"Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de HEERE overgegeven; hij is van de HEERE gebeden. En hij boog zich daar voor de HEERE neer." (1 Samuël 1:28) 

Moeders en kinderen, dat zijn twee dingen die best lastig kunnen zijn. Stel je nu voor dat je dochter met het idee komt dat ze in de gevangenis van Kongo wil gaan werken? Misschien een extreem voorbeeld, maar het is een voorbeeld uit de praktijk. Wat zeg je dan als moeder? En overigens, ook als vader kan dit wel eens heel lastig zijn. Dan zeg je natuurlijk, zonder aarzelen: "Als dit Gods bedoeling is en je weet dit ook zeker, dan mag je met plezier gaan." Of toch niet helemaal?  

Moeders en kinderen, iets dat soms heel lastig kan zijn, zeker als het over loslaten gaat. Misschien mag ik de moeders (en ook vaders) onder ons eens vragen of God je kinderen mag gebruiken op elk terrein dat Hij wilt? Dit vraag is niet eenvoudig, omdat we aan de ene kant niets liever willen dan dat onze kinderen in Gods weg gaan, maar aan de andere kant is loslaten ook echt lastig en ingewikkeld. Maar wat nu als dit van toepassing is op je enige kind dat je hebt en dat dit ook nog eens een kind is dat door een ongelofelijk wonder tot stand is gekomen. Een kind, terwijl zwanger worden niet mogelijk was. 

Dan zitten we ineens midden in het leven van Hanna. Hanna en Elkana waren met elkaar getrouwd. En Elkana hield ontzettend veel van zijn vrouw. Ondanks dat hij nog een vrouw had, was Hanna de vrouw naar zijn hart. Ze kreeg altijd net iets meer. En toch kon Hanna haar man niet geven wat ze zo graag zou willen: Een kind. Wat een verdriet in dat huwelijk. Als vrouw niet zwanger kunnen worden, en zeker in die tijd, was een schande en er bleef van je zelfwaarde niet veel meer over. 

Maar als Hanna dat haar nood bij God brengt in de tempel spreekt de priester Eli een krachtig woord van God waarin hij zegt dat ze zal ontvangen naar wat ze heeft gebeden. En je kunt van Eli zeggen wat je wilt, hierin was hij goed afgestemd op God. En als je dan leest wat Hanna belooft als Samuël is geboren, dan kunnen wij elkaar de vraag wel stellen, als je kinderen mag hebben ontvangen, of wij onze kinderen op dezelfde manier willen afstaan aan God zoals Hanna deed. 

Haar zoon was uiteindelijk niet haar zoon, maar hij was slechts ontvangen van God om voor God te leven. En Hanna wijdt haar zoon direct toe aan de dienst van God. Alle dagen van zijn leven is Samuël bedoeld voor God! Dat zal niet betekenen dat alle kinderen in de tempel gebracht moeten worden, maar ben jij beschikbaar om je kind ruimte te geven om helemaal voor God te leven? Gewoon omdat je zo dankbaar bent dat God je met kinderen zegende! 

En als je alleen bent of getrouwd en geen kinderen hebt, dan wil ik je vandaag zeggen dat God je gedachten kent. Soms begrijpen we Gods weg niet, maar uiteindelijk gaat God ook met jou Zijn bijzondere weg en probeer je daar op te richten! 

Gebed: HEER, vandaag wil ik bidden voor alle kinderen zodat ze mogen toegewijd zijn aan U en ik wil bidden voor iedereen die kinderloos is gebleven en degenen die niet een huwelijk hebben ontvangen. Laat U hen zien wat Uw plan is met hun leven en laat hen zien dat hun leven niet van minder kwaliteit is.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu