"En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur." (Openbaring 8:1)

Hebben wij invloed op de wederkomst van Jezus? Het zou een serieuze en goede vraag zijn. De tijd staat in de hemel bij God vast, maar God is eeuwig en tijdloos. Hoe dat allemaal is weten wij niet, maar wat in de Bijbel vaak opvalt is dat wij wel invloed kunnen hebben op Gods handelen. Ook dat krijgen wij met ons verstand niet klein. Dat moeten we ook vooral zo laten en gewoon voor onze kant van het geheel de verantwoording nemen. Het lijkt aan het begin van Openbaring 8 er namelijk op dat wij een bepaalde invloed hebben op het moment van de wederkomst.

Het is opmerkelijk dat na de opening van de zes eerste zegels van de boekrol, niet gelijk het zevende zegel wordt geopend. Voordat Jezus lijkt te gaan komen wordt het stil in de hemel. Het wordt een half uur stil. Stil zoals het nog nooit stil is geweest, misschien wel zo stil als dat het was voor de schepping. Sommigen denken dat het daarmee te maken heeft, dat God alles terugbrengt naar de scheppingsstilte, maar daar lijkt weinig voor te zijn dat het zo kan verklaren.

Terwijl het stil wordt, gebeurt er tegelijk nog iets. De engelen met hun bazuinen gaan klaarstaan. Die komen niet uit het zegel voort, maar die stellen zich op, klaar om de bazuinen aan hun monden te zetten. Dan komt er nog een engel, hij heeft een gouden wierookvat bij zich. En in dat vat zitten de gebeden van alle heiligen. Het lijkt erop dat de stilte alles te maken heeft met dit wierookvat.

Het was in de tempel de gewoonte dat ten tijde van de reukoffer er een stilte was in de tempel. Het hoorde eigenlijk bij de eredienst en op het moment dat het reukoffer aan God gebracht werd, was het stil. Op dit moment dat het stil wordt, lijkt daarom dat dit te maken heeft met het reukoffer dat deze engel brengt. En wat is de inhoud van het reukoffer? Dat is nu geen wierook, maar dat zijn de gebeden van de heiligen. Daarmee worden alle gelovigen op aarde bedoeld. Die gebeden zijn een reukwerk voor God, waarvoor het zelfs in de hemel helemaal stil wordt. Jouw gebed, zeker jouw gebed in de eindtijd en de gebeden om de verlossing van de aarde, die zijn voor God als reukwerk.

Deze gebeden van jou, maken deze stilte in de hemel. Er is intense aandacht voor die gebeden. God ruikt de diepste geur van onze gebeden. En het wordt er stil voor. Jouw gebeden hebben een doel, die schieten hun doel nooit voorbij. Onze gebeden brengen in de hemel iets tot stand en hebben invloed op het moment dat het zevende zegel geopend gaat worden en de bazuinen zullen klinken. Jezus gaat straks komen, maar pas op het moment dat onze gebeden in de hemel als reukwerk voor God zijn gebracht. Onze gebeden zijn dus van belang, zeker onze voorbede. Houd dat ook niet achterwege, maar laat ons gebed voor de wederkomst van Jezus en ons verlangen daarnaar een reukwerk zijn voor God, waar Hij met intense aandacht naar luistert.

Gebed: Jezus, kom haastig, U komst is het die al ons heil zal vol maken. Ik offer mijn gebeden voor Uw troon als reukwerk en ik dank U dat U deze gebeden ook zo aanneemt en er ook zo aandacht aan geeft.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu