Geestelijk vaderschap - Hoop houden

"En hij stond op en ging naar zijn vader. En  toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem." (Lukas 15:20) 

Geestelijk vaderschap heeft in de eerste plaats te maken met ruimte geven, zelfs als de keuzes verkeerde keuzes zijn. Daarbij zeg je niet dat je dingen moet goed praten die fout zijn en dat je er over moet zwijgen, maar door dwang kun je iemand nooit tegenhouden. En tegenover deze ruimte die je leert te geven, staat ook de hoop. Er is namelijk geen situatie te hopeloos. Er is hoop in elke situatie, niet omdat we geloven dat er zoveel goeds in een mens zit waardoor het goed zal komen, maar omdat we een Koning dienen die alle macht in hemel en op aarde heeft.

 

Als de jongste zoon al een heel poosje is vertrokken, komt hij er toch nog achter dat dit ook niet het echte leven is. Hij komt zelfs tot de conclusie dat hij nog beter een slaaf bij zijn vader kan zijn, dan een leven in vrijheid, waarin hij eigenlijk alleen maar ellende ervaart. Wat zou die jongen verwacht hebben toen hij bedacht terug te gaan naar zijn vader? Hij had echt niet verwacht dat hij met open armen ontvangen zou worden. Sterker nog, hij wilde solliciteren als slaaf. Dan heb je niet veel verwachting meer van het welkom in het huis van je vader. 

Maar wat is een kenmerk van geestelijk vaderschap? Dan sta je op de uitkijk omdat je altijd hoop blijft houden. Zelfs als je iemand dreigt kwijt te raken of als je iemand kwijt bent, dan is er nog steeds hoop, omdat er bij God hoop is. Durf jij te geloven dat mensen tot nieuwe inzichten komen en terugkomen van verkeerde keuzes? Durf jij te verwachten dat relaties hersteld worden, afgedwaalde mensen terugkomen? Of ben je net als de oudste zoon. Die kan zijn jongste broertje alleen maar afschrijven. Oudste zonen rekenen af met mensen die andere keuzes maken, maar vader staan ongeduldig te wachten op de terugkomst van hen die ze zijn kwijtgeraakt. 

Je merkt aan de vader in deze gelijkenis dat hij op de uitkijk blijft staan. Hij verwacht ook echt dat zijn zoon terug zal komen. En misschien was de keus om hem niet de hele erfenis mee te geven ook wel een keus om de jongen te laten weten: ik laat toch nog wat voor je achter. De vader heeft nooit de deur in het slot gegooid. Ooit sprak ik met iemand die zei: "nou die is ook naar een andere kerk gegaan, laat maar gaan, dan zijn wij er vanaf." Helaas zijn dit soms termen die je te vaak hoort en dit is geen geestelijk vaderschap. Het is sowieso de vraag of de kleur van de kerk zo bepalend is. Daar waar Jezus in het centrum staat, moeten we ook geestelijk vaderschap durven beoefenen om elkaar ruimte te geven, misschien wel omdat de eigen kerkelijke gemeente nog niet toe is aan wat de ander wel nodig heeft. En tegelijk blijf je vader, en is de liefde nog steeds dezelfde. 

Gebed: Heer, geef mij meer hoop voor situaties waar ik die hoop niet meer kan vasthouden. U bent hoop en U bent machtig en ik zal wachten op Uw tijd.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu