Opwekking 7 - Heer God, U loven wij

 

Heer God, U loven wij
Heer, U belijden wij
Vader in eeuwigheid,
zingt 't gans heelal uw naam
Aarde en hemel, Heer
Zingen Uwe naam ter eer
Heel uw schepping door
Eeuwig met 't engelenkoor

 

Heilig, heilig, heilig is onze God
De Heer Ze-ebaoth

Hemel en aarde
Zijn van uw grootheid vol
Hemel en aarde
Zijn van uw grootheid vol


Wij loven God, wij belijden God. Heel het heelal zingt van Zijn grootheid. Maar waar loven wij God voor in dit lied? Dat kun je zien in het laatste couplet. Daar staat: ‘Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.’
 
Wij loven God omdat de Hemel en de aarde vol Zijn van Zijn grootheid. Je kunt zit op twee manieren opvatten. Je kunt het opvatten als dat de mensen in hemel en op aarde vol zijn van Zijn grootheid. Maar je kunt het ook opvatten als dat de hemel en aarde laten zien hoe groot Zijn goedheid is. Ik ga vandaag het laatste opvatting uitwerken. Je kunt op de aarde zien dat de aarde vol is van Zijn grootheid. Kijk alleen al naar de bloemen in het gras. Bijvoorbeeld de madeliefjes. Ze zijn zo klein, maar je kunt ze overal wel vinden. Dit alleen al is een stukje van Gods grootheid.
 
Of luister eens naar de vogels. Hoe vol zijn die van Gods grootheid. Ze fluiten de hele dag. Ze maken zich geen zorgen. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Of kijk eens naar die oneindige vele sterren in de lucht. Ze schitteren en stralen. Laat dat eens op je inwerken. Dan ga je beseffen hoe groot Gods goedheid is. Door de sterren en de maan hebben wij licht. Of kijk eens naar de vissen in de zee. Dat zijn er zo ontzettend veel. En zoveel verschillende soorten. Kleine, grote, gekleurde, en noem er nog maar heel wat op. Het is een bewijs van Gods grootheid. Wat ik ook zo ontzettend bijzonder vind zijn alle verschillende mensen, Er is geen mens hetzelfde. Niemand is identiek aan de ander. Wij hebben echt een hele creatieve God! Zo mooi als Hij dit alles bedacht. En om deze dingen moeten wij God loven!
 
En als je een keer niet vol kunt zijn van Zijn grootheid, of als je het even moeilijk hebt. Kijk dan eens naar die kleine dingen in de schepping van hemel en aarde, en besef dan maar hoe groot God is. Als Hij dit allemaal bedacht heeft, dan ziet Hij ook jou, in welke situatie ook. Of je blij bent, boos, verdrietig of vol van Gods grootheid!  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom