Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart

Hij 's de Koning van mijn hart
Mijn Jezus, mijn Jezus
Hij 's de Koning van mijn hart

Hij 's de Koning van mijn hart

 

 

 

 

Hij 's de Redder van mijn ziel
Mijn Jezus, mijn Jezus
Hij 's de Redder van mijn ziel
Hij 's de Redder van mijn ziel

 

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus
Hij 's de Redder van mijn ziel
Hij 's de Redder van mijn ziel

 

Ja, Hij doopt met Geest en vuur
Mijn Jezus, mijn Jezus
Ja, Hij doopt met Geest en vuur

Ja, Hij doopt met Geest en vuur

 

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus
Ja, Hij doopt met Geest en vuur
Ja, Hij doopt met Geest en vuur

 
De Opwekkingsbundel begint met het eerste lied heel krachtig te vertellen wie Jezus is! Hij is de Koning van mijn hart, de Redder van mijn hart, Hij doopt met Geest en vuur.

 

Wat zing je als Jezus Koning in je hart is? Dat Jezus Koning is betekent dat Hij de belangrijkste plaats heeft in je hart en daarmee ook in je leven! Er is niets en niemand die meer aandacht en eer krijgt dan Jezus! Je hebt er alles voor over dat Hij deze plaats heeft in je leven. Je aanbidt Hem omdat er geen Koning is boven Jezus! Als Jezus Koning is in je hart is, betekent het dat Hij de regie heeft in je leven. Hij heeft de controle en leidt jou in je leven waar je heen moet gaan. Sta je het ook toe dat Jezus je op deze manier leidt en eigenlijk de Baas is in je leven?
 
Naast dat Jezus Koning is in je hart, is Hij ook de Redder van je ziel. Besef je wat dat betekent? Dat Jezus de Redder is van je ziel betekend dat Hij je heeft gered van jouw ondergang! Hij heeft dit gedaan door aan het kruis te gaan, de drinkbeker met jouw zonden leeg te drinken en de straf op zich te nemen zodat Hij jouw Redder kan zijn. Doordat Hij de Redder is van je ziel kan satan jou niets meer maken. Jezus heeft voor jou overwonnen, en doordat jij dat gelooft zal je bij Hem in heerlijkheid komen.
 
Ook doopt Hij met Geest en vuur. Weet je welke gevolgen dat voor jou heeft?
Het dopen met Geest betekent dat je als het ware één gemaakt wordt met Gods Geest en daarmee ook met Jezus. Hierdoor komt de kracht van Gods Geest in je. Je hebt dezelfde gaven als die Jezus had toen Hij op aarde was. 

Denk vandaag eens na wie Jezus nog meer voor jouw is, en welke gaven jij graag zou willen uitleven. Leg dit ook voor aan God. Hij zal er zeker mee aan de slag gaan.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom