Opwekking 153 - Prijst de Heer, want de Heer is goed

 

Prijst de Heer, want de Heer is goed.
Prijst de Heer, want de Heer is groot
en zijn naam is zeer te prijzen.
 
Refrein:
O, halleluja, halleluja, halleluja! ) 2x

Opwekking 552 - Als mijn volk zich vernedert voor Mij

 

Als mijn volk zich vernedert voor Mij, 
vernedert voor Mij en bidt; 
als mijn volk zich bekeert van zijn weg 
en roept tot mijn aangezicht
zal Ik hen verhoren en genadig zijn
en hun land genezen van alle pijn.

Opwekking 152 - O komt, prijst de Heer

 

O komt, prijst de Heer,
al gij knechten van de Heer.
Heft dan uw handen op in zijn heiligdom,
komt, prijst de Heer.

Opwekking 551 - Ik zie uit naar die dag

 

Ik zie uit naar de dag
die straks komen zal, 
als Jezus komt.
En we horen de klank,
van bazuingeschal. 
Als Jezus komt.

Opwekking 151 - Laat ons juichen, laat ons zingen

 

Laat ons juichen, laat ons zingen,
maak voor Hem nu een nieuw lied.
Laat ons juichen, laat ons zingen,
maak voor Hem nu een nieuw lied.
Ik zal Hem prijzen,
want Hij heeft glansrijk gezegevierd.

Opwekking 150 - Ik hou van U en 'k verhef mijn stem

 

Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
en prijs uw naam.
O mijn ziel, wees blij.
Schep vreugde, Heer in wat U hoort,
laat mij zijn een lofgezang voor U.

Opwekking 149 - Heer, U riep mij

 

Heer, U riep mij
om met vreugde in uw dienst te staan.
Heer, U schiep mij
en U bent het doel van mijn bestaan.
En mijn vreugde neemt toe,
als ik het goede doe,
daarom strek ik mij in liefde uit naar U.
Ja, ik hef mijn handen tot U op
en prijs uw naam.
Ik verbind mij met degenen
die hier naast mij staan.
En mijn vreugde neemt toe,
als ik het goede doe,
daarom strek ik mij in liefde uit naar U.

Opwekking 548 - De muziek vervaagt

 

De muziek vervaagt,
langzaam wordt het stil
en dan kom ik bij U.

 

Met mijn grootste wens
iets te geven, Heer,
waar U blij mee bent.

Opwekking 148 - Gods volk wordt uitgeleid

 

Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
en wij gaan vrolijk voort.


Er was een moment in de geschiedenis van Israël dat Gods volk werd uitgeleid. Dat was toen ze onder de slavernij van Egypte bukten. Ze moesten elke dag hun best doen, elke dag genoeg stenen maken, elke dat genoeg werk verzetten en de zwepen knalden op het moment dat dit niet voldoende was. En toen kwam het moment dat God Zijn volk uitleidde uit Egypte.

 

Maar ook later was er nog een moment. Na de ballingschap werden ze eigenlijk ook weer uitgeleid, terug naar het beloofde land. En bij allebei die situaties kun je je wel voorstellen hoe blij het volk was. Toch is dit lied niet alleen een geschiedenislied, het is ook een lied voor ons nu. Jij en ik, wij worden ook uitgeleid, uitgeleid uit het land vol van zonden. Toen jij Jezus aannam, werd jij door God Zelf ook uit de slavernij van de zonde en van de wet weggehaald en ben je onderweg naar het beloofde land.

 

En hoe ga jij dan nu op weg? Juichen wij? Gaan wij echt met vreugde voort, of staan we er veel te weinig bij stil? De hele schepping juicht als zij ziet dat God ons in vrijheid stelt en ons meeneemt onderweg naar het beloofde land. Daarom gaan wij vrolijk onze weg, met Hem voorop en wij achter Hem aan.

Meer artikelen...

 1. Opwekking 547 - Ik kan wel blijven zingen
 2. Opwekking 147 - Father, we love You
 3. Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon
 4. Opwekkign 146 - Immanuël, Immanuël
 5. Opwekking 545 - Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk
 6. Opwekking 145 - U zal ik loven, Heer
 7. Opwekking 544 - Meer dan rijkdom, meer dan macht
 8. Opwekking 144 - Want uit Hem en door Hem
 9. Opwekking 543 - U bent de Heer die ik dien
 10. Opwekking 143 - De Heer, uw God, is in uw midden
 11. Opwekking 542 - God van trouw
 12. Opwekking 142 - 'k Vertrouw op U, o Heer mijn God
 13. Opwekking 541 - Almachtig God Die mij bevrijdt
 14. Opwekking 141 - He is the King of kings
 15. Opwekking 540 - Kom, laten wij aanbidden
 16. Opwekking 140 - Hemelse Vader, wat een liefde bent U
 17. Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem
 18. Opwekking 139 - In moments like these
 19. Opwekking 538 - De Koning komt, dit is het uur
 20. Opwekking 138 - Kom maar, wees blij en verheugd
 21. Opwekking 537 - Ere zij God
 22. Opwekking 137 - King of kings and Lord of lords
 23. Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden
 24. Opwekking 136 - Abba Vader
 25. Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe
 26. Opwekking 135 - Halleluja, halleluja, Hij regeert, Hij regeert
 27. Opwekking 534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
 28. Opwekking 134 - De Heer is mijn Licht
 29. Opwekking 533- Eén klein kind
 30. Opwekking 133 - Hoe lieflijk is Uw woning
 31. Opwekking 532 - Wees gerust, wees gerust
 32. Opwekking 132 - Verhoogt de Here, onze God
 33. Opwekking 531 - Immanuël, o Immanuël
 34. Opwekking 131 - U komt de eer en glorie toe
 35. Opwekking 530 - Bewijst nu eer aan Jezus Naam
 36. Opwekking 130 - Wij prijzen U als Here
 37. Opwekking 529 - Komt, laten wij aanbidden
 38. Opwekking 129 - Ruach, Ruach, Ruach
 39. Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer
 40. Opwekking 128 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 41. Opwekking 527 - Licht in de nacht
 42. Opwekking 127 - Wij eren en aanbidden U
 43. Opwekking 526 - Goed nieuws, goed nieuws
 44. Opwekking 126 - Jezus vol liefde
 45. Opwekking 525 - Jubel het uit
 46. Opwekking 125 - Heer, ik kom tot U
 47. Opwekking 523 - Laat ieder het horen
 48. Opwekking 124 - Ik bouw op U
 49. Opwekking 524 - Als 's morgens de zon opgaat
 50. Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, o Heer
 51. Opwekking 522 - Er komt een tijd van grote opwekking
 52. Opwekking 122- Ik vermag alle dingen
 53. Opwekking 521 - U zorgt voor heel de schepping
 54. Opwekking 121- De Here is mijn Herder
 55. Opwekking 520 - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 56. Opwekking 120 - Want U, o Heer, bent God
 57. Opwekking 519 - Ik vertrouw op U
 58. Opwekking 119 - Ik zal loven, Here
 59. Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
 60. Opwekking 118 - Vader, maak ons één
 61. Opwekking 517 - Gezegend zijn zij
 62. Opwekking 117 - In het midden der gemeente
 63. Opwekking 116 - Jezus, Naam boven alle naam
 64. Opwekking 515 - Look what the Lord has done
 65. Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig
 66. Opwekking 514 - I went to the enemy's camp
 67. Opwekking 114 - Looft de Heer, want Hij is goed
 68. Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert
 69. Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer
 70. Opwekking 512 - Wij verhogen U
 71. Opwekking 112 - 'k Ben zo gelukkig
 72. Opwekking 511- Heer van genade
 73. Opwekking 111 - U houdt Uw hand, grote God, op deez' aard
 74. Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen
 75. Opwekking 110 - Jezus roept mij, ik zal volgen
 76. Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons
 77. Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus
 78. Opwekking 508 - God is zo groot, oneindig groot
 79. Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem
 80. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 81. Opwekking 106 - Gezegend Hij, die komt
 82. Opwekking 505 - Vader van de schepping
 83. Opwekking 105 - Alles wat ik heb
 84. Opwekking 504 - Hoor, een roep klinkt wereldwijd
 85. Opwekking 104 - Weet je wel, o christen
 86. Opwekking 103 - David met zijn slinger
 87. Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 88. Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid
 89. Opwekking 501- Vader, mijn God, ik aanbid U
 90. Opwekking 101 - Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn
 91. Opwekking 500 - Heer ik prijs Uw Naam
 92. Opwekking 100 - Hosanna, halleluja
 93. Opwekking 499 - Zie het Lam van God: Hij nadert
 94. Opwekking 99 - Volgen wil ik U, trouwe Heer
 95. Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten
 96. Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig
 97. Opwekking 497 - Ik wil leven door Uw Geest
 98. Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open
 99. Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh
 100. Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen Heer
 101. Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw genade
 102. Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent
 103. Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel
 104. Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden
 105. Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam
 106. Opwekking 93 - Jezus overwon de dood
 107. Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit
 108. Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp
 109. Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen
 110. Opwekking 91 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
 111. Opwekking 490 - Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
 112. Opwekking 90 - Daarginds ver in de hemel
 113. Opwekking 489 - Wij willen U ontmoeten
 114. Opwekking 89 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 115. Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U
 116. Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede
 117. Opwekking 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit
 118. Opwekking 87 - Alle kind'ren mogen komen
 119. Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren
 120. Opwekking 86 - Zing en speel tot eer van Hem
 121. Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent
 122. Opwekking 85 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
 123. Opwekking 484 - Ik wil altijd zijn waar U bent
 124. Opwekking 84 - Hij wordt mij liever ied're dag
 125. Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon
 126. Opwekking 83 - Hij die gelooft, Hij die gelooft
 127. Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning
 128. Opwekking 82 - Komt, laat ons zingen vandaag
 129. Opwekking 481 - Ik aanbid U
 130. Opwekking 81 - Waardig is het Lam
 131. Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus
 132. Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
 133. Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
 134. Opwekking 79 - Tot U, o God, hef ik op mijn ziele
 135. Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet
 136. Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
 137. Opwekking 477 - Jezus, wij vieren dat U overwon
 138. Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen
 139. Opwekking 476 - O, wat een machtige God
 140. Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild
 141. Opwekking 475 - Majesteit, Koning in heerlijkheid
 142. Opwekking 74 - Heer, we zijn hier saamgekomen
 143. Opwekking 473 - Zing een heerlijk lied van vreugde
 144. Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
 145. Opwekking 472 - Blaas met de adem van Uw Geest op ons
 146. Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat
 147. Opwekking 471 - Heer, raak mijn hart aan
 148. Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid
 149. Opwekking 470 - Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
 150. Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 151. Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!
 152. Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
 153. Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer
 154. Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht
 155. Opwekking 67 - Het is goed, ja 't is goed
 156. Opwekking 466 - Wandel in het licht
 157. Opwekking 66 - Komt, prijst de Heer
 158. Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal
 159. Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel
 160. Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
 161. Opwekking 64 - Beter dan 't leven, is Uw genade
 162. Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer
 163. Opwekking 63 - Prijs de Here met elkander
 164. Opwekking 462 - Aan Uw voeten, Heer
 165. Opwekking 62 - Gods lof wil 'k zingen, met die woorden
 166. Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder
 167. Opwekking 61 - Prijst met ons de Heer
 168. Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was
 169. Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus
 170. Opwekking 459 - Levend water, verfrissend, vrij
 171. Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond
 172. Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister
 173. Opwekking 58 - Vrede zij u
 174. Opwekking 457 - Kom prijs de Heer
 175. Opwekking 57 - Prijst de Naam van Jezus
 176. Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen
 177. Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander
 178. Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen
 179. Opwekking 55 - Groot is de Heer
 180. Opwekking 454 - Zegen, aanbidding
 181. Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken
 182. Opwekking 453 - Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer
 183. Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied
 184. Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God
 185. Opwekking 52 - Gij zijt waardig
 186. Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen
 187. Opwekking 51 - Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 188. Opwekking 450 - Jezus regeert op Zijn eeuwige troon
 189. Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer
 190. Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
 191. Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
 192. Opwekking 48 - Dank U Jezus
 193. Opwekking 447 - Ik ben vrijgekocht
 194. Opwekking 47 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
 195. Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
 196. Opwekking 445 - Bron van levend water
 197. Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U
 198. Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
 199. Opwekking 444 - Heel mijn ziel roept naar U
 200. Opwekking 44- Geprezen zij de Heer
 201. Opwekking 443 - U wachtte niet op mij
 202. Opwekking 43 - In Gods overwinning
 203. Opwekking 442 - Prijst Hem, prijst Hem
 204. Opwekking 42 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 205. Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot
 206. Opwekking 41- Love is the flag, flown high
 207. Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer
 208. Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 209. Opwekking 439 - Machtig is de Naam van de Heer
 210. Opwekking 39 - Heilig, heilig
 211. Opwekking 438 - Ik buig neer
 212. Opwekking 38 - Halleluja, halleluja
 213. Opwekking 437 - Verhoog de Here God
 214. Opwekking 37 - Halleluja, Hij stierf voor mij
 215. Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel
 216. Opwekking 36 - Roep Mij toch aan
 217. Opwekking 35 - Klapt in de handen, alle mensen
 218. Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid
 219. Opwekking 34 - Hine ma tov uma nayim
 220. Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is
 221. Opwekking 33 - Prijst God
 222. Opwekking 432 - Kom en prijs
 223. Opwekking 32 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 224. Opwekking 431 - Laat een loflied op je lippen zijn
 225. Opwekking 31 - O, how I love Jesus
 226. Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam
 227. Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart
 228. Opwekking 429 - God wijst mij een weg
 229. Opwekking 29 - Praise the Lord from whom
 230. Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot
 231. Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont
 232. Opwekking 427 - Maak mij rein voor U
 233. Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland
 234. Opwekking 426 - Ja, ik geloof in Jezus
 235. Opwekking 26 - Gods weg is de beste
 236. Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus
 237. Opwekking 25 - Laat ons met elkander
 238. Opwekking 424 - Ik wil zingen voor de Koning
 239. Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
 240. Opwekking 423 - Ik zing en juich voor mijn Verlosser
 241. Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal
 242. Opwekking 422 - U wil ik kennen
 243. Opwekking 22 - In de Naam van Jezus
 244. Opwekking 421 - Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer
 245. Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus
 246. Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus
 247. Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus
 248. Opwekking 419 - U bent God, en wij prijzen U
 249. Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table
 250. Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid
 251. Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
 252. Opwekking 417 - Heer, U draagt de hoogste kroon
 253. Opwekking 17 - Ja, God is goed
 254. Opwekking 416 - Jezus is Koning over de aarde
 255. Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend
 256. Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer
 257. Opwekking 15 - Jesus' love is very wonderful
 258. Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein
 259. Opwekking 14 - The joy of the Lord is my strenght!
 260. Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?
 261. Opwekking 13 - Jezus, Hij is Koning
 262. Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt
 263. Opwekking 12 - All over the world the Spirit is moving
 264. Opwekking 411 - Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
 265. Opwekking 11 - Jezus sprak hier op aard'
 266. Opwekking 410 - O, maak de Here nu groot met mij
 267. Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
 268. Opwekking 409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer
 269. Opwekking 9 - Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen
 270. Opwekking 408 - Israël verheugt u in uw Maker
 271. Opwekking 8 - Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer
 272. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 273. Opwekking 7 - Heer God, U loven wij
 274. Opwekking 406 - In Uw Naam komen wij
 275. Opwekking 6 - Hij is Heer
 276. Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar
 277. Opwekking 5 - Halleluja
 278. Opwekking 404 - Wij gaan op weg met brandend hart
 279. Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar
 280. Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten
 281. Opwekking 3 - Wees blij in de Heer en zing verheugd
 282. Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
 283. Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
 284. Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U
 285. Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart
 286. Opwekking overdacht

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom