Opwekking 12 - All over the world the Spirit is moving

 

All over the world

the Spirit is moving.

All over the world

as the prophet said it would be.

All over the world

there's a mighty revelation

of the glory of the Lord,

as the waters cover the sea.


 

Deep down in my heart

the Spirit is moving.

Deep down in my heart

as the prophet said it would be.

Deep down in my heart

there's a mighty revelation

of the glory of the Lord,

as the waters cover the sea.

 

Gods Geest is aan 't werk

over d'einden der wereld.

Gods Geest is aan 't werk,

zoals voorzegd werd door de profeet.

Gods Geest is aan 't werk.

Er is een machtige revolutie

tot zijn eer en heerlijkheid,

als de waat'ren omhullen de zee.

 

Hoe ervaar jij dat Gods Geest aan het werk is? Over heel de wereld is Gods Geest aan het werk. Joël had het eeuwen daarvoor al voorzegt in Joël 2:28 “Daarna zal het geschieden dat ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.”

Dat is bijzonder. Dat het al zo lang geleden voorspeld is, en dat dit ook uit mag komen!

Hoe is dat in jouw hart en leven? Wat ervaar je van deze profetie?

 

Gods Geest zal worden uitgestort op alle mensen zoals hier staat. Overal. In Nederland, in Afrika, in Amerika, in Cambodja, en noem alles maar op. En dat kan op allerlei manieren. Je kunt een droom krijgen, je kunt een visioen krijgen, of een profetie. Maar ook de gaven van de Geest mogen functioneren. Als jij aan God vraagt of Hij met Zijn Heilige Geest wil komen, dan gaan er dingen gebeuren. God kan je een woord geven voor iemand, Hij kan een persoon op je hart leggen om voor genezing te bidden, Hij kan je een profetie voor een ander geven. Dit zijn allemaal dingen die de Geest van God je ingeeft. Toets het wel, maar als Gods Geest je iets ingeeft, dan weet je vaak al dat het van God komt.

 

En als jij Gods Geest alle ruimte geeft dan zal er een machtige revolutie komen. Dan zal Zijn Glorie en heerlijkheid zichtbaar worden. Het kan niet anders dat Gods Heerlijkheid en Glorie zichtbaar wordt. Gods geest is immers aan het werk. En dan gaan er wonderen gebeuren. Gods Geest is zo ontzettend machtig!

 

Denk eens na vandaag hoe jij Gods Geest ervaart. Waarin mag jij nog meer gaan groeien. Of waarin wil jij nog meer gaan groeien? Spreek dat maar uit naar God. Spreek je verlangen maar uit. Dan geef je Hem nog meer de ruimte om jouw verlangen te gaan vervullen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom