Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U

 

Koning Jezus, wij verhogen U,
Lam van God, wij brengen eer
aan die was en is en komen zal,
aan de hoog verheven Heer.

 

 

 
Eeuwig duurt
uw macht en heerschappij,
daarom buigen wij ons neer
en in Geest en waarheid brengen wij
U alleen de hoogste eer.
 
Koning Jezus, Heerser van 't heelal
en de Heer van heel de aard,
Koning, die voor eeuwig heersen zal;
U bent onze lofprijs waard.
 
O, halleluja, Koning Jezus,
halleluja, Lam van God,
halleluja, Heer der Heren,
U, die hoog verheven bent.
 
Koning Jezus, wij verhogen U,
Lam van God, wij brengen eer
aan die was en is en komen zal,
aan de hoog verheven Heer.

 
We zingen vandaag over het verhogen en eren van Koning Jezus.
Waarom is het zo belangrijk om Koning Jezus te verhogen? Het is belangrijk omdat te doen omdat Hij jouw God is, jouw Koning, jouw Redder! Jezus ging voor jou aan het kruis als het Lam van God, Hij droeg al jouw zonden, jouw lasten, jouw pijn en jouw ziekte. Doordat Hij dat deed, kun jij nu vrij voor Hem staan. Hij woont in jou, Hij vergeeft jou en Hij houdt van jou. Is het dan niet ontzettend gaaf dat we Jezus verhogen? Hij is Koning in ons leven en over alles wat er is.
 
Waarin wil je aan Koning Jezus de eer brengen? In dit lied staan een aantal redenen waarin wij Koning Jezus de eer willen brengen: Eeuwig duurt Zijn macht en heerschappij, Hij is Heerser van het heelal, Hij is het Lam van God. Alleen dit is al genoeg om Koning Jezus al de eer brengen. Hij is het die was, maar ook komen zal. Alles draait om Hem.
 
Maar denk eens na over je eigen leven. Waarvoor wil jij Koning Jezus eren? Misschien denk je: “nou… als ik over mijn eigen leven nadenk, dan heb ik niet veel om Jezus voor te eren. Mijn leven is zo’n puinhoop, en God is zover weg. Kijkt Hij nog wel naar mij om?” Dan is het nu misschien wel tijd dat je begint om God gewoon te aanbidden en te lofprijzen om Wie Hij is en ga daarna eens nadenken op welke momenten jij ervaarde dat Hij er wel was en jou wel hielp. God wacht op jou, op jouw lofprijs voor Hem!

 

En als je juist wel veel momenten weet waarvoor je God wilt eren, dank God er voor! Jouw lofprijs is Hem zoveel waard!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom