Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden

 

Hoe lang heeft de mensheid gebeden,
versmachtend van honger en dorst.
Gesmeekt dat het leed was geleden,
gehoopt dat de strijd was gestreden,
gewacht op de Vredevorst.

Opwekking 136 - Abba Vader

 

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe

 

In het stro van een geleende kribbe,
uit een maagd en door de Geest van God
kwam de Redder als een kind op aarde
om te delen in ons mensenlot.
Maar het licht brak door
en een engelenkoor
heeft aan herders het geheim verteld:
van de hoogste troon
kwam Gods eigen Zoon
als een teken van Immanuël!

Opwekking 135 - Halleluja, halleluja, Hij regeert, Hij regeert

 

Halleluja, halleluja,
Hij regeert, Hij regeert.
Halleluja, Jezus regeert.

 

Halleluja, halleluja,
Hij is Heer, Hij is Heer.
Halleluja, Jezus is Heer,
halleluja, Jezus is mijn Heer.


Halleluja, Hij is Heer! Een makkelijk lied. Het is, denk ik, goed om te kijken naar het zinnetje: Hij is Heer, Jezus is mijn Heer. Dat Jezus Heer is, dat horen we wel vaker. Ook horen we vaker de zin: Jezus is mijn Heer. Het is goed om daar ook even naar te kijken. Jezus is Heer, Hij regeert en er is geen grotere macht dan Jezus. Het kan lijken alsof andere personen of zaken groter zijn dan Jezus. Maar uiteindelijk is er mar eend ie Zijn leven gaf en overwon en dat is Jezus. 

 

Als Jezus jouw Heer is, dan betekent het dat Hij ook Heer is van jouw hart, van je denken, van wat je doet. Bij alles wat je doet is goed om te bedenken of dat Jezus in je, dit ook zou doen. Want als Jezus Heer van je hart is, dan regeert Hij over je leven.

 

Heb jij Jezus boven aan je lijstje staan? Is Jezus echt Heer in je leven? Wat zou bij jou in de weg kunnen staan om Jezus Heer te laten zijn in je leven? Als je dat weet, dan kun je zelf voor ogen houden wat je moet doen als er ‘concurrentie’ komt van wat ook hoog op je lijstje staat. Als Jezus Heer is in je leven, dan is het goed om je te laten leiden door Hem, om je te laten regeren door Hem. Jezus wil heel graag samen met jouw beslissingen maken, tijd door maken. Het is dan wel belangrijk dat Hij Heer is in jouw leven. Heb jij Hem al als jouw Heer? 

Opwekking 534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

 

Jezus,
Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
de Zoon van God
zal Koning zijn.
Jezus.
Hij offerde zichzelf;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

Opwekking 134 - De Heer is mijn Licht

 

De Heer is mijn licht
Mijn burcht en mijn redder
Voor wie zou ik vrezen

 

De Heer is mijn kracht
de kracht van mijn leven
voor wie dan zou ik nog vrezen
De Heer is mijn licht
Mijn burcht en mijn redder
Voor wie zou ik vrezen

Opwekking 533- Eén klein kind

 

Eén klein kind
in een wereld vol duisternis.
één Verlosser. zo lang al verwacht.
Eén klein handje
dat wijst waar de hemel is,
vredeskind in de nacht.

 

Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft,
enig Heerser met hemelse macht.
enig heerser die zelf zich vernederd heeft,
Koningskind in de nacht.

Opwekking 133 - Hoe lieflijk is Uw woning

 

Hoe lieflijk is uw woning.
Mijn ziel verlangt naar U;
mijn hart en mijn vlees
juichen voor de Heer, mijn God,
U bent de levende God.

Opwekking 532 - Wees gerust, wees gerust

 

Wees gerust, wees gerust,
hemel en aarde zingt!
Deze nacht scheen Gods licht
liefdevol in ons duister.
Halleluja, halleluja!

Opwekking 132 - Verhoogt de Here, onze God

 

Verhoogt de Here, onze God,
verhoogt de Here, onze God,
verhoogt de Here, onze God,
buigt u neder voor de voetbank
zijner voeten;
heilig is Hij, heilig is Hij.

Meer artikelen...

 1. Opwekking 531 - Immanuël, o Immanuël
 2. Opwekking 131 - U komt de eer en glorie toe
 3. Opwekking 530 - Bewijst nu eer aan Jezus Naam
 4. Opwekking 130 - Wij prijzen U als Here
 5. Opwekking 529 - Komt, laten wij aanbidden
 6. Opwekking 129 - Ruach, Ruach, Ruach
 7. Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer
 8. Opwekking 128 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 9. Opwekking 527 - Licht in de nacht
 10. Opwekking 127 - Wij eren en aanbidden U
 11. Opwekking 526 - Goed nieuws, goed nieuws
 12. Opwekking 126 - Jezus vol liefde
 13. Opwekking 525 - Jubel het uit
 14. Opwekking 125 - Heer, ik kom tot U
 15. Opwekking 523 - Laat ieder het horen
 16. Opwekking 124 - Ik bouw op U
 17. Opwekking 524 - Als 's morgens de zon opgaat
 18. Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, o Heer
 19. Opwekking 522 - Er komt een tijd van grote opwekking
 20. Opwekking 122- Ik vermag alle dingen
 21. Opwekking 521 - U zorgt voor heel de schepping
 22. Opwekking 121- De Here is mijn Herder
 23. Opwekking 520 - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 24. Opwekking 120 - Want U, o Heer, bent God
 25. Opwekking 519 - Ik vertrouw op U
 26. Opwekking 119 - Ik zal loven, Here
 27. Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
 28. Opwekking 118 - Vader, maak ons één
 29. Opwekking 517 - Gezegend zijn zij
 30. Opwekking 117 - In het midden der gemeente
 31. Opwekking 116 - Jezus, Naam boven alle naam
 32. Opwekking 515 - Look what the Lord has done
 33. Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig
 34. Opwekking 514 - I went to the enemy's camp
 35. Opwekking 114 - Looft de Heer, want Hij is goed
 36. Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert
 37. Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer
 38. Opwekking 512 - Wij verhogen U
 39. Opwekking 112 - 'k Ben zo gelukkig
 40. Opwekking 511- Heer van genade
 41. Opwekking 111 - U houdt Uw hand, grote God, op deez' aard
 42. Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen
 43. Opwekking 110 - Jezus roept mij, ik zal volgen
 44. Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons
 45. Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus
 46. Opwekking 508 - God is zo groot, oneindig groot
 47. Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem
 48. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 49. Opwekking 106 - Gezegend Hij, die komt
 50. Opwekking 505 - Vader van de schepping
 51. Opwekking 105 - Alles wat ik heb
 52. Opwekking 504 - Hoor, een roep klinkt wereldwijd
 53. Opwekking 104 - Weet je wel, o christen
 54. Opwekking 103 - David met zijn slinger
 55. Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 56. Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid
 57. Opwekking 501- Vader, mijn God, ik aanbid U
 58. Opwekking 101 - Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn
 59. Opwekking 500 - Heer ik prijs Uw Naam
 60. Opwekking 100 - Hosanna, halleluja
 61. Opwekking 499 - Zie het Lam van God: Hij nadert
 62. Opwekking 99 - Volgen wil ik U, trouwe Heer
 63. Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten
 64. Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig
 65. Opwekking 497 - Ik wil leven door Uw Geest
 66. Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open
 67. Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh
 68. Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen Heer
 69. Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw genade
 70. Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent
 71. Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel
 72. Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden
 73. Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam
 74. Opwekking 93 - Jezus overwon de dood
 75. Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit
 76. Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp
 77. Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen
 78. Opwekking 91 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
 79. Opwekking 490 - Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
 80. Opwekking 90 - Daarginds ver in de hemel
 81. Opwekking 489 - Wij willen U ontmoeten
 82. Opwekking 89 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 83. Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U
 84. Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede
 85. Opwekking 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit
 86. Opwekking 87 - Alle kind'ren mogen komen
 87. Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren
 88. Opwekking 86 - Zing en speel tot eer van Hem
 89. Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent
 90. Opwekking 85 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
 91. Opwekking 484 - Ik wil altijd zijn waar U bent
 92. Opwekking 84 - Hij wordt mij liever ied're dag
 93. Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon
 94. Opwekking 83 - Hij die gelooft, Hij die gelooft
 95. Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning
 96. Opwekking 82 - Komt, laat ons zingen vandaag
 97. Opwekking 481 - Ik aanbid U
 98. Opwekking 81 - Waardig is het Lam
 99. Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus
 100. Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
 101. Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
 102. Opwekking 79 - Tot U, o God, hef ik op mijn ziele
 103. Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet
 104. Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
 105. Opwekking 477 - Jezus, wij vieren dat U overwon
 106. Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen
 107. Opwekking 476 - O, wat een machtige God
 108. Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild
 109. Opwekking 475 - Majesteit, Koning in heerlijkheid
 110. Opwekking 74 - Heer, we zijn hier saamgekomen
 111. Opwekking 473 - Zing een heerlijk lied van vreugde
 112. Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
 113. Opwekking 472 - Blaas met de adem van Uw Geest op ons
 114. Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat
 115. Opwekking 471 - Heer, raak mijn hart aan
 116. Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid
 117. Opwekking 470 - Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
 118. Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 119. Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!
 120. Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
 121. Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer
 122. Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht
 123. Opwekking 67 - Het is goed, ja 't is goed
 124. Opwekking 466 - Wandel in het licht
 125. Opwekking 66 - Komt, prijst de Heer
 126. Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal
 127. Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel
 128. Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
 129. Opwekking 64 - Beter dan 't leven, is Uw genade
 130. Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer
 131. Opwekking 63 - Prijs de Here met elkander
 132. Opwekking 462 - Aan Uw voeten, Heer
 133. Opwekking 62 - Gods lof wil 'k zingen, met die woorden
 134. Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder
 135. Opwekking 61 - Prijst met ons de Heer
 136. Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was
 137. Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus
 138. Opwekking 459 - Levend water, verfrissend, vrij
 139. Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond
 140. Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister
 141. Opwekking 58 - Vrede zij u
 142. Opwekking 457 - Kom prijs de Heer
 143. Opwekking 57 - Prijst de Naam van Jezus
 144. Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen
 145. Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander
 146. Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen
 147. Opwekking 55 - Groot is de Heer
 148. Opwekking 454 - Zegen, aanbidding
 149. Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken
 150. Opwekking 453 - Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer
 151. Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied
 152. Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God
 153. Opwekking 52 - Gij zijt waardig
 154. Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen
 155. Opwekking 51 - Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 156. Opwekking 450 - Jezus regeert op Zijn eeuwige troon
 157. Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer
 158. Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
 159. Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
 160. Opwekking 48 - Dank U Jezus
 161. Opwekking 447 - Ik ben vrijgekocht
 162. Opwekking 47 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
 163. Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
 164. Opwekking 445 - Bron van levend water
 165. Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U
 166. Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
 167. Opwekking 444 - Heel mijn ziel roept naar U
 168. Opwekking 44- Geprezen zij de Heer
 169. Opwekking 443 - U wachtte niet op mij
 170. Opwekking 43 - In Gods overwinning
 171. Opwekking 442 - Prijst Hem, prijst Hem
 172. Opwekking 42 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 173. Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot
 174. Opwekking 41- Love is the flag, flown high
 175. Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer
 176. Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 177. Opwekking 439 - Machtig is de Naam van de Heer
 178. Opwekking 39 - Heilig, heilig
 179. Opwekking 438 - Ik buig neer
 180. Opwekking 38 - Halleluja, halleluja
 181. Opwekking 437 - Verhoog de Here God
 182. Opwekking 37 - Halleluja, Hij stierf voor mij
 183. Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel
 184. Opwekking 36 - Roep Mij toch aan
 185. Opwekking 35 - Klapt in de handen, alle mensen
 186. Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid
 187. Opwekking 34 - Hine ma tov uma nayim
 188. Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is
 189. Opwekking 33 - Prijst God
 190. Opwekking 432 - Kom en prijs
 191. Opwekking 32 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 192. Opwekking 431 - Laat een loflied op je lippen zijn
 193. Opwekking 31 - O, how I love Jesus
 194. Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam
 195. Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart
 196. Opwekking 429 - God wijst mij een weg
 197. Opwekking 29 - Praise the Lord from whom
 198. Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot
 199. Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont
 200. Opwekking 427 - Maak mij rein voor U
 201. Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland
 202. Opwekking 426 - Ja, ik geloof in Jezus
 203. Opwekking 26 - Gods weg is de beste
 204. Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus
 205. Opwekking 25 - Laat ons met elkander
 206. Opwekking 424 - Ik wil zingen voor de Koning
 207. Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
 208. Opwekking 423 - Ik zing en juich voor mijn Verlosser
 209. Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal
 210. Opwekking 422 - U wil ik kennen
 211. Opwekking 22 - In de Naam van Jezus
 212. Opwekking 421 - Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer
 213. Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus
 214. Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus
 215. Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus
 216. Opwekking 419 - U bent God, en wij prijzen U
 217. Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table
 218. Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid
 219. Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
 220. Opwekking 417 - Heer, U draagt de hoogste kroon
 221. Opwekking 17 - Ja, God is goed
 222. Opwekking 416 - Jezus is Koning over de aarde
 223. Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend
 224. Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer
 225. Opwekking 15 - Jesus' love is very wonderful
 226. Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein
 227. Opwekking 14 - The joy of the Lord is my strenght!
 228. Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?
 229. Opwekking 13 - Jezus, Hij is Koning
 230. Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt
 231. Opwekking 12 - All over the world the Spirit is moving
 232. Opwekking 411 - Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
 233. Opwekking 11 - Jezus sprak hier op aard'
 234. Opwekking 410 - O, maak de Here nu groot met mij
 235. Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
 236. Opwekking 409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer
 237. Opwekking 9 - Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen
 238. Opwekking 408 - Israël verheugt u in uw Maker
 239. Opwekking 8 - Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer
 240. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 241. Opwekking 7 - Heer God, U loven wij
 242. Opwekking 406 - In Uw Naam komen wij
 243. Opwekking 6 - Hij is Heer
 244. Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar
 245. Opwekking 5 - Halleluja
 246. Opwekking 404 - Wij gaan op weg met brandend hart
 247. Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar
 248. Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten
 249. Opwekking 3 - Wees blij in de Heer en zing verheugd
 250. Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
 251. Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
 252. Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U
 253. Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart
 254. Opwekking overdacht

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom