Opwekking 404 - Wij gaan op weg met brandend hart

 

Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.

 

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.

 

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

 

De liefde roept, de waarheid spreekt, 
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in uw naam.

 

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x)

 
Wij zijn op weg met een brandend hart! Waar zijn we naar op weg? We zijn op weg naar de mensen om ons heen! Om hen liefde en hoop uit te delen. En terwijl we op weg zijn, is er een gebed bij elke stap die we zetten. We hebben een brandend hart in ons. Een hart waar een vlam in zit. De vlam van Jezus! Al tweeduizend jaar geleden is deze vlam gaan branden. Het is de vlam van Hoop die in ons is door het kruis waar Jezus aan heeft gehangen. We kunnen de mensen hoop bieden omdat Jezus ook voor hen is gestorven! Het is de vlam van liefde. We kunnen de mensen liefde bieden omdat Jezus liefde is, en uit liefde voor ons gestorven is. Dit mogen we aan de mensen mee gaan geven. Want er is veel wanhoop in deze wereld. Er is veel hunkering naar echte liefde!
 
We mogen de vlam bij de andere mensen weer gaan laten branden! Als een helder vuur, zodat het eraf fonkelt. De liefde mogen wij aan de mensen geven, zodat de liefde die in hun zelf is, weer wakker wordt. Zodat de vlam als een groot vuur mag gaan branden.
 
In welke kracht doen wij dat? Dat doen wij in de kracht van Jezus en onder leiding van de Heilige Geest. We doen het ook met de kracht van de roep om liefde! En we doen het ook omdat de waarheid gaat spreken als wij die liefde uit gaan delen.
 
Misschien is je eigen vlam wel uitgedoofd. Maar dan is er hoop! De vlam mag dan gedoofd zijn, maar de vlam kun je altijd weer aansteken zodat de vlam weer als een vuur gaat branden. Dit kun je doen door je door de liefde en de hoop van Jezus aan te laten spreken! Laat Jezus liefde, licht en hoop toe in je leven. Als je dat doet, dan gaat je hart echt branden voor Jezus.

En als je hart wel in vuur en vlam staat, deel het uit! Laat je licht schijnen! Je bent bedoeld om te schijnen en te schitteren!


Naar wie heb jij je vuur al laten zien?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom