Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart

Hij 's de Koning van mijn hart
Mijn Jezus, mijn Jezus
Hij 's de Koning van mijn hart

Hij 's de Koning van mijn hart

 

 

 

 

Hij 's de Redder van mijn ziel
Mijn Jezus, mijn Jezus
Hij 's de Redder van mijn ziel
Hij 's de Redder van mijn ziel

 

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus
Hij 's de Redder van mijn ziel
Hij 's de Redder van mijn ziel

 

Ja, Hij doopt met Geest en vuur
Mijn Jezus, mijn Jezus
Ja, Hij doopt met Geest en vuur

Ja, Hij doopt met Geest en vuur

 

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus
Ja, Hij doopt met Geest en vuur
Ja, Hij doopt met Geest en vuur

 
De Opwekkingsbundel begint met het eerste lied heel krachtig te vertellen wie Jezus is! Hij is de Koning van mijn hart, de Redder van mijn hart, Hij doopt met Geest en vuur.

 

Wat zing je als Jezus Koning in je hart is? Dat Jezus Koning is betekent dat Hij de belangrijkste plaats heeft in je hart en daarmee ook in je leven! Er is niets en niemand die meer aandacht en eer krijgt dan Jezus! Je hebt er alles voor over dat Hij deze plaats heeft in je leven. Je aanbidt Hem omdat er geen Koning is boven Jezus! Als Jezus Koning is in je hart is, betekent het dat Hij de regie heeft in je leven. Hij heeft de controle en leidt jou in je leven waar je heen moet gaan. Sta je het ook toe dat Jezus je op deze manier leidt en eigenlijk de Baas is in je leven?
 
Naast dat Jezus Koning is in je hart, is Hij ook de Redder van je ziel. Besef je wat dat betekent? Dat Jezus de Redder is van je ziel betekend dat Hij je heeft gered van jouw ondergang! Hij heeft dit gedaan door aan het kruis te gaan, de drinkbeker met jouw zonden leeg te drinken en de straf op zich te nemen zodat Hij jouw Redder kan zijn. Doordat Hij de Redder is van je ziel kan satan jou niets meer maken. Jezus heeft voor jou overwonnen, en doordat jij dat gelooft zal je bij Hem in heerlijkheid komen.
 
Ook doopt Hij met Geest en vuur. Weet je welke gevolgen dat voor jou heeft?
Het dopen met Geest betekent dat je als het ware één gemaakt wordt met Gods Geest en daarmee ook met Jezus. Hierdoor komt de kracht van Gods Geest in je. Je hebt dezelfde gaven als die Jezus had toen Hij op aarde was. 

Denk vandaag eens na wie Jezus nog meer voor jouw is, en welke gaven jij graag zou willen uitleven. Leg dit ook voor aan God. Hij zal er zeker mee aan de slag gaan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom