"Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is" (Spreuken 3:11 en 12) 

Het zou wel eens kunnen zijn dat deze teksten uit Spreuken behoren tot de minst favoriete teksten uit het Spreukenboek. We leven in een tijd waar het woord 'straf' meestal niet goed valt. En zeker als het over God gaat, dan vinden we het woord straf niet kloppen bij God. God is toch liefde? En bij liefde hoort toch niet het beeld van de straffende God. Dat soort preken ligt toch eigenlijk wel ver achter ons? En dan kom je ineens deze tekst tegen.

 

Laten we maar beginnen bij de eerste woorden van de tekst, want meestal kunnen we daar nog wel mee uit de voeten, al prikkelt het soms wel behoorlijk. Salomo zegt dat we de vermaning van de HEER niet moeten verwerpen. Het woord 'vermaning' kun je ook vertalen met 'tuchtiging' of 'discipline'. Dat moeten we dus niet verwerpen. En natuurlijk weten we dat wel. Maar als Gods Woord dan ineens haaks staat op ons leven, of haaks op ons denken, dan zijn we er meestal eerst nog wel goed in om behoorlijk te redeneren en het zo van ons af te praten. Maar Salomo zegt dat we de vermaning van de HEER serieus moeten nemen. 

En hoe negatief dat woord ook klinkt, Salomo bedoelt het heel positief en vooral bedoelt ook God het heel positief. Vermaning geeft God namelijk uit liefde, dat is Zijn zorg dat wij niet afdwalen, dat is Zijn zorg dat we uiteindelijk worden tegengehouden van verkeerde wegen. Daarom staan er in de Bijbel behoorlijk wat voorschriften. En dan is het te kort door de bocht om de zeggen dat we niet meer onder de wet, maar onder de genade zijn. Die tekst wordt nogal eens misbruikt om daarmee Gods vermaning maar aan de kant te schuiven, want de wet geldt niet meer voor ons. Maar dat zegt God nergens in de Bijbel. Zelfs het woord 'straf' is gecombineerd aan het woord 'vermaning'. En niet alleen hier in het Spreukenboek maar ook in de brief aan de Hebreeën, daar staat bijna dezelfde tekst.  

Daarmee zegt Salomo niet dat God een straffende en wrede God is, maar daarmee zegt Salomo wel dat als we Gods vermaning in de wind slaan en maar gaan doen wat wij denken dat goed is, dat dit wel gevolgen heeft. En niet dat God dan straf uitdeelt in concrete zin, maar wel dat we onder de zegen vandaan gaan en onder de vloek komen en God ons over geeft aan de gevolgen van onze ongehoorzaamheid. Als je heel concreet de deur open zet voor duistere machten, dan heeft dat wel degelijk een gevolg. En dat kun je in het groot bedenken, maar ook op andere manieren kun je onder de zegen vandaan gaan, en heeft ongehoorzaamheid wel een gevolg. God laat dat soms gebeuren uit liefde. En die momenten moet je serieus nemen, zodat we beseffen dat we naast Gods paden terecht zijn gekomen. 

Gebed: HEER, Uw vermaning en bestraffing vind ik heel lastig en ik merk de weerstand er soms bij, maar ik geloof dat U mijn leven leidt en dat U mij richting geeft, ook als ik fouten maak.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu