Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt

 

Komt tot Mij,                     
allen die vermoeid en belast zijt.
Komt tot Mij, en Ik geef u rust.  
 

 


Neemt mijn juk op u       
en leert van Mij.         
Want Ik ben zachtmoedig   
en need'rig van hart,    
en gij zult rust vinden   
voor uw zielen,           
want mijn juk is zacht    
en mijn last is licht.  
 

 
Dit lied is eigenlijk een Bijbelgedeelte uit Mattheüs 11:28-30. Jezus daagt je uit naar Hem toe komen als je moe ben, als je vol zorgen bent, als je het zwaar hebt of als je belast bent met zonden, schuld of duisternis. Maar ook als je blij bent, als je dankbaarheid ervaart.

 

Jezus daagt je uit Zijn juk op je nemen. Dat betekent dat als je Jezus bent gaan volgen dat je bij Hem mag komen en van Hem mag leren. Het juk is dat je Zijn geboden gaat naleven.  Zijn juk is zacht. Hij helpt jou om dat juk te dragen. Het is zacht omdat Gods wet het allerbeste voor je is. En dat is een positief juk. Het is een juk van liefde voor God, het juk van vergeving. Het is een zacht juk. Lees maar in 1 Johannes 5:3. Daar staat dat het de liefde van God is dat wij zijn geboden onderhouden. En zijn geboden Zijn geen zware last.

 

Ga naar Jezus toe, en leg je oude, zware juk af, en neem Jezus' juk op je. Het juk van de liefdevolle geboden. Het juk dat je vrij zal maken. Als je dat zult doen, dan zul je rust krijgen. Want je hoeft dan geen zwaar juk meer te dragen, maar je zult een lichte last dragen die je voor Jezus draagt. Want je draagt Zijn juk van Zijn geboden.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom