Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U

Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
met heel mijn wezen, Heer.
Voor uw troon geknield, bewijs ik
U hulde en eer.

 

Vader, Zoon en Geest, ik eer U;
U bent volkomen één.
Al mijn liefde en aanbidding
is voor U alleen.

 

Refrein:
U, die één in wezen zijt,
is ons leven toegewijd.
In uw liefde zijn wij één;
aanbidden wij U alleen.

 

Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig
bent U volkomen rein.
Heilig God, laat heel mijn leven
tot eer van U zijn.

 

Vader, Zoon en Geest, ik dank U;
buig mij vol eerbied neer.
Hoog verheven God, ontvang nu
mijn liefde en eer.


In dit lied zingen we dat we de Vader, Zoon en Geest prijzen. Maar wie prijzen we als we de Vader prijzen, als we de Zoon prijzen, en als we de Geest prijzen?
Laten we beginnen bij de Vader. Wie prijzen we als we de Vader prijzen? Je kunt de Vader vergelijken met een aardse vader. Als zijn er helaas ook aardse vaders die geen afspiegeling zijn van God de Vader. God de Vader is iemand die vol liefde naar je omkijkt, die je mee aan de hand neemt. De Vader stuurde ook Jezus naar de aarde om voor ons te sterven.

Wie prijzen we als we de Zoon prijzen? Als we de Zoon prijzen, dan kun je zeggen dat je Jezus prijst. Jezus is Gods Zoon. Jezus werd als een mens en heeft de lijdensweg voor ons afgelegd.

Wie prijzen we als we de Geest prijzen? Als we de Geest prijzen dan hebben we het over de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft je bovennatuurlijke dingen, de gaven van de Geest.

De Vader, Zoon en Geest zijn een eenheid. Je hebt de Vader, Zoon en Geest alle drie nodig als je God wilt volgen.
 
We zingen dat we geknield aan de troon hulde en eer bewijzen. Dat doe je op het moment dat je deze woorden zingt. Dan kom je voor Gods troon. Knielen is een teken van nederigheid en eerbied. Ben jij bereid om echt te knielen voor God, en nederig te worden voor Hem en Hem ook alle ruimte te geven in je leven?
In dit lied staat ook dat al jouw liefde en aanbidding alleen voor Hem zijn. In hoeverre is dat in jouw leven? Zijn er nog dingen in je leven die boven jouw liefde en aanbidding voor God gaan?
 
Er wordt ook gezongen dat we in Zijn liefde een zijn. Als we God prijzen, dan prijzen we dezelfde God. Er ontstaat dan een eenheid door de liefde van God voor ons. Want Hij stuurde Zijn Zoon naar de aarde uit liefde. Hoe mooi is het dan dat we in die liefde een met elkaar mogen zijn!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom