Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar

 

Er is maar een God
en maar een Middelaar
tussen God en mensen,
Jezus Christus,
die Zich gegeven heeft
als een losprijs voor allen.
Een God, een Middelaar,
Jezus Christus, de Zoon van God.
 
Er is geen kloof meer
en geen angst als tussenmuur
tussen God en mensen
in Jezus Christus,
die Zich gegeven heeft
als een losprijs voor allen.
Geen kloof, geen tussenmuur
in Jezus Christus, de Zoon van God.
 
Hij is Heer over zon en maan,
Hij is Heer over heel het heelal.
Hij is Heer; Hij is opgestaan,
Hij is Heer in mijn hart.
 
Er is maar een God
en maar een Middelaar
tussen God en mensen,
Jezus Christus,
die Zich gegeven heeft
als een losprijs voor allen.
Een God, een Middelaar,
Jezus Christus, de Zoon van God.
Jezus Christus, de Zoon van God.

 
Er is maar één Middelaar tussen God en mensen, en dat is Jezus! Hoe mooi is het om Jezus als Middelaar te zien tussen God en mensen! Doordat Jezus Zijn leven gaf voor ons, is Hij onze bemiddelaar geworden. Als jij straks bij de hemelpoort komt, dan is Jezus jouw Bemiddelaar. Dan zal Hij zeggen dat je de Hemel binnen mag gaan omdat je in Hem gelooft! Je zou Jezus dus als een advocaat kunnen zien. Jezus pleit voor ons om ons vrij te krijgen. Maar daar staat wel tegenover dat je Hem als Verlosser en Heer aan neemt.
 
En doordat Jezus jouw Bemiddelaar is, zal er ook geen kloof meer te zijn tussen jou en God. Die kloof maakt Jezus als Middelaar dicht. Er is een brug gekomen tussen jou en God. Je hoeft ook niet meer bang te zijn. Je angst mag je aan Hem geven. Je angst om toch niet de Hemelpoort binnen te gaan als je in Hem gelooft mag je ook aan hem geven. Jezus is immers jouw Bemiddelaar. Hij brengt zelfs het betaalmiddel van Zijn bloed mee de hemel in. En als Hij jouw Bemiddelaar is, dan pleit Hij net zo lang tot jij naar binnen mag in de Hemel. En God de Vader weet dat Jezus een goede Bemiddelaar is! Als Jezus pleit voor jou in de Hemel, dan zegt God de Vader tegen jou: Welkom in Mijn Huis!
 
Jezus als Zoon is de Middelaar voor jou geworden! Wat is dat ontzettend mooi, dat een Zoon een Middelaar wordt tussen mensen en Zijn Vader! En tegelijkertijd horen de Vader en de Zoon (en Heilige Geest) helemaal bij elkaar. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom