Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed

O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
De duivelse macht is verbroken door zijn kracht
O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed

 

In dit lied wordt gezongen dat Jezus’ bloed wonderbaar is, wonderlijk! Wat maakt dat Jezus’ bloed zo wonderlijk is geworden? Toen Jezus de lijdensweg is gegaan, heeft Hij gebloed voor ons. Dat bloed is zo ontzettend belangrijk geworden voor ons. Want door Jezus bloed kunnen wij Hem om vergeving vragen, kunnen wij andere mensen vergeven, is er bevrijding en genezing gekomen, en is er verzoening en wedergeboorte voor ons gekomen! Dat maakt Jezus bloed wonderlijk!

 

Wat nog meer Jezus' bloed wonderlijk maakt is dat de duivelse macht is verbroken door Zijn kracht. Door Jezus' bloed aan het kruis, heeft de duivel geen recht meer op ons. De duivel heeft geen recht om ons nog aan te klagen! Die macht is verbroken, en in die autoriteit mogen we gaan staan op het moment dat de duivel om een hoekje komt kijken en ons aan wil klagen. Die autoriteit hebben we van God gekregen. Het kan dan nog wel zo zijn dat je gebonden zit in de macht van de duivel. Als je merkt dat je gebonden zit aan de duivelse macht, dan is het belangrijk om na te gaan waar dat vandaan komt. Op welk terrein van je leven is de duivel dan binnengekomen? En door Jezus’ bloed kun je bevrijd worden van de duivelse macht.

 

Bedank Jezus vandaag maar voor zijn wonderlijke bloed! Door Jezus' bloed zijn er zo ontzettend veel mogelijkheden gekomen. Het bloed van Jezus is te wonderlijk om Hem er niet voor te danken. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom