Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn

 

Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
Altijd stralend, juichend, zingend tot Uw eer

 

Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
Altijd stralend, juichend, zingend tot Uw eer

 

 

Als Jezus in je woont, ebt ied're wanklank weg
Hij geeft je vreugd' en harmonie in plaats van pech

 

Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn,
Altijd stralend, juichend, zingend tot Uw eer.

 

Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
Altijd stralend, juichend, zingend tot Uw eer

 
Jouw leven mag vol zijn van zonneschijn! Is jouw leven zo? Ik weet niet hoe jij de zon ziet. Maar vaak wordt de zon gezien als iets positiefs. De zon is warm, het geeft veel licht en hij straalt. Zo mag jouw leven ook zijn. Je mag als zon stralend, juichend zingen voor Zijn eer! Omdat je van God bent mag je zijn zoals de zon. Je mag schijnen als kind van God. Dat betekent dat jij, net als de zon, stralen hebt en dat die stralen van God zijn. De stralen die je hebt, mogen schitteren voor God. Als je God volgt en naar Hem luistert dan zullen de stralen steeds meer gaan schitteren. Je bent met de bedoeling gemaakt om te schitteren voor Hem. En die schittering mag je overbrengen naar de mensen om je heen. Of dat de mensen om je heen van die prachtige zonnestralen en zonneschijn houden, dat is hun keuze. Maar als jij God volgt dan zul je zelfs je zonneschijn laten zien!

 

En met die prachtige zonnestralen mag je voor God al stralend en schitterend zingen tot Zijn eer!
Maar weet ook dat er wolken kunnen komen die voor jouw zonneschijn komen staan en je stralen proberen minder te laten schitteren. Maar gelukkig wint het licht het van het donker en blijft de zonneschijn altijd schijnen. En als Jezus in je woont, dan gaat iedere wanklank weg omdat je weet dat jij altijd mag blijven stralen en dat de wolken weg zullen gaan. God geeft jouw vreugde in plaats van verdriet, hoop in plaats van wanhoop. Als er wolken zijn, geeft God jou nog meer zonnestralen om te schitteren, en jouw zonnestralen zullen zichtbaar blijven. Jouw zonneschijn zal altijd zichtbaar blijven!
 
Ik hoop dat jouw leven er als een zon uit zal zien en dat je mag weten dat als er wolken komen of zijn, dat jouw zon, door God gevoed, sterker is dan de wolken!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom