Opwekking 409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer

 

Heel mijn hart jubelt voor de Heer,
Ik dans, want alles zingt in mij.
Hij maakte mij zo stralend als de zon door zijn rechtvaardigheid.
Heel mijn hart jubelt voor de Heer,
heel mijn hart jubelt voor de Heer.

 
Ik was arm maar Hij bracht rijkdom,
ruilde schande om voor eer,
kleedde mij in licht en luister,
glorie breng ik aan de Heer!
Heel mijn hart jubelt voor de Heer,
heel mijn hart jubelt voor de Heer.
 
(v): Als een bruid die straalt van blijdschap
klopt ons hart van vreugde voor het feest.
(m): Zoals priesters vol genade die vervuld zijn met zijn Geest.
Heel mijn hart jubelt voor de Heer,
heel mijn hart jubelt voor de Heer.

 
Jubelt jouw hart voor de Heer zoals het in dit lied beschreven staat? Dit lied is een uitbundig lied. Een blij lied. Voel jij je wel eens zo blij als in dit lied?
 
Je hart jubelt voor de Heer, en God maakt je stralend als de zon, door Zijn rechtvaardigheid. Dat is mooi! Dat God je zelfs stralend maakt als de zon door Zijn rechtvaardigheid. Door Zijn rechtvaardigheid straal je als de zon, vol van licht en warmte! De zon straalt positiviteit uit, en jij bent zoals de zon! Je mag jezelf gaan zien als de warme, stralende en schitterende zon dat zoveel positiviteit uitstraalt! Je mag genieten van de zon, en van de zon zoals jij bent!

 

In het tweede couplet zien we o.a. waarom het hart zo vol van blijdschap is.  Jij was arm, maar God heeft je rijkdom gebracht. Je hoeft hier niet letterlijk arm voor te zijn, maar bijvoorbeeld arm van mensen om je heen, arm van liefde, arm van God. En God heeft je rijkdom gegeven! Wat heeft God jou voor rijkdom gegeven in je leven? De rijkdom van de relatie met God door Jezus? Jubelt jouw hart daar ook al van?

 

Jezus ruilde schande voor eer, en kleed je in licht en luister. Jezus heeft jouw schande aan het kruis omgeruild tot eer. Door Zijn dood mag jij zonder schande leven.
 
Door je te bedenken waarvoor jij vol van blijdschap bent, en wat God jou aan rijkdom hebt gegeven en te stralen als de zon, ben je zo blij zoals een bruid dat is op haar bruiloft. Je bruiloft is meestal de mooiste dag in je leven. Zoals je op die dag straalt, zo mag je nog veel meer stralen voor God en voor het feest dat gaat komen!

 

En je mag zijn als de priesters, die vol genade zijn en vervuld zijn met de Geest! Laat je vullen met de Geest!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom