Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar

 

Er is maar een God
en maar een Middelaar
tussen God en mensen,
Jezus Christus,
die Zich gegeven heeft
als een losprijs voor allen.
Een God, een Middelaar,
Jezus Christus, de Zoon van God.
 
Er is geen kloof meer
en geen angst als tussenmuur
tussen God en mensen
in Jezus Christus,
die Zich gegeven heeft
als een losprijs voor allen.
Geen kloof, geen tussenmuur
in Jezus Christus, de Zoon van God.
 
Hij is Heer over zon en maan,
Hij is Heer over heel het heelal.
Hij is Heer; Hij is opgestaan,
Hij is Heer in mijn hart.
 
Er is maar een God
en maar een Middelaar
tussen God en mensen,
Jezus Christus,
die Zich gegeven heeft
als een losprijs voor allen.
Een God, een Middelaar,
Jezus Christus, de Zoon van God.
Jezus Christus, de Zoon van God.

 
Er is maar één Middelaar tussen God en mensen, en dat is Jezus! Hoe mooi is het om Jezus als Middelaar te zien tussen God en mensen! Doordat Jezus Zijn leven gaf voor ons, is Hij onze bemiddelaar geworden. Als jij straks bij de hemelpoort komt, dan is Jezus jouw Bemiddelaar. Dan zal Hij zeggen dat je de Hemel binnen mag gaan omdat je in Hem gelooft! Je zou Jezus dus als een advocaat kunnen zien. Jezus pleit voor ons om ons vrij te krijgen. Maar daar staat wel tegenover dat je Hem als Verlosser en Heer aan neemt.
 
En doordat Jezus jouw Bemiddelaar is, zal er ook geen kloof meer te zijn tussen jou en God. Die kloof maakt Jezus als Middelaar dicht. Er is een brug gekomen tussen jou en God. Je hoeft ook niet meer bang te zijn. Je angst mag je aan Hem geven. Je angst om toch niet de Hemelpoort binnen te gaan als je in Hem gelooft mag je ook aan hem geven. Jezus is immers jouw Bemiddelaar. Hij brengt zelfs het betaalmiddel van Zijn bloed mee de hemel in. En als Hij jouw Bemiddelaar is, dan pleit Hij net zo lang tot jij naar binnen mag in de Hemel. En God de Vader weet dat Jezus een goede Bemiddelaar is! Als Jezus pleit voor jou in de Hemel, dan zegt God de Vader tegen jou: Welkom in Mijn Huis!
 
Jezus als Zoon is de Middelaar voor jou geworden! Wat is dat ontzettend mooi, dat een Zoon een Middelaar wordt tussen mensen en Zijn Vader! En tegelijkertijd horen de Vader en de Zoon (en Heilige Geest) helemaal bij elkaar. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom