Efeze - Ontmasker de duisternis

"En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer." (Efeze 5:11) 

Wandelen in de liefde en leven in vergeving zoals Jezus dat deed, maar ook leven met de werken die Jezus deed, dat waren de zaken die voorbij kwamen. En ook in hoofdstuk 5 gaat Paulus echt nog wel even verder met voorbeelden geven. Dwaze en lichtzinnige praat, ontucht, onreinheid en hebzucht, maar hij gaat ook zover dat hij zelfs zegt dat degenen die deze dingen doen niet in het Koninkrijk van God kunnen en zullen binnengaan.

 

Daarmee zegt hij niet dat als je in dit soort zonden bent gevallen, je verloren bent, maar als je er in blijft volharden dat is een bewijs van ongeloof en dan loopt het wel verkeerd af. HEt heeft alles te maken dat als je uit Christus leeft, deze dingen niet in die extreme mate zullen gebeuren. Maar Paulus zegt er nog iets over. Aan de ene kant heeft hij de liefde van Christus genoemd en dat wij dezelfde liefde moeten hebben, maar hij noemt nog een andere kant. 

Paulus roept ons, met al die zaken die niet goed zijn, op om geen deel te nemen aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Paulus zegt daarmee dus dat al deze dingen die hij heeft genoemd, dat dit zaken zijn die hun oorsprong hebben in de duisternis. Ze hebben een direct verband met satan en zijn rijk. En deze benadering is belangrijk om even helder te hebben. We doen de daden van rechtvaardigheid niet alleen omdat ze voortkomen uit dezelfde liefde als die van Jezus en we beseffen wat Jezus uit liefde heeft gedaan voor ons, we laten de daden van onrechtvaardigheid ook omdat ze behoren bij het koninkrijk van de duisternis. 

Dat wil je toch niet? Je wilt als een kind van het licht toch geen werken doen die werken zijn die bij de duisternis horen. Dat wil je toch echt niet? Je wilt toch geen werken doen die te maken hebben met de grote tegenstander van Jezus en de kerk? Je wilt toch geen reclame maken voor die verschrikkelijke schurk als dat satan is. Neem daarom geen deel aan de werken van de duisternis. 

En het tweede dat hier dan uit voort komt is de oproep van Paulus om juist de werken van de duisternis als werken van satan te ontmaskeren. In de Korinthebrief zegt Paulus dat we de bolwerken van satan moeten neerhalen en afbreken en hier zegt hij dat we de werken van de duisternis aan het licht moeten brengen als werken van de duisternis. En waar we dat doen, zullen de werken van de duisternis haar kracht verliezen omdat het licht altijd sterker is dan de duisternis. Sta op, kinderen van het Licht, sta op en ontmasker de werken van de duisternis en benoem ze als satanswerk. 

Al die zaken die Paulus in de verzen hiervoor noemt zijn rechtstreeks werken uit de hel. En daar rekenen wij mee af. Ik wil niet dat er in mijn leven werken en daden zijn die te maken hebben, of zelfs aangestuurd worden door satan en zijn demonen. En we brengen het in het licht omdat alles wat in het licht gebracht wordt openbaar zal zijn. 

Gebed: Vader, ik wil elke link die er ook maar is met werken van de duisternis in mijn leven verbreken en ik wil wandelen in Uw licht. En ik breek alle werken van satan af en bouw Uw Koninkrijk van Licht en gerechtigheid op.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu