Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U

 

Koning Jezus, wij verhogen U,
Lam van God, wij brengen eer
aan die was en is en komen zal,
aan de hoog verheven Heer.

 

 

 
Eeuwig duurt
uw macht en heerschappij,
daarom buigen wij ons neer
en in Geest en waarheid brengen wij
U alleen de hoogste eer.
 
Koning Jezus, Heerser van 't heelal
en de Heer van heel de aard,
Koning, die voor eeuwig heersen zal;
U bent onze lofprijs waard.
 
O, halleluja, Koning Jezus,
halleluja, Lam van God,
halleluja, Heer der Heren,
U, die hoog verheven bent.
 
Koning Jezus, wij verhogen U,
Lam van God, wij brengen eer
aan die was en is en komen zal,
aan de hoog verheven Heer.

 
We zingen vandaag over het verhogen en eren van Koning Jezus.
Waarom is het zo belangrijk om Koning Jezus te verhogen? Het is belangrijk omdat te doen omdat Hij jouw God is, jouw Koning, jouw Redder! Jezus ging voor jou aan het kruis als het Lam van God, Hij droeg al jouw zonden, jouw lasten, jouw pijn en jouw ziekte. Doordat Hij dat deed, kun jij nu vrij voor Hem staan. Hij woont in jou, Hij vergeeft jou en Hij houdt van jou. Is het dan niet ontzettend gaaf dat we Jezus verhogen? Hij is Koning in ons leven en over alles wat er is.
 
Waarin wil je aan Koning Jezus de eer brengen? In dit lied staan een aantal redenen waarin wij Koning Jezus de eer willen brengen: Eeuwig duurt Zijn macht en heerschappij, Hij is Heerser van het heelal, Hij is het Lam van God. Alleen dit is al genoeg om Koning Jezus al de eer brengen. Hij is het die was, maar ook komen zal. Alles draait om Hem.
 
Maar denk eens na over je eigen leven. Waarvoor wil jij Koning Jezus eren? Misschien denk je: “nou… als ik over mijn eigen leven nadenk, dan heb ik niet veel om Jezus voor te eren. Mijn leven is zo’n puinhoop, en God is zover weg. Kijkt Hij nog wel naar mij om?” Dan is het nu misschien wel tijd dat je begint om God gewoon te aanbidden en te lofprijzen om Wie Hij is en ga daarna eens nadenken op welke momenten jij ervaarde dat Hij er wel was en jou wel hielp. God wacht op jou, op jouw lofprijs voor Hem!

 

En als je juist wel veel momenten weet waarvoor je God wilt eren, dank God er voor! Jouw lofprijs is Hem zoveel waard!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom