Opwekking 11 - Jezus sprak hier op aard'

 

Jezus sprak hier op aard’:
Mensen kom tot Mij,
dat is Mij alles waard,
Ik maak waarlijk vrij.

 

 

 
Refrein:
Er is een Heer. (4x)
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou
zorgen mag.
 
Stel niet uit. Zeg tot Hem:
Wees nu ook mijn Heer.
Luister steeds naar Zijn Stem,
Hij geeft leven weer.
 
Spoedig komt Christus weer.
Heel de schepping buigt
vol ontzag voor zich terneer.
Hij is aller Heer.

 

 

Jij hoeft alleen nog maar de stap te nemen naar God. Het is God alles waard zoals het in het eerste couplet staat. Als jij naar Jezus toe stapt, dan zul je ervaren dat Jezus echt vrij maakt! Het was Jezus alles waard zodat jij deze stap kunt gaan zetten.
Ik ga het lied van twee kanten uitleggen. Ik ga beginnen met de allereerste stap naar Jezus zetten zodat jij Zijn kind wordt.


In dit lied wordt heel duidelijk beschreven dat God alleen nog maar op jou wacht. Hij wacht totdat jij zegt dat Hij voor jou mag gaan zorgen. Misschien denk je nu: maar ik moet nog zoveel goeds eerst doen. Of het kan bijna niet zo zijn dat Jezus nu op mij wacht. Maar Jezus zegt dat Hij wel op jou wacht. Jezus heeft de eerste stap voor jou gezet door aan het kruis te gaan. Maar nu moet jij de volgende stap nemen door Hem aan te nemen.

 

Als jij nu de volgende stap gaat zetten, dan gaat Hij jou weer leven geven. Die stap is niets anders dan geloven dat Hij is die Hij is voor jou! Hij gaat jou een nieuw leven geven. Een leven dat uit passie voor Jezus bestaat. Een leven vol van vrijheid. Maar jij moet dit nu aannemen als je het nog niet gedaan hebt!
 
Je kunt Jezus al wel aangenomen hebben in je leven, maar toch nog een stap dichter naar Jezus toe moeten nemen. Dat is de andere kant die ik uit wil leggen. Je hebt tegen Jezus al gezegd dat Hij jouw Heer mag zijn. Maar laat je dat ook werkelijk toe in je leven. Mag Hij echt voor jou zorgen? Vertrouw je volledig op Hem? Ook als je het gevoel hebt dat God heel ver weg is? Als het antwoord nee is dan moet je nu de volgende stap gaan nemen. Stel het niet uit. Ga naar Zijn Stem luisteren. Wat zegt Hij? Doe je wat Hij zegt? Wil je daar op vertrouwen? Het is geen kwestie van niet kunnen, maar niet willen. Je moet dan nu een wilsbesluit nemen om naar Hem te luisteren. Dan zul je zeker Zijn Stem horen! Hij geeft weer leven, een leven dichterbij Jezus.
 
En dan zul je uit gaan zien als Christus weer komt!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom