Opwekking 3 - Wees blij in de Heer en zing verheugd

Wees blij in de Heer en zing verheugd
Amen, halleluja!
Wees blij in de Heer en zing verheugd
Amen, halleluja!

 

Verheugd, verheugd
Amen, halleluja!
Verheugd, verheugd
Amen, halleluja!


Wat een boodschap: Wees blij in de Heer en zing verheugd! We moeten blij zijn in de Heer! Hoe kunnen we in de Heer blij zijn? We kunnen blij in Hem zijn omdat Hij in ons woont en dat we Zijn kinderen mogen zijn. Het betekent ook dat de Geest je Zijn vreugde geeft. Ik begrijp goed dat je niet altijd blij kunt zijn, maar als de Geest je Zijn vreugde geeft, dan heb je Gods vreugde. Wat voor vreugde is dat dan? Als de Geest je vreugde geeft dan legt Hij iets in je hart waar God blij om is en kun je blij zijn om de dingen waar God blij om is. Je kunt hierbij denken aan de schepping of aanbidding voor Hem. En als je ziet waar God blij om is, dan ervaar je stukje van Gods blijdschap. Hier mag jij dan ook blij om zijn, en samen met God blij zijn.

 

De vreugde van God wordt dan ook je kracht. Als jij vanuit de vreugde van God gaat leven, dan zie je ondanks tegenslagen Gods vreugde waar jij blij om kunt zijn. Als jij op zo’n moment je blik op God gericht houdt dan blijf je beseffen waar God blij om is, waardoor je in die blijdschap kunt gaan staan en daar vanuit kunt gaan leven. Je hebt ondanks tegenslag blijdschap wat je kracht is op dat moment is. En zelfs als je niet blij kunt zijn, zet er je hart op om met je wil er voor te kiezen om wel blij te zijn.
 
Het is goed om eens na te denken van welke dingen jij blij wordt. En welke dingen heeft God je laten zien waar Hij blij om is? Hoe ga jij de blijdschap van God en over God in jouw leven omzetten in je kracht? Als je daaruit gaat leven, dan heb je een vreugdevol leven!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom