben zachtmoedig   
en need'rig van hart,    
en gij zult rust vinden   
voor uw zielen,           
want mijn juk is zacht    
en mijn last is licht.  
 

 
Dit lied is eigenlijk een Bijbelgedeelte uit Mattheüs 11:28-30. Jezus daagt je uit naar Hem toe komen als je moe ben, als je vol zorgen bent, als je het zwaar hebt of als je belast bent met zonden, schuld of duisternis. Maar ook als je blij bent, als je dankbaarheid ervaart.

 

Jezus daagt je uit Zijn juk op je nemen. Dat betekent dat als je Jezus bent gaan volgen dat je bij Hem mag komen en van Hem mag leren. Het juk is dat je Zijn geboden gaat naleven.  Zijn juk is zacht. Hij helpt jou om dat juk te dragen. Het is zacht omdat Gods wet het allerbeste voor je is. En dat is een positief juk. Het is een juk van liefde voor God, het juk van vergeving. Het is een zacht juk. Lees maar in 1 Johannes 5:3. Daar staat dat het de liefde van God is dat wij zijn geboden onderhouden. En zijn geboden Zijn geen zware last.

 

Ga naar Jezus toe, en leg je oude, zware juk af, en neem Jezus' juk op je. Het juk van de liefdevolle geboden. Het juk dat je vrij zal maken. Als je dat zult doen, dan zul je rust krijgen. Want je hoeft dan geen zwaar juk meer te dragen, maar je zult een lichte last dragen die je voor Jezus draagt. Want je draagt Zijn juk van Zijn geboden.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom