Gods waarheid over jouw leven

 

Dus is er geen verdoemenis (veroordeling) voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:1)

 

Jezus leert je dat de waarheid je vrijmaakt. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar velen gaan gebukt onder vele vormen van veroordeling en niet in het minst ook onder zelfveroordeling. Want hoe je het ook al probeerde, soms lijkt het onmogelijk om bepaalde zonden te overwinnen en zodra het fout gaat, zegt dat stemmetje diep van binnen: Fout, dit mag van God niet. En na dit stemmetje komt al snel de gedachte dat God je afwijst en misschien zelf ook wel zal straffen.

 

Jij die gelooft dat Jezus voor jou is gestorven, wil ik vandaag helpen te leren zien wat God zegt in Zijn Woord! Gods Woord is de waarheid en Gods waarheid zal jou vrijmaken. Gods waarheid zal jou ook vrijmaken van veroordeling en zelfveroordeling. Het is er satan aan gelegen om je te veroordelen en jouw vastheid en zekerheid in Jezus onder jouw leven weg te roven, maar ik wil je vragen om Gods waarheid over jouw leven te aanvaarden en te geloven. En Paulus zegt ons in Romeinen 12:2 dat we ons denken van dag tot dag moeten vernieuwen. Want door wat we denken wordt ons leven gevoed. En zodra we ons denken voeden met leugens, zal de leugen ons leven bepalen. Daarom is het nodig om Gods waarheid over je leven te kennen en toe te passen.

 

De waarheid van God over het leven van elke gelovige is namelijk dat er geen verdoemenis (of beter vertaald: geen veroordeling) is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Als Jezus in Johannes 8 zegt dat de waarheid ons zal vrijmaken, dan zegt Hij in datzelfde hoofdstuk dat als de Zoon van God je heeft vrijgemaakt, je werkelijk vrij zult zijn. En daarom kan Paulus in Romeinen 8 zeggen dat er geen veroordeling is voor degenen die in Christus Jezus zijn.

 

Ook Paulus lijkt het met veroordeling behoorlijk te stellen hebben gehad. In het zevende hoofdstuk van de Romeinenbrief worstelt Paulus met het goede dat hij wil doen, maar wat hij niet doet en het kwaad dat hij doet, maar wat hij niet wil. Hij roept uit: “Ik ellendig mens”. De strijd van binnen klopt toch niet met zijn geloof? Het enige dat hij kan is dan toch zichzelf veroordelen? Maar niet voor niets zegt hij er achteraan dat het Jezus Christus is Die hem verlost! Het lichaam van de dood waarin hij leeft, dat blijft naar de zonde trekken. Zolang we in dit lichaam leven, zullen we ook zonden blijven doen. Dat is niet een makkelijke conclusie, maar helaas een feit. En hoe meer we één worden met Gods Geest, hoe meer de zonde ook overwonnen zal worden, maar toch zal de zonde blijven.

 

Misschien doe je dingen in je leven die niet kloppen, maar waar je niet vanaf kan komen. Verslaving, met verkeerde gedachten of zonden waar jij je voor schaamt. Zonden mogen we niet goed praten, dat is niet de bedoeling. Dat doet Paulus ook niet. Hij zegt niet dat hij het dan maar laat gebeuren in zijn leven. Maar Paulus zegt wel dat als je in Christus bent, dat elke vorm van veroordeling is weggenomen. Er is geen veroordeling meer over. In Christus, door het geloof in Hem, heb je vrijspraak ontvangen. Het vonnis dat je zou moeten ondergaan is overgezet in vrijspraak.

 

Deze waarheid over jouw leven, als je in Christus bent, is de waarheid waarmee jij je denken van dag tot dag moet vernieuwen. Elke dag mag je door het geloof zeggen: Ik ben vrijgesproken en elke aanklacht tegen mij is een leugen, want God heeft mij vrijgesproken van veroordeling. In Gods ogen ben je een heilige geworden, maar zolang jij jezelf blijft zien als een zondaar, dan zal de zonde ook heersen in jouw leven. In Christus ben je een heilige die nog zondigt. Dat is de waarheid van God over het leven van elke gelovige. Op het moment dat je deze waarheid toepast in je leven, dan wordt ook je strijd tegen de zonden een andere strijd. Want als je in Christus bent, dan wandel je naar de Geest van God. Dan is het Gods Geest die steeds meer terrein inneemt in je leven waardoor je door Gods Geest geleidt wordt en steeds minder door je eigen geest.

Zodra er gedachten van veroordeling of zelfveroordeling opkomen in je denken dan word je opgeroepen om deze te verwerpen omdat je in Christus bent vrijgesproken van veroordeling. De enige die veroordeeld worden zijn degenen die niet geloven in de Zoon van God. Zij zullen nooit worden vrijgesproken, maar jij die in Christus bent: Je bent vrij!

Licht of duister... Lukas 2:9 en 1 Thess. 5:5

 

Lukas 2:9 en 1 Thessalonicenzen 5:5

 

En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.

 

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

 

En het was nacht in het veld van Bethlehem. En midden in die nacht zitten er een paar herders bij elkaar. Een verhaal dat misschien wel hoort tot één van de meest bekende verhalen uit te Bijbel. De Herdertjes lagen bij nachte… Jaja, dat klinkt heel erg mooi. En ik weet niet hoeveel prachtige verhalen jij al hebt gehoord over deze herders, maar het is waarschijnlijk behoorlijk wat minder mooi geweest dan het verhaal zoals het er vaak van gemaakt wordt. Herders die bij het vuur zitten om de nachtwacht over de kudde te houden en met elkaar in gesprek zijn over hun zonden en over hun intense verlangen naar de Messias. Herders die verlangend uitzien naar de lang verwachtte Redder van de wereld. Het zijn mooie verhalen en het past misschien prachtig in de traditie van het eerst je zonden kennen voordat Jezus in je leven kan komen. Het past prachtig bij de theologie van een voorwaardelijk Evangelie… De werkelijkheid daar in het veld van Bethlehem was heel anders. Het enige dat we lezen is dat daar herders zijn die op de schappen passen.

 

En dan is het de vraag wat ze daar dan deden. Eigenlijk deden ze waarschijnlijk niets anders dan in andere nachten. Het was gewoon een nacht zoals elke nacht. Want wat zij nog niet wisten is dat Jezus, als Hij komt, komt op een moment dat net is als alle andere momenten. Jezus komt altijd onverwacht in ons menselijke bestaan binnen. Toen en nu.

 

En deze herder zaten gewoon bij elkaar als een stelletje ruwe bonken, grove mannen. Het waren mannen die, als je ze in het donker zou tegenkomen, waarvoor je liever een straatje zou omlopen. En als er ene groep mensen in die tijd niet bezig was met de Messias, dan waren het deze herder wel. Herders waren mannen die op de maatschappelijke ladder niet verder konden dalen. Of eigenlijk waren ze misschien al wel van de maatschappelijke ladder afgevallen. Als je herder was, dan had je meestal wel een geschiedenis. Voor de meesten was de gevangenis een plaats die niet onbekend was. En als je dan niets meer kon bereiken, dan kon je nog herder worden. En godsdienstig, dat waren ze zeker niet. Wat was er in Israël trouwens nog overgebleven van de godsdienst. Nog wel wat Farizeeërs en Schriftgeleerden, nog een Simeon en een Anna, maar verder… buiten de traditionele tempeldienst hield het daar wel mee op. En bij deze herders, over Jezus ging het zeker niet.

 

En zo zitten ze bij elkaar. Mannen met een niet beste geschiedenis. En dan ineens, onverwacht gaat plotseling de hemel open! Ze zitten ineens in het volle licht. Wat denk je dan, als je daar als herder zit en de hemel opengaat? Elke mens, gelovig of niet, weet dan echt wel waar het over gaat. Want als de hemel ons donkere bestaan raakt, dan slaat de schrik wel om je hart. Want als Gods licht je confronteert met jouw duistere bestaan dan voel je hoe laat het is. En hier in deze duistere en donkere nacht laat de hemel haar licht zien. Daar waar het licht ontbreekt, laat nu het hemelse licht de duisternis zien. Misschien heel herkenbaar voor dat moment dat Gods licht, jouw duisternis raakte. En dan wordt zichtbaar wat er in de duisternis leeft.

 

Deze herder dachten dat hun laatste uur had geslagen. God nam nu wraak op hun vergooide leven. Nu moest het allemaal wel voorbij zijn. Hun hele achtergrond maakte dat de confrontatie met de hemel niets goeds kon betekenen. En eigenlijk is dat Kerst. Kerst is dat Gods licht komt in onze duisternis. Kerst is het licht van God dat onze duisternis opheft. Want duisternis is datgene waar het licht ontbreekt. En waar het licht komt, overwint het licht altijd!

 

En waar Gods licht komt in onze duisternis, daar heeft ons laatste uur geslagen. Want waar God Zijn licht laat schijnen, daar sterven wij. Maar daar waar God dat in Zijn genade doet, daar brengt Hij ook nieuw leven in ons. Gods licht laat het duisternis in je hart sterven en laat Zijn licht leven. Dat is wat de herder hebben ervaren in het veld van Bethlehem. Het is alleen de vraag wat jij doet met Gods licht? Het is de vraag wat jij doet met Gods genade? Je kunt er namelijk twee kanten mee op. Je kunt de duisternis invluchten, maar je kunt ook het licht tegemoet rennen.

 

En nadat deze herders een klein beetje bij hun positieven komen staat er ook nog een engel naast hen en die zegt: Wees niet bang, want ik vertel jullie een grote blijde boodschap”. De engel komt hen vertellen dat Gods genade als een dief in de nacht is gekomen. En Gods genade heeft ook nog een naam. Gods genade heet ‘Jezus’. Jezus is geboren om hun duisternis op te heffen en te vergeven wat er in hun leven was fout gegaan. Jezus komt als Gods licht in hun donkere leven. En donker leven waarin het zelfs zo donker was dat het besef van duisternis ontbrak. Als je niet weet wat licht is, weet je ook niet dat je leven duisternis is.

 

Is hiermee dan alles gezegd? Nou nee, niet echt. Paulus zegt namelijk in 1 Thessalonicenzen 4 en 5 dat dit zich nog een keer zal herhalen. Jezus zal nog een keer komen als een dief in de nacht. Jezus zal nog een keer worden aangekondigd door een engel. We kunnen met Kerst natuurlijk vertederd nadenken over de geboorte van God in een voerbak. Maar is dat wat recht doet aan Kerst? Als het niets anders doet dan wat oh’s en ah’s dan komt het licht niet aan in jouw duisternis. En Paulus zegt dan tegen de gemeente van Thessalonica: Jezus komt nog een keer als een dief in de nacht. Nou ja, dat denken wij dan dat dit er staat, maar zo staat het er namelijk niet.

 

Paulus zegt niet dat Jezus zal komen als een dief in de nacht. Paulus zegt dat dit geldt voor degenen die in de duisternis van hun bestaan leven. Als jij leeft zonder God en zonder Jezus, dan ben je een kind van de duisternis. Dan leef je in de duisternis. Dat kan zelfs als je een kerkbank hebt versleten en al je godsdienstige plichten keurig vervuld. Dat kan… zelfs als je heel netjes hebt geleefd, maar zonder relatie met Jezus. Dan ben je zo’n herder in het duister zonder te beseffen dat het duister is. En voor diegenen zal Jezus straks nog een keer komen als een dief in de nacht. En let wel, dan komt Hij niet met Zijn genade als een dief in de nacht. Dat doet Hij nu, op dit moment als jij leeft in je zonden en zonder Jezus, dan komt Hij op dit moment als een dief in jouw nacht met Zijn genade. Maar straks als de engel voor Hem uitgaat met de bazuin, dan niet meer. Als Hij straks, fysiek komt als een dief in jouw nacht, dan komt Hij als Rechter. Dan komt Hij niet met genade, maar met oordeel. Dat is het moment dat Zijn genade stopt om een dief te zijn in de nacht…

 

Maar dit geldt niet voor iedereen. Paulus zegt namelijk dat degenen die Christus kennen als hun Zaligmaker niet meer in de duisternis leven. Dan ben je een kind van het Licht! Dan heeft Jezus de diepe duisternis opgeheven. Dan komt Jezus helemaal niet als een dief in de nacht terug. Dan komt Jezus in jouw verlichte bestaan terug. Wij kunnen wel het gevoel hebben dat we soms in de duisternis leven, maar Gods waarheid over jouw leven is dat als Jezus hebt aangenomen in geloof, dat je in Zijn licht leeft. Dat is niet een waarheid die je altijd voelt, maar dat is Gods waarheid over jouw leven! Dat is een vaste grond van de dingen die men niet ziet, dat heet geloof! En daarom roep ik je ook op om als een kind van de dag te leven. Jezus zal je straks niet overvallen met oordeel, maar met een eeuwig ‘Welkom Thuis’

 

Het gaat er vandaag niet om hoe die herders het voelden en ervoeren, het gaat er vandaag om waar jij leeft. Leef jij in het Licht of in de duisternis. Leef jij met Jezus, of zonder Jezus. Vandaag komt God met Zijn licht naar jou toe en Hij nodigt je uit om Zijn genade te aanvaarden. Hij confronteert je, als jij nog in de duisternis bent, maar Zijn licht. Net zoals die herders. En dat is schrikken. Maar schrikken van Gods genade is niet zoals het schrikken als dat Jezus straks als een dief in de nacht zou komen. Want als Jezus komt in het Licht van het oordeel dan is het te laat. En nu, op dit moment, komt Hij met Zijn genade naar je toe. En nee, dan hoef je niet te schrikken, want dan zegt de engel: “Ik verkondig je grote blijdschap! Heden geboren de Zaligmaker. Heden het Licht om jouw duisternis op te heffen. En op dit moment is het de vraag wat jij doet met dat licht.

 

De herders hadden zo de nacht kunnen invluchten, om hen heen was nacht genoeg. Meer dan genoeg. Ze konden er als een haas vandaar gaan om nooit het licht te gaan zien. Maar nadat de engelen gezongen hebben, laten zij alles achter en rennen het Licht van de wereld tegemoet. Hun schapen, daar denken ze niet aan. Al een dagelijkse en aardse beslommeringen laten ze achter en gaan naar het Licht toe.

 

Wat doe jij met Gods genade. Je kunt er vandaag voor kiezen om de nacht van je leven in te vluchten. En dat voelt heel veilig, want in je duisternis weet jij wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt in Gods licht. De verleiding is heel groot en misschien ben je al zo vaak de duisternis ingerent, weg bij God vandaan.

 

De herders doen het je vandaag voor. Ondanks alles, gaan ze de confrontatie met het Licht van de wereld aan en hun leven verandert. Zij worden kinderen van het Licht. Vandaag vraagt Gods Licht, als jij in de duisternis bent, wat je daar doet. En misschien heb je voorheen al ervaren hoe genezend en bevrijdend Gods licht is. En toch ben je weer in de duisternis terecht gekomen. Want ook Gods kinderen ervaren dit vaak genoeg. Ga naar het licht. Je krijgt vandaag de kans om in de kribbe te kijken. God laat Zichzelf zien, vol van genade en waarheid.

 

En ja, confrontatie met het Licht gaat altijd ten koste van de duisternis. Gelukkig wel. Maar waar God de duisternis ombrengt, geeft Hij het leven van het Licht er voor terug. Je identiteit van dood en duisternis vervangt Hij door de identiteit van Zijn Licht. Dat gebeurt er als je de confrontatie met Gods licht aangaat. En nu is Gods genade nog steeds overvloedig.

 

Het gaat er vandaag om waar je leeft. Leef je in het licht of in de duisternis. We luisteren nog een keer naar Paulus: Je bent in het geloof een kind van de dag! En in de hemel zal er straks geen duisternis meer zijn. Daar is ook geen zon meer nodig, want God Zelf zal daar het licht zijn. En dat geldt ook nu al voor de kinderen van de dag. Door het geloof, zal de duisternis nooit meer overheersen in je leven. Nee, en er zijn echt nog wel momenten van duisternis. Daarom moeten we telkens terug naar het licht van God. Alle duisternis moeten we brengen in Gods licht. Maar voor de duisternis zelf ben je dood. Die heeft geen grip meer op je. De enige grip die de duisternis heeft is de ruimte die je de duisternis in je leven geeft.

 

Het geloof, en niet het gevoel, zegt: Ik ben een kind van het licht en de duisternis zal mij nooit overvallen en daarom zal Jezus voor mij niet komen als een dief in de nacht. Want ik ben niet meer in de duisternis, maar ik ben in het licht en daarom komt Jezus straks terug, niet als een dief in de nacht, maar als de Bruidegom overdag! Dat is mijn geloof, dat is mijn verwachten, dat is Kerst! En de volmaakte liefde zal de angst buiten de deur zetten. In de kribbe heb ik Gods overweldigende liefde gezien voor mij. Die liefde laat alle angst buiten staan!

Je bent een kind van het Licht als Jezus je leven is! We verlangen naar de Bruidegom, we verlangen naar Zijn komst. We verlangen naar de tonen van de bazuin die de komst van Jezus aankondigen. En tot die dag, leven wij in het Licht. We leven als kinderen van de dag! En ik roep je op, ik daag je uit om er vanaf vandaag voor te kiezen om te leven als een kind van het Licht. Ik zal leven als een kind van het Licht en ik zal de duisternis overwinnen in het Licht van Gods genade in mijn leven toe te laten. Het is een keus, het is een wilsbesluit… we zullen nog vaak struikelen, maar vanaf vandaag kies ik ervoor om Jezus te verwachten als een kind van het Licht.

 

Onze Koning komt! Nog even en dan zullen we eeuwig leven in Gods Licht. Altijd bij God, altijd bij mijn Jezus! 

Je bevind je in oorlog - Efeze 6:12

 

 

Lezen: Efeze 6:10-20

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,

20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

 

Sta je op scherp? Elke gelovige bevindt zich namelijk midden in een oorlog. Paulus zegt namelijk aan het einde van zijn brief aan de gemeente van Efeze dat we in de strijd zijn. En het is noodzakelijk om eens even heel bewust hierbij stil te staan. Juist omdat dit de realiteit is van het geloofsleven en dat het je wellicht helpt om alles in het juist licht te zien.

 

Wij kunnen soms heel erg bang zijn voor alles dat ons overkomt of als we zien wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Maar ook kunnen we zomaar een gevoel tegen mensen hebben die ons iets aandoen, waardoor het voor ons soms heel erg moeilijk kan zijn om met die mensen om te gaan. Maar Paulus wil ons in Efeze 6 iets anders leren. Iets dat wij heel vaak vergeten. Paulus zegt ons namelijk dat wij niet de strijd tegen vlees en bloed hebben. Dat gevoel hebben we vaak wel, want het zijn meestal mensen die iets doen, waardoor wij het gevoel hebben dat er een soort onderlinge strijd is.

 

Paulus zegt echter dat we niet de strijd hebben tegen vlees en bloed. Het zijn niet de mensen, die ten diepste hier op aarde de strijd voeren. Paulus wil ons iets anders leren, hij wil ons dieper laten kijken dan dat wat wij voor ogen zien. Hij zegt dat we de strijd hebben tegen de overheden, machten en wereldbeheersers van de duisternis. En nog duidelijker: we hebben de strijd tegen de geestelijke machten in de hemelse gewesten.

 

De Bijbel gaat uit van meerdere hemelen. Waar Paulus het hier over heeft is de atmosfeer waar de duivel met zijn demonen de strijd aangaat met de engelen van God. Het is de plaats waar de strijd plaatsvindt tegen het Koninkrijk van God. En dat is niet een plaats die ver van ons afstaat, maar wij zijn er eigenlijk in betrokken. We zien die geestelijke wereld niet, maar we zien wel de uitwerking er van en soms kun je die strijd ook voelen. Dan merk je dat er een geestelijke strijd is, die er alles aan doet om Gods Koninkrijk te verstoren. Dat kan te maken hebben met je persoonlijke geloof, maar deze strijd is ook veel breder. Het raakt ten diepste het hele wereldgebeuren.

 

Op het moment dat we dit gaan inzien, merken we dat er achter alles dat we zien, er veel meer aan de hand is. Het is oorlog om ons heen. Dan is de strijd in het Midden Oosten, geen strijd van mensen, maar ten diepste de strijd waar de wereldbeheersers van het rijk van de duisternis leiding aan geven. Maar dat komt ook veel dichterbij. Het gebeurt ook als Gods werk in onze omgeving wordt tegengewerkt. En satan wil heel graag dat zijn strijd liever niet op die manier gezien wordt. Veel liever ziet hij dat wij denken dat het de mensen zijn tegen wie wij moeten strijden. Want dan loopt de strijd stuk op mensen onderling. En degene die echt de oorzaak achter al deze strijd is, kan gewoon doorgaan.

 

Maar Gods Woord zegt ons vandaag dat we een laag dieper moeten kijken. We moeten zien wat er werkelijk gebeurt. En tegen die strijd moeten we ons wapenen zodat we beschermd zijn. Anders worden we persoonlijk geraakt en raken we verwond. Elke aanval van satan is af te keren met de verdedigingswapens die Paulus noemt. Elke aanval is te keren als we de vijand die verdedigingswapens voorhouden: de Waarheid  tegen over de leugens die satan wil dat jij gelooft. De gerechtigheid die je in het geloof hebt gekregen tegenover de ongerechtigheid waar satan je mee beschuldigd. De bereidheid van vrede  tegenover onvergevingsgezindheid en haat. Het schild van het geloof tegenover elke aanval waarmee satan je laat geloven dat je geen heil hebt. Een schild werd vroeger bekleed met een lap die nat werd gemaakt met water, zodat brandende pijlen werden geblust. Het geloof is het schild dat is gedompeld in het bloed van Jezus. Dat blust elke vurige pijl van satan. En tenslotte de helm van de hoop op de zaligheid. Het is je uitzien dat terwijl je nog midden in de strijd bent, dat de overwinning je al is gegeven. Je bent in Christus, meer dan overwinnaar!

 

En naast al deze verdedigingswapens is er ook een heel belangrijk aanvalswapen. Het is niet de bedoeling van Paulus om te zeggen dat omdat er zoveel verdedigingswapens zijn, dat je de strijd maar over je heen moet laten komen. Paulus zegt dat we in deze strijd rechtop moeten staan! Strijdend dus. En voor die strijd heeft elke gelovige het zwaard van het Woord gekregen. Daarmee zal satan altijd het onderspit gaan delven. Waar hij je aanvalt mag jij je verdedigen met de Waarheid en met geloof. Maar je wordt opgeroepen om de strijd aan te gaan zodat Gods Koninkrijk meer en meer de overwinning zal krijgen. En het zwaard van het Woord is dodelijk voor satan. Jezus sloeg Zelf, tijdens de verzoeking in de woestijn ook op die manier terug. En het woord dat Paulus hier gebruikt is niet het woord waarmee hij het geschreven of gelezen Woord bedoeld. Hier gebruikt hij een ander woord. Het gaat hier om het gesproken, of nog beter, het geproclameerde Woord van God. Je moet het Woord van God, hardop uitspreken in de aanval tegen de machten van de duisternis.

 

Tenslotte nog dit: de strijd is gewonnen door Jezus. Wij mogen nu, in het geloof, de overwinning opeisen en tegen alle machten van de duisternis weerstand bieden in de Naam van Jezus. Dan is de overwinning zeker. Heb goede moed, zegt Jezus, want Ik heb de wereld overwonnen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom