Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed

O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
De duivelse macht is verbroken door zijn kracht
O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed

 

In dit lied wordt gezongen dat Jezus’ bloed wonderbaar is, wonderlijk! Wat maakt dat Jezus’ bloed zo wonderlijk is geworden? Toen Jezus de lijdensweg is gegaan, heeft Hij gebloed voor ons. Dat bloed is zo ontzettend belangrijk geworden voor ons. Want door Jezus bloed kunnen wij Hem om vergeving vragen, kunnen wij andere mensen vergeven, is er bevrijding en genezing gekomen, en is er verzoening en wedergeboorte voor ons gekomen! Dat maakt Jezus bloed wonderlijk!

 

Wat nog meer Jezus' bloed wonderlijk maakt is dat de duivelse macht is verbroken door Zijn kracht. Door Jezus' bloed aan het kruis, heeft de duivel geen recht meer op ons. De duivel heeft geen recht om ons nog aan te klagen! Die macht is verbroken, en in die autoriteit mogen we gaan staan op het moment dat de duivel om een hoekje komt kijken en ons aan wil klagen. Die autoriteit hebben we van God gekregen. Het kan dan nog wel zo zijn dat je gebonden zit in de macht van de duivel. Als je merkt dat je gebonden zit aan de duivelse macht, dan is het belangrijk om na te gaan waar dat vandaan komt. Op welk terrein van je leven is de duivel dan binnengekomen? En door Jezus’ bloed kun je bevrijd worden van de duivelse macht.

 

Bedank Jezus vandaag maar voor zijn wonderlijke bloed! Door Jezus' bloed zijn er zo ontzettend veel mogelijkheden gekomen. Het bloed van Jezus is te wonderlijk om Hem er niet voor te danken. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom