Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U

Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
met heel mijn wezen, Heer.
Voor uw troon geknield, bewijs ik
U hulde en eer.

 

Vader, Zoon en Geest, ik eer U;
U bent volkomen één.
Al mijn liefde en aanbidding
is voor U alleen.

 

Refrein:
U, die één in wezen zijt,
is ons leven toegewijd.
In uw liefde zijn wij één;
aanbidden wij U alleen.

 

Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig
bent U volkomen rein.
Heilig God, laat heel mijn leven
tot eer van U zijn.

 

Vader, Zoon en Geest, ik dank U;
buig mij vol eerbied neer.
Hoog verheven God, ontvang nu
mijn liefde en eer.


In dit lied zingen we dat we de Vader, Zoon en Geest prijzen. Maar wie prijzen we als we de Vader prijzen, als we de Zoon prijzen, en als we de Geest prijzen?
Laten we beginnen bij de Vader. Wie prijzen we als we de Vader prijzen? Je kunt de Vader vergelijken met een aardse vader. Als zijn er helaas ook aardse vaders die geen afspiegeling zijn van God de Vader. God de Vader is iemand die vol liefde naar je omkijkt, die je mee aan de hand neemt. De Vader stuurde ook Jezus naar de aarde om voor ons te sterven.

Wie prijzen we als we de Zoon prijzen? Als we de Zoon prijzen, dan kun je zeggen dat je Jezus prijst. Jezus is Gods Zoon. Jezus werd als een mens en heeft de lijdensweg voor ons afgelegd.

Wie prijzen we als we de Geest prijzen? Als we de Geest prijzen dan hebben we het over de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft je bovennatuurlijke dingen, de gaven van de Geest.

De Vader, Zoon en Geest zijn een eenheid. Je hebt de Vader, Zoon en Geest alle drie nodig als je God wilt volgen.
 
We zingen dat we geknield aan de troon hulde en eer bewijzen. Dat doe je op het moment dat je deze woorden zingt. Dan kom je voor Gods troon. Knielen is een teken van nederigheid en eerbied. Ben jij bereid om echt te knielen voor God, en nederig te worden voor Hem en Hem ook alle ruimte te geven in je leven?
In dit lied staat ook dat al jouw liefde en aanbidding alleen voor Hem zijn. In hoeverre is dat in jouw leven? Zijn er nog dingen in je leven die boven jouw liefde en aanbidding voor God gaan?
 
Er wordt ook gezongen dat we in Zijn liefde een zijn. Als we God prijzen, dan prijzen we dezelfde God. Er ontstaat dan een eenheid door de liefde van God voor ons. Want Hij stuurde Zijn Zoon naar de aarde uit liefde. Hoe mooi is het dan dat we in die liefde een met elkaar mogen zijn!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom