Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten

Kom en help ons oogsten,
dat Gods rijk zal komen.
Wie met tranen zaaien,
maaien met gejuich.
Werkers bindt uw schoven,
want de Allerhoogste
roept ons om te oogsten,
voor zijn rijk.

 


Kom en help ons oogsten dat Gods rijk zal komen. Wat moeten we oogsten zodat Gods rijk komt? We oogsten vruchten van de zaadjes die God in ons hart heeft gelegd en die we in de wereld hebben gezaaid. Als de zaadjes uitkomen die we hebben gezaaid, dan hebben we Gods oogst. Dit kan van alles zijn. Je kunt denken aan die ene bemoediging die je gaf aan iemand, maar die veel vrucht is gaan dragen doordat dat het begin was van een vrucht. Dit kan zijn het zaadje dat je van geloof bij iemand hebt gezaaid, en waar een groot geloof is uitgekomen. Dat gaat echt niet altijd makkelijk, soms zelfs met tranen en strijd.

 

Het kan zijn Gods liefde die je aan de ander hebt getoond door niet te veroordelen. Als je dit gaat oogsten dan zijn dit zoveel prachtige vruchten die God gemaakt heeft en die tot bloei zijn gekomen. Gods rijk wordt hierdoor alleen al zichtbaar. En als al de zaadjes die tot groei komen gaan bloeien en allemaal vruchtdragen, dan gaat daarin Gods rijk komen.

 

En degene die met tranen zaaien, zullen maaien met gejuich. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat als jij zaadjes zaait met tranen, dat het zaadjes zijn die je echt raken en waar een diep verlangen in zit dat de zaadjes uit gaan komen. Als die zaadjes vrucht gaan dragen, dan zul je juichen als je ze maait. Het diepe verlangen van het uitkomen van het zaadje, dat raakt je dan persoonlijk.

 

En die oogst zal heel groot zijn. Een oogst vol schoven! Het betekent dat je alles wat vrucht is gaan dragen uit al die zaadjes dat je dat bij elkaar bindt en het oogst. Ook je eigen schoven mag je gaan oogsten en bij elkaar binden. Als God zegt dat je Zijn Rijk zichtbaar moet maken, dan binden we alles bij elkaar wat vrucht is gaan dragen ga je daar mee aan de slag. En dat kan alleen maar groter worden!
 
Welke zaadjes heb jij als gezaaid? En wat heb jij met tranen gezaaid waar een diep verlangen in zit? Als je het nog niet uitgesproken hebt naar God, dan mag je dat gaan doen. En welke zaadjes zijn er in je eigen leven al uitgekomen tot grote vruchten om die ook weer in te zetten in Gods Koninkrijk?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom