Opwekking 406 - In Uw Naam komen wij

 

In Uw Naam komen wij
hier bijeen en eren U.
Raak ons aan en maak ons één;
kom, heil'ge Geest.

 

 
Refrein:
En maak ons één
in liefde voor U,
maak ons één in liefde voor U.
Maak ons één in liefde voor U,
maak ons één.
Daal neer als de dauw
op de bergen van Sion.
 
Maak ons één in liefde voor U,
maak ons één in liefde voor U.
Maak ons één in liefde voor U,
maak ons één.
Want dan geeft de Heer aan ons
allen zijn zegen.
 
O, hoe goed, hoe lief'lijk Heer,
als gezin bijeen te zijn.
't Is alsof de olie vloeit
op Jezus' hoofd.
 
En maak ons één
in liefde voor U,
maak ons één in liefde voor U.
Maak ons één in liefde voor U,
maak ons één.
Daal neer als de dauw
op de bergen van Sion...
 
Maak ons één in liefde voor U,
maak ons één in liefde voor U.
Maak ons één in liefde voor U,
maak ons één.
Want dan geeft de Heer aan ons
allen zijn zegen.
 
In uw naam spreken wij
ons verbond van vrede uit.
Leven tot in eeuwigheid.
Kom, heil'ge Geest!


 
We zingen in dit lied dat we bij elkaar zijn in Jezus naam. En dat we Zijn naam eren. Er wordt gevraagd of de Heilige Geest ons aan wil raken en ons één maakt. Dat is mooi dat er wordt gevraagd om ons een te maken. Dit gaat over alle gelovige christenen. We willen een zijn in Jezus Naam. Want dat bindt ons samen. Maar hoe kan dit? Dit kan door met Jezus’ ogen naar de andere christenen te kijken, en door over (kerk)muren heen te gaan kijken. Als we namelijk alleen maar binnen onze (kerk)muren kijken, dan blijven wij  beperkingen zien dan kunnen we niet één worden.

 

Als we gaan kijken naar de mogelijkheden en de muren aan de kant zetten, dan kunnen we één worden. We worden één in aanbidding en één in onze liefde voor God.

 

Dit een worden mogen wij doen uit Liefde voor God. We hebben dezelfde God en voor diezelfde God hebben wij allemaal dezelfde liefde. God is immers liefde. God wil dat dat bij elkaar wordt gebracht zodat we Hem kunnen aanbidden, eren en dienen als één. Misschien denk je wel: nou dit gaat het niet worden. Maar dan vertel ik je, als jij dit lied zingt, dan vraag je of de Heilige Geest je aan wilt raken, en als de Geest je aan gaat raken dan komen er mogelijkheden, Als de Geest je aan gaat raken dan gaan er wonderen gebeuren. Als je wilt dat er een verandering gaat komen in het één zijn, dan moet je vragen of de Heilige Geest met Zijn Kracht wil komen. 

 

In het lied wordt ook gezongen hoe mooi en goed het zal zijn als je als gezin bij elkaar bent. Dat als je als gezin één bent in God, dat het dan is alsof Jezus olie vloeit van Zijn hoofd. Jezus olie zal dan komen in jou gezin en je wordt ook onderdeel van het gezin van Christus. Jezus liefde zal dan de grootste plaats in gaan nemen in je gezin.

Misschien heb je een gezin waar je nog niet kan spreken van eenheid in God. Maar dan mag je het laatste couplet uit gaan spreken naar God. Dat je een verbond van vrede uitspreekt en leven tot in eeuwigheid. Als je nog niet kan spreken van een zijn in God in je gezin, nodig de Heilige Geest dan uit in jouw gezin. Hij zal Zijn werk doen. En dan mag je er op vertrouwen dat dat werk zal uitbloeien tot een prachtig een zijn in God.
 
Heb jij de Heilige Geest al uitgenodigd? Ja? Vertrouw dan op God. Hij heeft het in Zijn Hand.
Nee? Nodig Hem vandaag dan nog uit om te komen met Zijn Kracht. Als je dat doet, dan kun je pas echt wonderen gaan zien!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom