Opwekking 6 - Hij is Heer

 

Hij is Heer, Hij is Heer
Hij is opgestaan, want Jezus, Hij is Heer
Elke knie zal zich buigen
Elke tong zal belijden
Dat Jezus, Hij is Heer


 

Hij is Heer, Hij is Heer
Hij is opgestaan, want Jezus, Hij is Heer
Elke knie zal zich buigen
Elke tong zal belijden
Dat Jezus, Hij is Heer


Doordat Jezus Heer is, is Hij opgestaan en doordat Hij is opgestaan is Hij Heer. Nu kunnen mensen die Jezus nog niet kennen Hem ontkennen. Maar op de Grote dag, dan zal elke knie zich voor Jezus buigen, en iedereen zal belijden dat Jezus Heer is. Ze zullen dan zien dat Jezus is opgestaan en Heer is!


Hoe ontzagwekkend mooi zal het zijn als iedereen voor Jezus gaat knielen en iedereen Hem met zijn mond belijdt! Zelfs mensen die Hem niet erkennen als Heer kunnen op dat moment niet anders meer dan Hem erkennen als Heer! Wat een eer zal Jezus dan ontvangen! Misschien is er nu nog verdriet in je leven omdat er mensen zijn die nog niet Jezus erkennen als Heer. De mensen die het dan voor het eerst doen, daar zal het gevolg verschrikkelijk van zijn, want zij zijn dan te laat. Maar wij mogen dan delen in de vreugde van de totale aanbidding van Jezus als Heer.

 

Maar wat kun jij hier nu op dit moment mee? Jezus is jouw Heer geworden, Hij is voor jou opgestaan. En omdat Hij zo’n groot offer voor jou heeft gebracht mag je daar van onder de indruk komen. Je mag voor Hem buigen en belijden dat Jezus jouw Heer is geworden door Zijn opstanding. Je mag erkennen naar God toe, dat Jezus jouw Heer is en dat Hij de regie over mag nemen in jouw leven. Want dat zeg je als je Hem Als Heer aanneemt.

 

Als Hij jouw Heer is, dan belijd je dat je het zelf niet meer alleen kunt, en dat je Jezus nodig hebt in je leven. Daar mag je vanuit gaan leven. Je mag alles in Zijn handen leggen
 
Hij is ook Heer over alles wat leeft en bestaat. Hij is Heer over alles. Ook op momenten en in situaties als je misschien denkt dat het fout gaat. (Vul maar in wat er in jouw leven kan spelen) Je mag dan weten dat Hij Heer is en dat Hij de controle heeft. Alles heeft Hij in Zijn hand want Hij is Heer.
 
Is Hij al Heer in jouw leven? Op welke manier is Jezus Heer in jouw leven? En als Hij Heer in jouw leven is, dan is Hij ontzettend trots op jou!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom