"En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur." (Openbaring 8:1)

Hebben wij invloed op de wederkomst van Jezus? Het zou een serieuze en goede vraag zijn. De tijd staat in de hemel bij God vast, maar God is eeuwig en tijdloos. Hoe dat allemaal is weten wij niet, maar wat in de Bijbel vaak opvalt is dat wij wel invloed kunnen hebben op Gods handelen. Ook dat krijgen wij met ons verstand niet klein. Dat moeten we ook vooral zo laten en gewoon voor onze kant van het geheel de verantwoording nemen. Het lijkt aan het begin van Openbaring 8 er namelijk op dat wij een bepaalde invloed hebben op het moment van de wederkomst.

Het is opmerkelijk dat na de opening van de zes eerste zegels van de boekrol, niet gelijk het zevende zegel wordt geopend. Voordat Jezus lijkt te gaan komen wordt het stil in de hemel. Het wordt een half uur stil. Stil zoals het nog nooit stil is geweest, misschien wel zo stil als dat het was voor de schepping. Sommigen denken dat het daarmee te maken heeft, dat God alles terugbrengt naar de scheppingsstilte, maar daar lijkt weinig voor te zijn dat het zo kan verklaren.

Terwijl het stil wordt, gebeurt er tegelijk nog iets. De engelen met hun bazuinen gaan klaarstaan. Die komen niet uit het zegel voort, maar die stellen zich op, klaar om de bazuinen aan hun monden te zetten. Dan komt er nog een engel, hij heeft een gouden wierookvat bij zich. En in dat vat zitten de gebeden van alle heiligen. Het lijkt erop dat de stilte alles te maken heeft met dit wierookvat.

Het was in de tempel de gewoonte dat ten tijde van de reukoffer er een stilte was in de tempel. Het hoorde eigenlijk bij de eredienst en op het moment dat het reukoffer aan God gebracht werd, was het stil. Op dit moment dat het stil wordt, lijkt daarom dat dit te maken heeft met het reukoffer dat deze engel brengt. En wat is de inhoud van het reukoffer? Dat is nu geen wierook, maar dat zijn de gebeden van de heiligen. Daarmee worden alle gelovigen op aarde bedoeld. Die gebeden zijn een reukwerk voor God, waarvoor het zelfs in de hemel helemaal stil wordt. Jouw gebed, zeker jouw gebed in de eindtijd en de gebeden om de verlossing van de aarde, die zijn voor God als reukwerk.

Deze gebeden van jou, maken deze stilte in de hemel. Er is intense aandacht voor die gebeden. God ruikt de diepste geur van onze gebeden. En het wordt er stil voor. Jouw gebeden hebben een doel, die schieten hun doel nooit voorbij. Onze gebeden brengen in de hemel iets tot stand en hebben invloed op het moment dat het zevende zegel geopend gaat worden en de bazuinen zullen klinken. Jezus gaat straks komen, maar pas op het moment dat onze gebeden in de hemel als reukwerk voor God zijn gebracht. Onze gebeden zijn dus van belang, zeker onze voorbede. Houd dat ook niet achterwege, maar laat ons gebed voor de wederkomst van Jezus en ons verlangen daarnaar een reukwerk zijn voor God, waar Hij met intense aandacht naar luistert.

Gebed: Jezus, kom haastig, U komst is het die al ons heil zal vol maken. Ik offer mijn gebeden voor Uw troon als reukwerk en ik dank U dat U deze gebeden ook zo aanneemt en er ook zo aandacht aan geeft.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu