Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten

Kom en help ons oogsten,
dat Gods rijk zal komen.
Wie met tranen zaaien,
maaien met gejuich.
Werkers bindt uw schoven,
want de Allerhoogste
roept ons om te oogsten,
voor zijn rijk.

 


Kom en help ons oogsten dat Gods rijk zal komen. Wat moeten we oogsten zodat Gods rijk komt? We oogsten vruchten van de zaadjes die God in ons hart heeft gelegd en die we in de wereld hebben gezaaid. Als de zaadjes uitkomen die we hebben gezaaid, dan hebben we Gods oogst. Dit kan van alles zijn. Je kunt denken aan die ene bemoediging die je gaf aan iemand, maar die veel vrucht is gaan dragen doordat dat het begin was van een vrucht. Dit kan zijn het zaadje dat je van geloof bij iemand hebt gezaaid, en waar een groot geloof is uitgekomen. Dat gaat echt niet altijd makkelijk, soms zelfs met tranen en strijd.

 

Het kan zijn Gods liefde die je aan de ander hebt getoond door niet te veroordelen. Als je dit gaat oogsten dan zijn dit zoveel prachtige vruchten die God gemaakt heeft en die tot bloei zijn gekomen. Gods rijk wordt hierdoor alleen al zichtbaar. En als al de zaadjes die tot groei komen gaan bloeien en allemaal vruchtdragen, dan gaat daarin Gods rijk komen.

 

En degene die met tranen zaaien, zullen maaien met gejuich. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat als jij zaadjes zaait met tranen, dat het zaadjes zijn die je echt raken en waar een diep verlangen in zit dat de zaadjes uit gaan komen. Als die zaadjes vrucht gaan dragen, dan zul je juichen als je ze maait. Het diepe verlangen van het uitkomen van het zaadje, dat raakt je dan persoonlijk.

 

En die oogst zal heel groot zijn. Een oogst vol schoven! Het betekent dat je alles wat vrucht is gaan dragen uit al die zaadjes dat je dat bij elkaar bindt en het oogst. Ook je eigen schoven mag je gaan oogsten en bij elkaar binden. Als God zegt dat je Zijn Rijk zichtbaar moet maken, dan binden we alles bij elkaar wat vrucht is gaan dragen ga je daar mee aan de slag. En dat kan alleen maar groter worden!
 
Welke zaadjes heb jij als gezaaid? En wat heb jij met tranen gezaaid waar een diep verlangen in zit? Als je het nog niet uitgesproken hebt naar God, dan mag je dat gaan doen. En welke zaadjes zijn er in je eigen leven al uitgekomen tot grote vruchten om die ook weer in te zetten in Gods Koninkrijk?

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom